Vanuit tientallen verschillende instanties, waaronder ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kwamen donderdag 15 juni medewerkers naar de Aspasialaan voor het tweede symposium van Extra Strong. Dagvoorzitter Nolly Borsboom opende het symposium: “Deze middag gaat om ervaren, wat heeft Extra Strong gebracht en wat gaat het ons nog brengen?” 

Die vraag werd al snel beantwoord door onder andere Danny van Deursen. Hij maakte duidelijk hoe de regionale samenwerking steeds meer vleugels krijgt. Er zijn nu al 17 zorgpacten gesloten en deze zorgen voor inspirerende voorbeelden vanuit het hele land. Die worden ook weer door anderen gevolgd en zorgen voor enthousiasme in het werkveld, met veel enthousiasme onder studenten en docenten tot gevolg. “Lees de ‘E-zin en zorg’ (het digitale zorgpact magazine) er maar op na!”

Xtrastrong1.png

Je ziet dat het lukt
Ook Marjolijn van der Meer, directeur zorg en welzijn, ziet dat er na het zaaien het afgelopen jaar nu al flink geoogst kan worden. “Op allerlei fronten is er veel concreet werk te zien. Onlangs zag ik bijvoorbeeld studenten Mechatronica met studenten Verpleegkunde samen oplossingen bedenken. Daarbij leren ze veel van elkaar en dat maakt me zo trots! Ook de komende jaren wil ik verbindingen blijven maken tussen studenten, het onderwijs en het werkveld. Het waren ooit dromen om alles samen te laten komen: mbo en hbo, zorg en technologie. En je ziet dat het gewoon lukt. Iedereen wil graag zijn steentje bijdragen. Dat we bij Extra Strong een heel goede programmamanager hebben, heeft natuurlijk ook flink meegeholpen.”

Xtrastrong2.png

 

Dankzij intensieve samenwerking
Bert Mulder, practor technologie in zorg en welzijn bij ROC Mondriaan, kwam met interessante voorbeelden over de dagelijkse praktijk en waar men zoal tegenaan kan lopen. Hierna gingen de bezoekers uiteen om zes verschillende workshops te volgen over de Zorgrobot Zora, de Tovertafel, LOL (Learning Online for Life) en LOL in de praktijk, Associate Degree en ZIC (Zorg Innovatie Centrum). In de plenaire terugkoppeling vanuit de zaal en door de ambassadeurs van Extra Strong werd helder dat er nog veel meer mogelijk is binnen de regionale zorgcentra dankzij intensieve samenwerking. Tot slot volgde er een bijzonder interactieve afsluiter van “The granny hiphop crew” waarna het tijd was voor de netwerkborrel. Er kan worden teruggekeken op een geslaagde middag en vooruitgekeken naar nog meer samenwerkingen en nieuwe inspirerende verbintenissen.

 

Door: Dion Kerkhoven