Het van groot belang dat WoonZorgcentra Haaglanden aantrekkingskracht heeft op gemotiveerde studenten HBOV en MBOV en deze studenten weet te behouden.

Afgelopen jaar is vanuit Leren en Ontwikkelen binnen WZH gewerkt aan het scheppen van de juiste voorwaarden voor de begeleiding. Door het opstellen van een leerplaats profiel kunnen afdelingen vooraf screenen of de werkplek ook een geschikte leerplek is voor de HBOV of MBOV student. Het resultaat na een jaar is dat we momenteel  een goede afspiegeling van HBO/MBO duaal  studenten hebben binnen onze organisatie. Er is aandacht op de afdelingen voor een passend leerklimaat en studenten zijn gekoppeld aan begeleiders van een gelijkwaardig niveau.

 De volgende stap is dat we dat we onze studenten graag willen behouden  en de mogelijkheid bieden door te stromen van 4 naar 5. Afgelopen jaar hebben studenten Verpleegkunde aangegeven in de evaluatie dat ze in de praktijk  regelmatig de “critical friend” missen. Iemand die je kritische vragen stelt en aanzet tot reflectie.
Daarom is het volgende initiatief genomen om de  leeromgeving binnen WZH uitdagender te maken.
Samen met deskundigen binnen WZH gaan de studenten in dialoog rond een bepaald thema.

De bedoeling is dat dit een leerplek wordt voor professionals onderling.

Studenten worden uitgenodigd om de eigen werkbegeleider en docenten van school mee te nemen naar deze netwerkbijeenkomsten.

We hopen zo een impuls te geven aan inspireren en experimenteren, waarbij MBO en HBO elkaar ontmoet. Mogelijk is het een aanzet voor MBO-V-ers om door te stromen naar het HBO.

 

Door: Marga Knops, Adviseur Leren & Ontwikkelen WZH