Haagse Wijk- en Woonzorg leidt op voor de toekomst!

,

Project Extra Strong

ROC Mondriaan gaat met de regionale partners uit het MBO/HBO onderwijs, aanbieders in de sector zorg en welzijn en de gemeente Den Haag, de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren. Dit gebeurt middels een project genaamd Extra Strong en speelt in op de sterk veranderende vragen in zorg en welzijn. We bouwen voort op de gezamenlijke ervaringen en succesvolle samenwerking van Strong, benoemd als één van de koplopers van het Zorgpact.

HWW zorg gaat de samenwerking met het Extra Strong project op verschillende manieren vormgeven volgens de door Zorgpact opgestelde ontwikkellijnen. Dit betreft:

– de nieuwe verzorgende 2020

– de doorstroom van het MBO naar het HBO onderwijs

– LOL (Live Online Leren)

Praktijkopleiders zijn bezig met het ontwikkelen van leerplaatsanalyses om inzichtelijk te maken waar er wat geleerd kan worden. Er worden naar aanleiding van deze analyses leerroutes ontwikkeld, waardoor er een juiste verbinding gemaakt kan worden tussen theorie en praktijk. Ook willen we het van en met elkaar leren bevorderen door diverse opleidingsniveaus samen te plaatsen teneinde een goede doorstroom te krijgen binnen de MBO- en HBO- opleidingen.

Voor ontwikkellijn LOL vindt een samenwerking plaats met de informatie adviseur; afdeling ICT van HWW zorg en ROC Mondriaan om te kijken naar mogelijkheden van digitalisering van processen en kennisoverdracht. Hiervoor gaat een aantal praktijkopleiders de training tot LOL docent volgen.

HWW zorg gaat voor verbinding tussen de samenwerkingspartners van Extra Strong. Het streven is om theorie en praktijk te integreren om zo de kwaliteit van leren en zorg nog beter te borgen.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

Coachingstraject wijkverpleegkundigen

Het beroep van wijkverpleegkundige is aan het veranderen. Daarom wordt door de divisie Wijkzorg en praktijkopleiding van HWW zorg in samenwerking met een Hogeschool een coachingstraject voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Kennis en vaardigheden rondom indiceren & klinisch redeneren, zelfredzaamheid versterken, verpleegkundig leiderschap, coördinatie & samenwerking met anderen binnen en buiten de organisatie (wijk) staan in dit traject centraal. Het idee is om wijkverpleegkundigen ook van elkaar te laten leren, bij elkaar mee te laten kijken. Naast een aantal vaste trainingen wordt er gekeken naar de individuele behoefte en daarmee wordt dus training op maat aangeboden.

 

Opleiden van leerlingen

HWW zorg leidt nu en in de toekomst veel BBL leerlingen, zorg niveau 3/ 4 en duale HBO-V studenten niveau 5, in de wijkteams en woonzorg op.

Om te onderzoeken wie van onze eigen wijkzorgmedewerkers opleidbaar zijn tot verzorgende niveau 3 Wijkzorg is in het eerste kwartaal 2017 aan alle verzorgenden niveau 2/2+ Wijkzorg een screening aangeboden. Bijna honderd collega’s niveau 2/2+ zijn opleidbaar gebleken tot verzorgende niveau 3 of zelfs niveau 4 en thuisbegeleiding. Dat is heel erg goed nieuws!

De leerlingen die vanaf augustus 2017 in opleiding gaan, gaan rouleren van werkplek binnen HWW zorg. Hierdoor komen leerlingen met verschillende typen zorg, disciplines en culturen in aanraking. Breed opleiden is belangrijk en krijgt zo dus steeds meer gestalte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.