Nieuwe Medewerker Zorg & Welzijn is Extra Strong

, ,

Technologische ontwikkelen spelen een steeds grotere rol in de maatschappij, óók binnen de sector zorg & welzijn. Dit vraagt steeds meer van de zorgprofessional. Binnen het project Extra Strong, Koploper Zorgpact (dat voortbouwt op ervaringen van Strong) innoveren partners samen in de Zorg & Welzijnssector, met als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in deze sector te optimaliseren. Dit doen zij door de ‘Nieuwe Medewerker’ te creëren die klaar is voor de ‘arbeidsmarkt van morgen’. Het is hierbij urgent dat onderwijs en arbeidsmarkt goed aansluiten, zodat zorgonderwijs toekomstbestendig is en de zorgprofessional goed voorbereid de praktijk betreedt. Belangrijk hierbij is ook: hoe houden docenten van de beroepsopleidingen hun kennis en vaardigheden up-to-date? We stelden projectleider Kim Geelen een aantal vragen.

Extra Strong is een netwerkorganisatie waar partners elkaar opzoeken om gezamenlijk te innoveren; doelstelling is te komen tot verduurzaming in bijvoorbeeld een centrum voor innovatief vakmanschap in de regio Haaglanden voor zorg & welzijn.

Vanuit welke (regionale) behoefte is Extra Strong tot stand gekomen? En op welke thema’s hebben de partners uit de driehoek ‘onderwijs-bedrijfsleven-overheid’ elkaar vervolgens gevonden?
 ROC Mondriaan is, samen met de regionale partners uit het hbo, aanbieders in de sector zorg en welzijn en de gemeente Den Haag twee jaar geleden gestart om de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren. Dat is nodig vanwege kwantitatieve en ook kwalitatieve fricties op de arbeidsmarkt. Extra Strong speelt in op de sterk veranderde vragen in zorg en welzijn. We hanteren een ontwikkelingsgerichte aanpak met veel aandacht voor onderzoek, expliciet leren en experimenten. Hierbij gaat Extra Strong uit van drie ontwikkellijnen:

Ontwikkellijn A: Nieuwe medewerker zorg & Welzijn (VIG-MZ)
Ontwikkellijn B: mbo & hbo Verpleegkundige; ieder z’n kracht, samen sterk
Ontwikkellijn C: Online Learning for Life

Door verbindingen te leggen, kennis te delen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen zetten de partners een stip op de horizon om samen te werken aan een betere toekomst voor mens en maatschappij.”

Wat is jullie visie op wat docenten van de beroepsopleiding moeten kennen én kunnen, zodat de zorgprofessionals goed worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt? 
“Het is belangrijk dat docenten kunnen inspelen op de vraag en behoefte van het werkveld en dit te verbinden aan de ambities en dromen van (jonge) studenten. Technologie vervult hierbij een steeds belangrijkere rol in zorg en welzijn. In de ontwikkeling van de participatiesamenleving zal die technologie een essentiële rol spelen. Ook in de opleidingen is daar aandacht voor. Het Practoraat Technologie in Zorg & Welzijn richt zich op de brede adoptie van technologie in zorg en welzijn door docenten, studenten en het werkveld. Anderzijds zijn de instellingen ook lang niet zover als vaak wordt gezegd. Technologie (breed begrip: e-health, robotica) en wearables staan nog in de kinderschoenen, van grootschalige opschaling is geen sprake. Het onderwijs kan helpen deze slag te maken!”

Extra Strong verbindt theorie en praktijk aan elkaar. Hoe werken jullie samen met het bedrijfsleven? En welke rol spelen zij bij docentprofessionalisering?  
“De ervaring in het algemeen en specifiek vanuit Strong, leert dat het commitment en de inbreng van de docenten en werkbegeleiders een belangrijke succesfactor is voor publiek-private samenwerking en innoveren in het onderwijs. Daarnaast slaat ook de inzet van het practoraat Technologie in Zorg en Welzijn een brug tussen de vragen van de beroepspraktijk en het onderwijs. Practor Bert Mulder speelt een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de docenten en het werkveld. Zo hebben we specifieke bijeenkomsten georganiseerd voor docenten en werkbegeleiders.

Er is een module ontwikkeld en breed ingezet rond het beeldbellen. Hierbij worden studenten praktisch getraind. Robotica (Zora en de Tovertafel) zijn opgenomen in de curricula. Het gaat hierbij vooral om praktisch trainen en plezier krijgen in het werken met nieuwe technologie.

Afgelopen jaar zijn we in samenwerking met Parnassia Groep een ZIC (ZorgInnovatieCentrum) gestart. In een ZIC werken mbo- en hbo studenten nauw met elkaar samen, waarbij ze van competentiegericht tot zelfstandige beroepsbeoefenaars worden opgeleid. Er vindt nauwe samenwerking en kennisuitwisseling plaats met de docenten van ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool.

Daarnaast zijn we op 1 februari gestart met een nieuwe stagevorm voor studenten van het ROC Mondriaan. Samen met Marente locatie Huis op de Waard en het Thuiszorgteam Leiden volgen de studenten het onderwijs in de praktijk. Voor studenten een wel heel leerzame en praktijkgerichte vorm om je beroep in de zorg te leren!”

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor jullie op korte termijn? 
“Heel belangrijk is het vinden en verbinden van de vraagstukken uit de praktijk aan het onderwijs, elkaar inspireren en met elkaar samen werken aan de mogelijke oplossingen voor morgen en nog later. Ook het opschalen van pilots en projecten naar structurele inbedding in de curricula is een uitdaging. Tenslotte: er wordt veel gesproken over technologie in zorg en welzijn, maar het vinden van echte broedplaatsen laat te wensen over. Soms loopt het onderwijs zelfs voor op de praktijk. Dat maakt die intensieve samenwerking extra belangrijk!”

Extra Strong; PARTICIPEREN, INNOVEREN, LEREN

 

Dit bericht is verschenen in de nieuwsbrief van TechniekPact. Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.