De pen aan collega’s in de Zorg

, , ,

Cindy:
“Na 13 jaar weer terug op de IC. Daarna nog wel ruim 10 jaar op de ambulance gewerkt, maar toch. Mijn huidige werkgever heeft mij geheel kosteloos aangeboden aan de IC van het plaatselijke ziekenhuis. De patiënt en de anatomie veranderd niet, alleen de technologie. Kortom ik begon maandag mijn eerste 12,5 uur dienst op mijn vertrouwde “oude” IC waar…. alles anders was. Ik was roestig geworden, maar pak het snel op, doe wat ik kan en dat schijnt genoeg te zijn, tenminste dat vertel ik mijn studenten altijd 😉 Ik vind het enorm indrukwekkend een beter woord kan ik er niet voor bedenken.”

Volledige LinkedIn post:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651008884213338112/

LOL trainer in het zonnetje

, , ,

Een keer in de zoveel tijd zetten we bij Learning Connected een LOL-trainer in het zonnetje. Deze keer Mirjam van Bohemen! Mirjam is docent bij ROC Mondriaan op de Aspasialaan in Den Haag en is dit voorjaar opgeleid tot LOL-trainer. Ze gaat deze week beginnen met lesgeven via LOL!

1) Wat is je naam?
Mijn naam is Mirjam van Bohemen.

2) In welke vakken geef je les?
Ik geef les in Verzorging/verpleging, Skills, Medisch rekenen en de algemene vakken LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en LB (loopbaan en burgerschap). Verder doe ik ook stage bezoeken bij de BOL-leerlingen.

3) Waarom ben jij docent geworden?
Ik ben docent geworden omdat ik het vak ‘Verplegen en Verzorgen’ een prachtig beroep vind. En ik vind het leuk en belangrijk om het vak ‘Verplegen en Verzorgen’ over te dragen aan ‘nieuwe’ mensen in de zorg.

4) Wat is het leukste wat jij voor de klas hebt meegemaakt? 
Wat ik elke keer weer erg leuk vind is als leerlingen, die denken dat ze niet kunnen rekenen, er achter komen dat ze het best wel kunnen. Zo zei vorige week nog een leerling trots tegen mij, dat ze op de lagere school altijd te horen had gekregen dat ze niet kon rekenen. En dat ze nu trots was; ze had een tien voor medisch rekenen gescoord.

Maar ook leuk is het om een boeiend of waardevol gesprek met leerlingen te hebben.
En onlangs vroeg een leerling mij; ”Juf, bent u gelukkig?”  Ik zei “eu, Ja …. Maar van waar die vraag?” Leerling; “Ik heb hier een Loesje poster”;

5) Sinds wanneer ben je LOL-trainer?
Van het voorjaar heb ik de LOL-training gedaan. Wat ik erg leuk vond, is dat ik van overal vandaan met deze training mee kon doen en in de klas kon komen. Zo heb ik bij diverse instellingen na een stage bezoek mijn training van uit deze instelling gedaan. Maar het leukste was misschien wel dat ik vanuit China (daar midden in de nacht) in de klas kon komen.

6) Hoe zet jij LOL nu in?
De eerste echte LOL-les heb ik nu voorbereid en gaat deze week komen, best wel een beetje spannend. Het is een les Medisch Rekenen.

7) Heb je tips voor andere LOL-docenten?
Mijn tip is; ga het gewoon proberen en zie er de LOL van in!

 

Learning Connected: Hola, Hallo! Alles goed daar?

, , ,

Via LOL is docente Annelies van der Gaag vorige week gestart met het live online begeleiden van een aantal leerlingen die in Spanje stage lopen.

Op het scherm van de laptop verschijnt via de webcam het vrolijke gezicht van Floor. Enigszins onderuitgezakt op de bank van haar appartement in Spanje. Moe maar voldaan na haar eerste dag hard werken in verzorgingstehuis Casa Verde in Pilar.

Tijdens de eerste live online sessie vertelt leerling Floor honderduit over haar eerste werkdag in en de vele indrukken die ze heeft opgedaan.

Het wordt een interessant gesprek over de taal, eten, uitgaan, collega’s, heimwee, siësta, maar vooral over de verschillen in de zorg tussen Spanje en Nederland. En die verschillen zijn groot, aldus Floor. Zo verbaast ze zich over hoe weinig regels en protocollen er zijn. Zo liggen bijvoorbeeld de morfinespuiten daar gewoon in een la. Als je er een nodig hebt pak je er een en hoeft er niks te worden afgetekend of geregistreerd.

Wat Floor wel naar vindt is dat de cliënten allemaal vast zitten in een stoel op een rijtje. Er wordt alleen de noodzakelijke zorg verleend, maar er is geen tijd voor persoonlijke aandacht. Dat is in Nederland wel anders meent Floor. Daar durven patiënten zelfs te vragen om een andere verpleegkundige als ze je niet aardig vinden! Daar hoef je in Spanje dus niet mee aan te komen.

Toch vind Floor het echt ‘supergaaf’. Ze mag heel veel handelingen zelf doen en leert erg veel. Tot slot geeft Floor een rondleiding met de webcam door haar appartement.

Volgende week weer online juf Annelies? Jazeker! En dan tegelijk met 2 andere Spanje-gangers, Jill en Duncan.

Hasta la próxima, tot snel, Live en online!

 

Start Zorg Innovatie Centrum Acute Keten

,

Na de succesvolle lancering van het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van het Alrijne Ziekenhuis, start Parnassia Groep eind augustus met het eerste GGZ zorg innovatie centrum van Nederland. Met het Zorg Innovatie Centrum Acute Keten slaan Parnassia Groep en Extra Strong de handen ineen voor een plek waar opleiding en praktijk samenkomen.

 

Opleiding en praktijk gaan samen in het ZIC

In een Zorginnovatiecentrum gaat leren, onderzoeken en verbeteren/innoveren van de zorgpraktijk hand in hand. Nolly Borsboom  (bestuurder Parnassia Groep en ambassadeur Extra Strong):

“Wij willen ons continu blijven verbeteren, ervoor zorgen dat patiënt en medewerker steeds meer samen zoeken naar innovatieve oplossingen om herstel te bevorderen”

Vanuit deze visie heeft Parnassia Groep een aantal afdelingen binnen de Acute Keten aangewezen om als volwaardige ZIC afdeling te functioneren. Dit in nauwe samenwerking met ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool. Zo’n ZIC is een plek waar mbo- en hbo-leerlingen samen met hun docenten, onze medewerkers elkaar ontmoeten, leren van elkaar en experimenteren. Denk daarbij aan de introductie van de zorgrobot ZORA, de tovertafel voor patiënten met cognitieve problemen en nadenken over innovatieve manieren om met beter te communiceren tussen de verschillende afdelingen binnen de Acute Keten en haar stakeholders.

Excellente studenten van het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool krijgen een uniek aanbod van onderwijs en de kans om hun innovatieve kracht te ontwikkelen door gezamenlijk over de afdelingen heen samen te werken.

 

Eind augustus van start

Samen met medewerkers van de Parnassia Academie, het opleidings- en onderzoekscentrum van Parnassia Groep en Parnassia, is er de afgelopen maanden hard gewerkt dit alles vorm te geven. Met als resultaat dat we eind augustus de eerste studenten mogen verwelkomen.

Studenten gaan gezamenlijk aan de slag om met elkaar een symposium te organiseren over het verbeteren van de gegevensoverdracht van patiënten die opgenomen zijn binnen de Acute Keten.

Nolly Borsboom: “Dit geeft mij niet alleen energie, maar ook de organisatie, medewerkers en studenten. Ik kijk erg uit naar de eerste ZIC die gaat starten.’’

Hogeschool Rotterdam: Rotterdam Academy lanceert Keuzeprogramma Management en Leiderschap

,

Vanaf september 2017 start de Rotterdam Academy met een nieuwe, flexibele Ad route: Management en Leiderschap. Hét antwoord voor professionals op MBO4-niveau die meer verantwoordelijkheid willen en door willen studeren en tegelijkertijd hun deeltijdopleiding ook zo flexibel mogelijk willen invullen. 

Iedereen leert anders. Aan de werkende professionals die onze opleidingen op dit moment volgen, zien wij dat zelf regie te hebben over de indeling van hun opleiding een pré is. Ieders leerbehoefte is tenslotte anders, en ieders leercurve ook. Daarom loopt Rotterdam Academy voorop in het aanbieden van flexibel onderwijs.

Als je je inschrijft voor de tweejarige Associate degree deeltijdopleidingen Management in de Zorg of Officemanagement, volg je onderdelen waarbij je zelf je leertempo kunt bepalen: een flexibele leerroute. Zo kun je de onderdelen aftoetsen zodra je die beheerst. Daarnaast kun je ook meer aandacht geven aan de onderdelen waar dat nodig is. Na afronding van ieder onderdeel ontvang je een certificaat waarmee je direct je ‘marktwaarde’ verhoogt. Meer info kun je lezen via deze flyer.

 

ZorgZijn Werkt: Vruchtbare discussie Keuzedelen ROC’s

,

 

Vruchtbare discussie Keuzedelen ROC’s

  In totaal hebben 43 opleidingsadviseurs en praktijkopleiders deelgenomen aan het onderzoek over keuzedelen bij ROC Mondriaan/ID-College en het keuze-onderwijs aan de Haagse Hogeschool. Alle betrokken branches, Ziekenhuis, VVT , Gehandicaptenzorg en GGZ, hebben deelgenomen aan het onderzoek. Een mooie respons, waar we als regio trots op mogen zijn! Download Onderzoeksrapportage >

De resultaten zijn besproken door opleiders en ROC’s tijdens de bijeenkomst op 16 mei van het Regionaal Platform Opleiders. Marco Boeren van ROC Mondriaan en Kitty Keep van het ID-College hebben een presentatie gegeven over de invulling van de keuzedelen. De discussie na afloop krijgt vervolg in kleiner comité van opleidingsadviseurs en beide projectleiders om te kijken naar de verdere mogelijkheden voor een specifiek, regionaal keuzedeel op het snijvlak van psychiatrie en extramurale zorg. 

5 oktober organiseert werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt tijdens de Week van het leren de bijeenkomst: Efficiënter, effectiever en leuker leren … Digitale kansen bij het geven van onderwijs aan zorgprofessionals. Hier komt onder meer De Online School: leren met LOL aan bod.

Xtra: Veel belangstelling voor Virtual Reality Project Elders

,

Samen met Hack The Planet/ Q42 was Xtra 30 juni bij VeiligVitaal in WorldForum aanwezig. Dit informatieve evenement voor alle 55-plus inwoners van Den Haag had de hoofdthema’s veiligheid en vitaliteit. 

Xtra was aanwezig met een Virtual Reality installatie. Steeds konden twee deelnemers samen op reis gaan door de VR-bril op te zetten. Vooral de safari tussen de wilde olifanten en de gondeltocht door Venetië waren favoriet. Dit Virtual Reality project ‘Elders’ richt zich op het doorbreken van isolement bij ouderen en verlaagt drempels om contact te hebben met anderen. Het biedt in de nabije toekomst voor ouderen ook de mogelijkheid om, vanaf de bank thuis, vast een virtueel kijkje te nemen bij bijvoorbeeld dagbesteding of de wijkmaaltijd.

 

Meer weten? Lees ook: Technologie van de toekomst in de zorg van nu

Florence: Praktijkopleiders en studenten aan de slag met extra sterke zorg

,
Florence extra strong

Op dit moment lopen zeven zorgstudenten stage bij Florence, binnen de woonzorglocaties Jonker Frans en CoornhertCentrum in Den Haag. De studenten (1ste-jaar VIG MMZ) kijken verder dan de muren van de woonzorgcentra alleen. Logisch, want we moeten investeren in de huidige studenten van de zorgopleidingen. Zij zijn tenslotte onze zorg- en welzijnsmedewerkers van de toekomst.

Stage met themamiddagen buiten de deur
Om de studenten uit het eerste jaar van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) en MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) een brede kijk te geven, is het belangrijk dat ze alle mogelijkheden binnen de zorg- en welzijnssector ontdekken. Met die reden was het eerste plan om hun stage te verdelen over drie verschillende stagelocaties. Om logistieke redenen is uiteindelijk toch anders besloten. De stagiaires lopen nu de negen weken stage binnen Florence. Hier kunnen ze de praktische basisvaardigheden in de zorg leren. Daarnaast krijgen ze themamiddagen aangeboden bij Middin en Zorg voor Welzijn. Daarmee leren ze dat er in de zorg meer nodig is dan alleen lichamelijke verzorging. Ook het persoonlijke welzijn is belangrijk – en ook daar kunnen zij een rol inspelen.

Doorstromen in de zorg

Florence weet dat het ook belangrijk is dat de doorstroom van de mbo- naar de hbo-opleidingen verder wordt bevorderd. Acht jaar geleden begon Florence met die reden met een Leerwerkplaats in Rijswijk. Dit jaar is het werkgebied uitgebreid met Laak en Nieuw Rijswijk. In de Leerwerkplaats Nieuwe Rijswijk leveren studenten – 2de, 3de en 4de-jaars van verschillend niveaus – zelfstandig zorg achter de voordeur. Ze leren alles over samenwerken in een thuiszorgteam en over eigen verantwoordelijkheid. Menigeen is al enthousiast van geworden om verder te leren. Om het vak van hbo’er binnen de extramurale zorg populairder te maken, heeft een groep studenten onlangs zelf een YouTube-video gemaakt. Deze is te vinden via de url: https://youtu.be/x-Is5BNorcI. Binnenkort gaat een aantal studenten van de Leerwerkplaats Oud Rijswijk ook vloggen.

Learning Online vanaf september

Om het digitaal leren verder te ontwikkelen, zijn twee praktijkopleiders van Florence in mei begonnen met de opleiding tot Learning Online-docenten. Zij begeleiden daarmee nu al mbo-studenten van het ROC Mondriaan in Delft. Zij doen dit samen met twee docenten van het ROC Mondriaan. De studenten volgen lessen in een virtuele leeromgeving.

Kortom, onze praktijkopleiders en stagiaires zijn volop aan de slag met extra sterke zorg, voor nu en in de toekomst!

 

Sportief Plan

,

Allereerst mogen wij het heugelijke nieuws bekend maken dat Sportief Plus (voorheen Sportief Plan) zich nogmaals voor een jaar aan Extra Strong verbonden heeft. Wij zullen ons ook het komende jaar weer bezig houden met ontwikkellijn A. Dit is het tweede artikel wat wij voor het Extra Strong magazine mogen schrijven en dit keer zal het artikel gaan over de implementatie van zorgrobot Zora binnen de opleiding Zorg & Welzijn. Aan de hand van dit artikel willen wij jullie meenemen in het traject en op de hoogte stellen van hoe een dergelijke samenwerking er in de praktijk uitziet.

 

De samenwerking voor dit project bestaat uit de volgende partijen:

Docent van het ROC Mondriaan van de opleiding Zorg & Welzijn: Marlon Boot.

3de jaars niveau 4 studenten van het ROC Mondriaan van de opleiding Zorg & Welzijn.

Pieter van Foreest met als locatie Duinhof in Ter Heijde.

Projectmanager van Sportief Plus: Pascal Calabro.

Zora

De leerdoelen van het project

Jullie hebben ongetwijfeld al van haar gehoord, misschien heb je haar al eens gezien. Zora, de zorgrobot die contact maakt met o.a. ouderen, kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Specifiek in de ouderenzorg is Zora actief als motivator bij allerhande revalidatie- en bewegingsoefeningen. Daarnaast is Zora ook een volleerde animator, aangenaam gezelschap en informatiebron. Zora behoeft zelf begeleiding en instructies van bijvoorbeeld een volleerd moderne verpleegkundige (in spé). Toekomstige verpleegkundigen kunnen niet meer om haar heen, des te fijner is het wanneer de studenten van de opleiding Zorg & Welzijn ook met haar op kunnen schieten. Zorgmedewerkers zullen in hun carrière in de zorg naast Zora, nog vele andere vormen van technische innovaties tegen komen. Werkgevers zullen kritisch kijken naar de affiniteit met deze ontwikkelingen en vinden het een pré wanneer werknemers gebruik weten te maken van deze mogelijkheden. In de afgelopen weken hebben de studenten uitgebreid kennis gemaakt met Zora. Er is in samenwerking met Sportief Plus toegewerkt naar een middag waarin wij Zora inzetten bij een kleinschalige woonomgeving van Pieter van Foreest in Ter Heijde, locatie Duinhof. De inhoud van deze middag ligt in de handen van de studenten. Aan hen was de taak om een zinvolle, realistische én leuke invulling te geven aan de opdrachten uit de lesbijeenkomsten. De groep met de beste invulling mag uiteindelijk met Zora ‘on tour’ naar Ter Heijde!

  • De leerling kan zorginnovaties inzetten binnen de doelgroep ouderenzorg.
  • De leerling kan toelichten wat het belang van het bevorderen van lichamelijke beweging is binnen de zorgcategorie ouderen.
  • De leerling kan toelichten hoe beweging in de ouderenzorg gestimuleerd kan worden d.m.v. gebruik van een zorgrobot.De opbouw van het project bestond uit de volgende lesbijeenkomsten:

 

Lesbijeenkomst 1:
De studenten gingen na deze les in de subgroepen verder werken aan het project waarna er een uiteindelijke ‘winnaar’ gekozen zou worden. Deze winnende groep zal samen met Zora, Sportief Plus en de docent verpleegkunde op locatie Duinhof het lesprogramma uit te voeren.

Deze les stond in het teken van de introductie van Zora, zij opende de les. Vooraf hadden Marlon Boot (ROC Mondriaan) en Pascal Calabro (Sportief Plus) de zorgrobot geprogrammeerd zodat zij een openingsdans liet zien en de docenten voorstelde. Het project, de samenwerkende partners en de opdracht werden toegelicht aan de studenten. Vervolgens werden er subgroepen van maximaal 4 studenten gevormd die voor het eerst met Zora aan de slag gingen. De aanwezigheid van Zora en wat zij allemaal kan zorgde voor veel enthousiasme en hilariteit in de groep. Maar er was ook voldoende serieuze aandacht voor wat Zora uiteindelijk in het lesprogramma van de studenten kon gaan betekenen. In dezelfde subgroepen werd er tot slot online gezocht naar meer informatie over Zora, wat vervolgens gedeeld werd via het online platvorm Padlet.

 

Lesbijeenkomst 2 
Tijdens de tweede les leverden de subgroepen een concept versie van hun lesprogramma in, in de vorm van een draaiboek. In het draaiboek werd opgenomen welke activiteiten in welke volgorde aan bod zullen komen met de rolverdeling tussen Pascal en de studenten. Tijdens deze les was er tevens de gelegenheid om met Zora te oefenen en werd er tijd besteed aan het maken van een ‘Elevator Pitch’. Alle informatie werd wederom via Padlet (het online platvorm) met de klas gedeeld.

 

Lesbijeenkomst 3 
De studenten maakten voorafgaand aan deze les hun draaiboek definitief. Daarnaast hadden zij een ‘elevator pitch’ van maximaal 1 minuut voorbereid waarin ze hun lesprogramma presenteerden. Het was leuk om te zien dat de studenten veel tijd aan hun voorbereiding hebben besteed en dit resulteerde in mooie en verassende lesprogramma’s. De docente verpleegkunde en Pascal gingen a.d.h.v. criteria de keuze maken welke subgroep het meest originele en toepasbare lesprogramma gemaakt had. De top 3 lag dicht bij elkaar en uiteindelijk is een terechte winnaar bekend gemaakt. De ‘winnende’ groep studenten gaat in samenwerking met Pascal het definitieve programma bijschaven.

 

Zora on Tour bij Pieter van Foreest locatie Duinhof in Ter Heijde 

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de eerste 3 lesbijeenkomsten geweest en gaan wij in juni samen met de studenten richting Pieter van Foreest locatie Duinhof. In samenwerking met de studenten zal het winnende lesprogramma aankomende weken tot in de puntjes voorbereid worden zodat het aan twee groepen ouderen kan worden gepresenteerd. Een groep ouderen met een somatische achtergrond en een groep ouderen met lichte dementie. Het is voor zowel de studenten als voor ons als professionals uiteraard zeer interessant hoe deze verschillende groepen op Zora en het lesprogramma zullen reageren. Wij kunnen ons voorstellen dat u als lezer ook nieuwsgierig bent geworden naar de resultaten en verloop van de middag in Ter Heijde. Daarom vragen wij de studenten van NEWb groep (ook verbonden aan het Extra Strong programma) om het lesprogramma van de studenten te filmen. Houd de website en facebook pagina van Extra Strong dus goed in de gaten!

 

 

 

Pieter van Foreest: je draagt echt iets bij aan hun welzijn

,

Je draagt echt iets bij aan hun welzijn

‘Als HBO-V studente ben je continu bezig met je opleiding, maar wil je daarnaast ook in de praktijk het ervaren en wat extra’s verdienen’, vertelt de 21-jarige Vera de Schepper.  ‘Reden voor mij om op zoek te gaan naar een vakantiebaan.  Al snel zag ik dat Pieter van Foreest (vakantie)krachten zocht in de thuiszorg. Zorgen zit bij mij in mijn bloed dus mijn beslissing was snel genomen. Ik was dan ook erg blij dat ik bij het team Midden Delfland Thuis als vakantiekracht aan de slag kon. ’

Wat fijn dat je er bent Het werk geeft mij heel veel voldoening. Je helpt de cliënten op een goede wijze om hun dag op te starten of af te sluiten. Er is altijd wel tijd voor een praatje en dat maakt het juist zo aantrekkelijk. Je bent niet alleen bezig met het uitvoeren van de handeling, je draagt ook echt bij aan het welzijn van de cliënten. Hoe leuk is het dat je bijna dagelijks hoort ‘wat fijn dat je er weer bent!’

Samen, jezelf zijn en boven verwachting ‘Het werk in de thuiszorg betekent dat je veelal zelfstandig te werk gaat, maar ook overleg je veel, zowel met je collega’s als met andere disciplines en familie van de cliënten. De ervaring die ik opdoe tijdens het werk kan ik goed gebruiken tijdens het doorlopen van mijn studie en bijbehorende stages.  Vanuit mijn ervaring zijn de collega’s binnen de Pieter van Foreest heel erg behulpzaam en willen zij zeker helpen wanneer je met vragen of onzekerheden zit. Dit heeft er bij mij voor gezorgd dat ik mij prettig voel op mijn werk en zelfverzekerd genoeg ben om alleen op pad te gaan en mijn werk op een goede manier uit te voeren.’