Zorgpersoneel stapt in dementie-simulator

, , ,

240 medewerkers van Florence gaan volgende maand ervaren hoe het is om dementie te hebben. Ze stappen dan in de simulator ‘Into D’mentia’. Een psycholoog staat klaar voor de opvang na afloop.

Deelnemers ervaren 25 minuten lang hoe het is als je dement bent; als mensen óver je praten in plaats van mét je, als je niet meer weet waar de koelkast staat. Ze kijken mee door de ogen van een oude man met dementie. Dat is behoorlijk ingrijpend, blijkt tot nu toe. Vandaar dat een nagesprek met een psycholoog inbegrepen is. ,,Je maakt de verwarring mee, de desoriëntatie. Mensen kunnen daar echt wel door van slag zijn. Pas als je het aan den lijve hebt ondervonden voel je hoe vervelend het is als je niks meer begrijpt. Het lijkt dan of de hele wereld tegen je is”, verklaart Anja Jonkers, directeur intramurale zorg bij Florence, dat twaalf woonzorgcentra heeft.

De container komt te staan bij verpleeghuis Uitzicht. In het voorjaar van 2019 keert Into D’mentia terug. Hij wordt dan geparkeerd bij een andere locatie, zodat nóg meer medewerkers de simulator in kunnen. Florence hoopt dat medewerkers meer begrip krijgen voor hun cliënten. ,,Iemand met dementie kan soms heldere momenten hebben. Dat kan heel verwarrend zijn voor medewerkers. Het helpt als je weet hoe het voelt. Dat het belangrijk is om geduld te hebben. Dat je iemand niet steeds gaat corrigeren.”

door: Maja Landeweer

Jaaroverzicht project positionering VVT

, , , , , , , ,

Bekijk de volledige Infographic Jaaroverzicht

Bekijk het volledige Jaaroverzicht Positionering VVT

Florence: Praktijkopleiders en studenten aan de slag met extra sterke zorg

,
Florence extra strong

Op dit moment lopen zeven zorgstudenten stage bij Florence, binnen de woonzorglocaties Jonker Frans en CoornhertCentrum in Den Haag. De studenten (1ste-jaar VIG MMZ) kijken verder dan de muren van de woonzorgcentra alleen. Logisch, want we moeten investeren in de huidige studenten van de zorgopleidingen. Zij zijn tenslotte onze zorg- en welzijnsmedewerkers van de toekomst.

Stage met themamiddagen buiten de deur
Om de studenten uit het eerste jaar van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) en MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) een brede kijk te geven, is het belangrijk dat ze alle mogelijkheden binnen de zorg- en welzijnssector ontdekken. Met die reden was het eerste plan om hun stage te verdelen over drie verschillende stagelocaties. Om logistieke redenen is uiteindelijk toch anders besloten. De stagiaires lopen nu de negen weken stage binnen Florence. Hier kunnen ze de praktische basisvaardigheden in de zorg leren. Daarnaast krijgen ze themamiddagen aangeboden bij Middin en Zorg voor Welzijn. Daarmee leren ze dat er in de zorg meer nodig is dan alleen lichamelijke verzorging. Ook het persoonlijke welzijn is belangrijk – en ook daar kunnen zij een rol inspelen.

Doorstromen in de zorg

Florence weet dat het ook belangrijk is dat de doorstroom van de mbo- naar de hbo-opleidingen verder wordt bevorderd. Acht jaar geleden begon Florence met die reden met een Leerwerkplaats in Rijswijk. Dit jaar is het werkgebied uitgebreid met Laak en Nieuw Rijswijk. In de Leerwerkplaats Nieuwe Rijswijk leveren studenten – 2de, 3de en 4de-jaars van verschillend niveaus – zelfstandig zorg achter de voordeur. Ze leren alles over samenwerken in een thuiszorgteam en over eigen verantwoordelijkheid. Menigeen is al enthousiast van geworden om verder te leren. Om het vak van hbo’er binnen de extramurale zorg populairder te maken, heeft een groep studenten onlangs zelf een YouTube-video gemaakt. Deze is te vinden via de url: https://youtu.be/x-Is5BNorcI. Binnenkort gaat een aantal studenten van de Leerwerkplaats Oud Rijswijk ook vloggen.

Learning Online vanaf september

Om het digitaal leren verder te ontwikkelen, zijn twee praktijkopleiders van Florence in mei begonnen met de opleiding tot Learning Online-docenten. Zij begeleiden daarmee nu al mbo-studenten van het ROC Mondriaan in Delft. Zij doen dit samen met twee docenten van het ROC Mondriaan. De studenten volgen lessen in een virtuele leeromgeving.

Kortom, onze praktijkopleiders en stagiaires zijn volop aan de slag met extra sterke zorg, voor nu en in de toekomst!

 

Florence: Extra sterke zorg, nu en in de toekomst

,
Florence extra strong

De huidige studenten van de zorgopleidingen zijn onze zorg- en welzijnsmedewerkers van de toekomst. Daar moeten we in investeren. Onderwijs en praktijk moeten beter op elkaar aansluiten en we kunnen als zorgprofessionals de studenten enthousiast maken voor ons mooie vak. Florence werkt dan ook graag mee aan Extra Strong.

 

Nieuwe medewerkers
Om de studenten een brede kijk te geven is het belangrijk dat ze alle mogelijkheden binnen de zorg- en welzijnssector ontdekken. Voorheen liepen studenten hiervoor tien weken stage bij ons, maar altijd op één afdeling. Dit jaar pakken we het anders aan. In april komen 17 stagiaires uit het eerste jaar van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) en MMZ (Medewerker Maatschappelijke Zorg) drie weken stage lopen binnen onze woonzorgcentra Jonker Frans en CoornhertCentrum. Daarna gaan ze drie weken naar Middin en vervolgens drie weken naar Xtra / Voor Welzijn.  Dit innovatieve stageaanbod, waarbij ook gecombineerde opdrachten worden gemaakt, geeft ze een bredere kijk met de scoop op zorg en welzijn, en bovendien kennis en praktijkervaring over onze transmurale samenwerking in de wijk.

 

Doorstroom naar hbo
Florence weet dat het ook belangrijk is dat de doorstroom van de mbo- naar de hbo-opleidingen wordt bevorderd. Zeker in de thuiszorg zijn meer hogere opgeleide zorgmedewerkers nodig. Acht jaar geleden zijn wij al begonnen met een Leerwerkplaats in Rijswijk. Dit jaar is het werkgebied uitgebreid met Laak en Nieuw Rijswijk. In de Leerwerkplaats leveren studenten (2de, 3de en 4de-jaars)van verschillend niveau, zelfstandig zorg achter de voordeur. Ze leren alles over samenwerken in een thuiszorgteam en over eigen verantwoordelijkheid. Menigeen is al enthousiast van geworden om verder te leren.

 

Learning Online
Door twee praktijkopleiders van Florence op te leiden tot Learning Online-docenten willen we ook bijdragen aan de ontwikkeling digitaal leren. Onze praktijkopleiders gaan hiervoor samenwerken met twee docenten van het ROC Mondriaan. Studenten gaan lessen volgen in een virtuele leeromgeving. Daar ontmoeten student en docent elkaar en kan onder meer relevante casuïstiek worden besproken.

 

Door ons op al deze ontwikkellijnen in te zetten, denkt Florence dat we de zorg extra sterk kunnen maken, nu en in de toekomst!

 

Door: Carla Izeren