PCR Test

, , ,

Beste collega’s,

We weten helaas nog niet hoe de herfst eruit zal gaan zien. Wat we wel weten is dat het aangescherpte testbeleid voor de zorginstellingen zal  leiden tot meer vraag naar afname van PCR testen.

In samenwerking met een van de instellingen  heeft ROC Mondriaan zorg en welzijn een korte, gerichte training ontwikkeld voor zorgmedewerkers (verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten)  omtrent de afname van de PCR  test. Komende week beginnen wij met de uitvoering van de training op locatie.

Het programma is vanzelfsprekend geënt op de richtlijnen van het RIVM, GGD en de specifieke instellingseisen.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan contact op met  een van de opleidingsadviseurs:
Dorien de Wit    : 0618609102
John Wesselman: 0611398472
Paula van der Kooij: 0642337143

Meer jongeren kiezen voor de zorg: mbo populairder dan hbo

, , ,

DEN HAAG – Het aantal eerstejaars en zij-instromers bij zorgopleidingen in onze regio neemt steeds meer toe. Dat blijkt uit cijfers van mbo-instellingen ROC Mondriaan en MBO Rijnland die Omroep West heeft opgevraagd. Eerder bleek al dat bij hbo-opleidingen een grote groei zichtbaar is bij zorggerelateerde studies, in het mbo is die toename echter groter.

‘Dat is voor het werkveld fantastisch nieuws’, zegt Flora van Eck. Zij is namens ROC Mondriaan en verschillende werkgevers in de regio betrokken bij het project Extra Strong. ‘We zien in de toegenomen aanmeldingen echt een resultaat van ons harde werken om jongeren te interesseren voor werken in de zorg.’

Extra Strong beoogt sinds 2016 de opleiding en stage’s te moderniseren. Ook moeten nieuwe technologieën en gastdocenten uit de praktijk een vaste plek krijgen binnen het onderwijs. ‘We hebben het geld dat in 2018 beschikbaar kwam hiervoor goed kunnen gebruiken’, legt Van Eck uit.

Hoe modern de opleidingen ook pogen te zijn, wij spraken enkele leerlingen voor wie het verzorgen in de praktijk nog steeds op nummer één staat.

Verdubbeling

ROC Mondriaan noteert in één jaar tijd een groei van bijna dertien procent. Begonnen in 2018 nog zo’n 1.400 leerlingen aan de opleiding verpleegkunde op mbo-niveau 4, in 2019 is dat aantal toegenomen tot bijna 1.600. Sinds 2014 zit het aantal eerstejaars en zij-instromers al in de lift. Tot en met begin dit schooljaar betekent dat een groei van in totaal zo’n vijftig procent.

Ook bij MBO Rijnland is een vergelijkbare groei te zien. Omdat de instelling in 2017 is ontstaan uit een fusie tussen het ID College en ROC Leiden, zijn alleen cijfers vanaf 2018 beschikbaar gesteld door de school. Daaruit blijkt dat in 2018 1037 leerlingen begonnen aan een zorgopleiding. In 2019 is dat aantal met bijna twaalf procent gestegen naar 1122 eerstejaars en zij-instromers.

Begin 2018 presenteert zorgminister Hugo de Jonge (CDA) het actieplan ‘Werken in de Zorg’. Er dreigen duizenden zorgvacatures niet ingevuld te worden, waardoor tekorten en werkdruk in de zorg alleen maar zullen toenemen. Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit voor dit plan. Er wordt ingezet op het verbeteren van het imago van zorg, meer werk- en stageplekken en het stimuleren van zij-instroom: mensen die in andere sectoren werken, moeten worden overgehaald te kiezen voor de zorg.

Mbo populairder dan hbo

De groei bij de zorgopleidingen van de regionale opleiders is groter dan die bij het hbo. Uit cijfers van de landelijke Vereniging Hogescholen bleek eerder dat de studie verpleegkunde in 2019 een toename van acht procent noteerde, ten opzichte van het collegejaar dat startte in 2018.

De komende jaren zijn duizenden nieuwe handen aan het bed nodig. Door onder meer de vergrijzing, worden er in 2022 landelijk zo’n 125.000 zorgvacatures verwacht. Naast meer mensen opleiden, moet er ook meer gedaan worden aan het vasthouden van personeel. Zo’n veertig procent van de startende zorgmedewerkers hangt na twee jaar de witte jas al aan de wilgen.

Geschreven door Coen Theuwis

Uniek evenement voor personeelstekort zorg

De vraag naar personeel in de ouderenzorg wordt steeds groter, ook in de regio Den Haag. Daarom hebben de zorgorganisaties in deze regio onder de naam ZorgScala de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen ze meer mensen enthousiast te maken om de ouderenzorg te komen werken en zo het personeelstekort verkleinen.

Samen met onder andere de gemeente Den Haag en werkgeversvereniging ZorgZijn Werk organiseert ZorgScala op donderdag 12 september het evenement ‘Proef en beleef de zorg’, van 13.00-16.30 uur in MOOOF, Binkhorstlaan 135, Den Haag.

Tijdens dit evenement kunnen bezoekers op een unieke manier kennis maken met de zorg. Er staan 11 zorgorganisaties, ROC Mondriaan, mboRijnland en de Haagse Hogeschool om op een informele manier in gesprek te gaan met bezoekers over hoe het is om in de zorg te werken. Daarnaast geven vijf zorgorganisaties een workshop met uiteenlopende thema’s.

Naast dat bezoekers bij ‘Proef en beleef de zorg’ meer te weten kunnen komen over werken en leren in de zorg, kunnen zij de zorg ook op een bijzondere manier ervaren bij Oudtopia. Zo kun je mee met een ‘boswankeling’ of ‘dagdroom’, kun je ervaren hoe het is om met een minder fit lichaam te moeten leven en kun je testen hoe fit je zelf eigenlijk bent. Tot slot kun je een verouderingsfoto van jezelf laten maken en zien hoe jij eruit ziet als je tachtig bent.

Het evenement is gericht op iedereen die geïnteresseerd is om (weer) in de zorg te gaan werken. Denk hierbij aan zij-instromers (mensen die vanuit een andere sector in de zorg willen gaan werken), herintreders met en zonder zorgachtergrond, senioren met zorgachtergrond die parttime of flexibel inzetbaar willen zijn en mantelzorgers.

Deelname aan het evenement is gratis. Meer informatie: https://www.zorgenwelzijnplein.nl/proef-de-zorg

Proef en beleef de zorg

, , , , , ,

Wil jij werk waarbij je het echt het verschil maakt? Kom dan 12 september tussen 13.00 en 16.30 naar het evenement “Proef en beleef de zorg” in MOOOF Den Haag.

Kom met ons kennismaken, ervaar de (ouderen)zorg op een unieke manier en kom er achter wat jouw echte leeftijd is!

Loop binnen of meld je aan:https://www.zorgenwelzijnplein.nl/proef-de-zorg​ 

Installatie Bert Mulder als practor “technologie in zorg en welzijn”

, ,

Bekijk hier de vakmanschapsrede van Bert Mulder

Zora Battle bij Ipse de Bruggen

, , ,

Lees hier het artikel in het AD (25 januari 2017): Dansen en zingen met robot Zora 

Op dinsdag 24 januari deden drie teams met studenten van ROC Mondriaan mee aan een battle met zorgrobot ZORA. De battle vond plaats bij Ipse de Bruggen locatie Westhoek aan de Ada van Hollandstraat in Delft. Ook Ipse-medewerkers én een cliënt maakten deel uit van het team. Doel van de battle was behalve winnen, dat op een uitdagende manier de expertise van zowel studenten als medewerkers gebundeld werd en dat beide partijen van elkaar konden leren. De battle is onderdeel van het project Extra Strong dat zich richt verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de zorgsector in Haaglanden.

De zorgrobot ZORA, neemt een grote vlucht in ons land: er zijn al 100 ZORA’s ‘aan het werk’ in instellingen en in de wijken. ZORA staat voor Zorg-Ouderen- Revalidatie- Animatie en is eigenlijk een robot die door een computer op afstand wordt bediend en vervolgens zelfstandig programma’s kan uitvoeren. Vooral bij ouderen, mensen met een verstandelijke beperking lijkt ZORA een succes te zijn. ZORA maakt iets los bij mensen, cliënten zijn geraakt door haar verschijning: ze willen contact maken en communiceren met ZORA. ZORA kan met een groep cliënten een activiteitenprogramma uitvoeren, waardoor mensen in beweging komen. Ze leest voor aan mensen die onrustig zijn en voortdurend aandacht vragen, ze kan een gesprek voeren en mensen helpen herinneren aan afspraken.

De opdracht

Een team bestond uit een student zorg, een student sport en bewegen, een medewerker van Ipse en (‘s middags) een cliënt. Elk team kreeg een ZORA en een manual en ging met elkaar ervaren wat ZORA kan. Zij maakten een plan hoe ZORA het beste kan worden ingezet bij de specifieke doelgroep, zó dat zij intensief wordt gebruikt en de cliënten er baat bij hebben.  De hele dag konden de teams deskundigen oproepen voor advies en ondersteuning.

Lees hier het artikel in het AD (25 januari 2017): Dansen en zingen met robot Zora 

 

Collega’s Suzhou Health College brengen bezoek aan ROC Mondriaan

,

Op 16 en 17 januari brachten collega’s van het Suzhou Health College een bezoek aan ROC Mondriaan.

Dit  bezoek was een vervolg op de kennismaking van Erna van der Bent, Christine Paalvast en Mirjam van Bohemen van de locatie Aspasialaan met het gezondheidszorgonderwijs in China.

De vragen van de Chinese vrienden  richtten vooral op de ouderenzorg en dementie, het opleiden in de BBL variant en de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, zoals deze onder andere vorm  krijgt binnen Extra Strong.

Dag 1

Na een kennismaking op school en een lunch verzorgd door studenten mbo-verpleegkundige werd een bezoek gebracht aan zorginstelling WZH, locatie Transvaal.

Een bijzondere plek omdat hier ouderen en zorgverleners uit alle windstreken samen wonen en werken.  Niet alleen de zorginhoudelijke aspecten werden gewaardeerd, ook de aandacht voor mantelzorgers en de samenwerking met vrijwilligers vond men bijzonder.

Een rondleiding op de locatie sloot deze 1e lange dag af.

 

Dag 2

De volgende dag presenteerden de gasten de inzet van traditionele Chinese geneeskunde in het onderwijs in Suzhou ; een eye-opener voor ons!

Daarna werd er een demonstratie gegeven met en door studenten van de Tovertafel.

Als afsluiting werd er gelunched bij de Smulhoeve van Ipse de Bruggen, waar ons door de cliënten onder andere oer-Hollandse kroketten werden geserveerd.

De gasten vertrokken vervolgens samen met Christine en Mirjam naar het Scalda College in Zeeland. Hun bezoek in Nederland eindigde bij het ROC A12.

 

Doorvragend wat nu zo bijzonder was,  kwamen de volgende opmerkingen aan de orde:

1.            Chinese gezondheids(zorg) is gericht op genezen, traditioneel of met moderne geneesmiddelen; in Nederland is men meer gericht op het welbevinden van de zorgvrager.

2.            De wijze waarop studenten hier werken met het EPD is totaal verschillend dan in China, hier hebben zij gezien, dat er veel meer uit te halen is.

3.            Het bezoek aan de ‘deltaworks’ hoe koud ook gaf toch een beeld van ons mooie land, dat geprezen werd voor vooral de schone lucht en sterrenhemel in de avond.

4.            De wijze waarop wij met de tovertafel omgaan in de ouderenzorg was voor de gasten een nieuw inzicht.  

 

Bij terugkomst in China zullen zij hun bevindingen delen met de leiders van de school en hun collega’s.

 

We hopen in het najaar de uitwisseling voort te zetten met docenten en studenten ; we kunnen veel van en met elkaar leren!

 

 

 

Positionering VVT

,

img_1697 img_1693 img_1785

Werkgeversmagazine ZorgZijn Werkt

,
zorgzijn-werkt-magazine-2016-extra-strong

Ieder jaar geeft Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt een werkgeversmagazine uit. Het magazine is gericht op managers en bestuurders in zorg- en welzijnsorganisaties. Hierin worden bepaalde visies uitgelicht. Daarnaast komen ook recente ontwikkelingen naar voren met het doel om te informeren en te inspireren. Extra Strong werkte mee aan de editie van 2016:

Lees het magazine online

Demi wint voorronde Skills Heroes

,

Op de Vondellaan werd op 8 december de regionale voorronde van Skills Heroes voor studenten verpleegkunde gehouden. Er waren in totaal zeven kandidaten. Twee van hen kwamen van de Aspasialaan en de Vondellaan. De anderen waren afkomstig van ROC Midden Nederland, het ID College en het Albeda College.

 

Misschien heeft het thuisvoordeel meegewerkt, want winnares werd Demi van den Heuvel van de School voor Zorg en Welzijn Leiden met een uitstekende score van 542 punten. Cindy van ROC Midden Nederland werd tweede en Daphne van de Vooren van de School voor Verzorgende, Verpleegkundige en Assisterende gezondheidszorg haalde een uitstekende derde plaats. Demi vertelde over de opdrachten: “Bij de eerste was ik nog wel wat gespannen. Maar toen ik met het tweede rollenspel begon, voelde ik de spanning van me afvallen en was ik helemaal niet zenuwachtig meer. Dat heeft me heel erg geholpen om alles ontspannen te kunnen doen.”

demi

Demi van den Heuvel tijdens haar tweede opdracht

Goede voorbereiding
De studenten waren allemaal al goed voorbereid. De jury was dan ook zeer tevreden over het algemene niveau. Of Demi naar de landelijke wedstrijd mag gaan, is nog niet duidelijk. Dit hangt af van de scores die behaald worden tijdens de voorrondes in de andere regio’s (de laatste hiervan is op 25 januari). De voorzitter van de jury liet al wel weten dat het zeer waarschijnlijk is dat Demi met haar puntenaantal Mondriaan zal mogen vertegenwoordigen tijdens de landelijke wedstrijd. De regiowinnares van vorig jaar, die toen ook nog werd benoemd tot de Uitblinker van haar school, Fabiënne Verkuijlen, zat ook in de jury. Zij is inmiddels klaar met de opleiding bij Mondriaan en doet nu hbo. Een andere oude bekende, die voor Skills naar de Vondellaan terugkwam, was Manon Klinkhamer. Vorig jaar was zij nog docente, nu is ze werkzaam bij het LUMC.

Levensechte rollen
Tijdens de praktijkopdracht moesten de kandidaten twee keer een rollenspel doen met een acteur die een patiënt speelde. Een keer was dat een onzekere en angstige vrouw, die na een operatie moest leren zichzelf te injecteren om trombose te voorkomen. De ander was een man die een ALS-patiënt speelde, die verzorgd moest worden. Vooral omdat zij dit beiden zeer levensecht speelden, konden de studenten helemaal in hun opdracht opgaan.

 

Auteur: Kerkhoven, D.