HMC: HMC verbetert stageaanbod voor verplegende en verzorgende beroepen

,

HMC verbetert stageaanbod voor verplegende en verzorgende beroepen

De opleiding tot mbo-verpleegkundige hoort bij de slechtst scorende opleidingen in het mbo-onderwijs als het gaat om het vinden van een stageplek. Deze landelijke trend is ook in de Haagse regio voelbaar: hier is een tekort aan stageplaatsen voor vooral mbo-verpleegkundigen en doktersassistenten. Daarnaast neemt het aantal vacatures voor verpleegkundigen toe. Daarom wil HMC (Haaglanden Medisch Centrum) samen met de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan voor het komende leerjaar investeren in stageplaatsen uiteraard met een gewaarborgde goede begeleiding.

Voor de start van het komende schooljaar in september wil HMC het aantal leerwerkplaatsen uitbreiden van 3 naar 6. Nu zijn er 3 leerwerkplaatsen voor hbo-studenten. De 3 nieuwe leerwerkplaatsen zijn bestemd voor mbo-studenten die samen met en onder begeleiding van hbo-studenten hun praktijkervaring opdoen. Zowel de Haagse Hogeschool als het ROC Mondriaan zullen een docent leveren ter ondersteuning van de begeleiding en het onderwijs in HMC. De studenten zijn er de ene week 3 en de andere week 4 dagen, gedurende het hele studiejaar (40 weken). Hierdoor kan HMC meer studenten een stageplaats bieden: 18 hbo-studenten en 10 mbo-studenten. Er wordt daarnaast nog gekeken of aanwezigheid van de mbo-stagiaires kan worden uitgebreid van door-de-weekse dagen naar 7 dagen per week, wat nog extra stageplaatsen oplevert.

HMC: Het belang van Extra Strong

,

Het belang van Extra Strong

Extra Strong heeft wat de verpleegkundige opleidingen niveau 4 en 5 betreft als doel het opleiden van voldoende verpleegkundigen die als zij diplomeren optimaal zijn toegerust om aan de eisen van het werkveld te voldoen. Daar wordt door ons samen met ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool, hard aan gewerkt.

Een klein voorbeeld voor HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is dat MBO-V leerlingen nog voor zij aan hun praktijk in HMC beginnen al worden geschoold in HiX, het systeem waarin wij informatie over patiënten digitaal bijhouden, zodat zij hun praktijkperiode volledig aan de daaraan gestelde zorgdoelen kunnen besteden.

De tekorten in de gespecialiseerde beroepen (OK-medewerkers, gespecialiseerde verpleegkundigen) die de laatste tijd met enige regelmaat in het nieuws zijn geweest zullen leiden tot grotere opleidingsinspanningen van de ziekenhuizen. Extra instroom van verpleegkundigen in vervolgopleidingen leidt automatisch tot een vraag naar extra (basis) verpleegkundigen.

Dat onderstreept nog eens het belang van Extra Strong. Immers door het neerzetten van aantrekkelijke opleidingen kan beter aan de ongetwijfeld groeiende vraag naar HBO-V en MBO-V studenten worden voldaan.

We zijn met zijn allen op de goede weg maar moeten dit zeker vasthouden en van de samenwerking binnen Extra Strong gebruik maken om tot optimale opleidingen en opleidingsmogelijkheden te komen!

Door: Hedwig Slot, kinderarts en directeur van het Landsteiner Instituut (het opleidingsinstituut van HMC)

 

Meer weten over HMC? Klik hier!