Hogeschool Leiden en Marente starten lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

, ,
christian marente kwaliteit

Christian Wallner is per 1 april 2019 gestart als lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg. Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden.

Marente biedt onder andere intramurale ouderenzorg (hierna: verpleeghuiszorg). Nederland vergrijst én mensen worden steeds ouder. Dit zorgt op verschillende manieren voor extra druk op de verpleeghuiszorg. Het lectoraat gaat in op de vraag: hoe kan de verpleegkundige knowhow, beter dan nu, ingezet worden om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

Lector Christian Wallner in gesprek met een cliënt en kwaliteitsverpleegkundige van locatie Huis op de Waard van Marente

Lector Christian Wallner in gesprek met een cliënt en kwaliteitsverpleegkundige van locatie Huis op de Waard van Marente

Onderzoek in de dagelijkse zorgpraktijk

Marente werkt zowel op het gebied van thuiszorg als verpleeghuiszorg en is ook actief op het gebied van revalidatie en ondersteuning bij dementie. Het lectoraat gaat samen met verpleegkundigen en verzorgenden onderzoek doen naar hun dagelijkse beroepsuitoefening. Studenten en docenten van de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden werken mee aan dit onderzoek. De resultaten uit het onderzoek bieden zowel input voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk als het onderwijs aan studenten HBO Verpleegkunde. 

Leren met en van elkaar

De complexiteit van verpleeghuiszorg neemt toe. Omdat mensen steeds ouder worden is er vaak sprake van meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Om adequate verpleeghuiszorg te blijven bieden, moet de verpleegkundige verschillende rollen kunnen aannemen. Lector Christian Wallner: “We gaan onderzoeken hoe we de rol van de verpleegkundige sterker neer kunnen zetten. Ik wil verpleegkundigen en verzorgenden koppelen aan studenten en docenten in leergemeenschappen, om samen aan de slag te gaan met concrete vraagstukken uit de praktijk. Het uitgangspunt is dat we leren met en van elkaar.”

Over Christian Wallner

Christian Wallner (1978) is afgestudeerd als bioloog en gepromoveerd aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam op het gebied van klinische anatomie. Nadat hij eerst als postdoc onderzoeker verbonden bleef aan het AMC, maakte hij in 2010 de overstap naar De Haagse Hogeschool. Daar heeft hij de afgelopen jaren in verschillende functies gewerkt, waaronder als docent Verpleegkunde, onderwijsmanager, onderzoeker en programmacoördinator van het onderzoeksplatform ‘Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie’.

De afgelopen jaren deed Christian Wallner praktijkgericht onderzoek naar de (veranderende) rol van zorgprofessionals. Hierbij maakte hij gebruik van ‘Learning Communities’, leergemeenschappen waarin zorgprofessionals, docenten en studenten samenwerken en met en van elkaar leren. Twee voorbeelden hiervan zijn de ‘Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde’ (over veranderingen in de thuiszorg) en de ZorgInnovatieCommunities (ZICs) in het Haga ziekenhuis, waarin de verschillende deelnemers van de ZIC samen verpleegkundig onderzoek doen. 

Hogeschool Leiden: De Zorg Innovatie Centra Alrijne Ziekenhuis: de schakel tussen mbo en hbo!

,
Hogeschool Leiden | Extra Strong

De Zorg Innovatie Centra Alrijne Ziekenhuis: de schakel tussen mbo en hbo!

Op de Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) binnen Alrijne Ziekenhuis, waar mbo- en hbo-studenten samen patiëntenzorg verlenen, wordt in de basis de schakel gelegd tussen het mbo- en hbo-niveau van verpleegkundigen. Dit gebeurt door met elkaar op de werkvloer te streven naar de beste zorg voor de patiënten, onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige, de coach. De hbo-studenten krijgen wekelijks in Alrijne Ziekenhuis onderwijs vanuit de Hogeschool Leiden en de mbo-studenten vanuit het ROC Mondriaan. Dit onder begeleiding van de docenten van de onderwijsinstellingen en de lecturer practitioner van Alrijne Ziekenhuis. Op die manier delen we de kennis van de verschillende instellingen en opleidingsniveaus. Er vindt zodoende kruisbestuiving plaats.

 

Evidence Based Practice

De hbo-studenten verdiepen zich in de principes van Evidence Based Practice (EBP) en passen dit op de verpleegafdeling toe om zo de zorg te innoveren. EBP wordt tijdens het onderwijs aan de mbo-studenten op een praktische manier behandeld, zodat zij de innovaties in de praktijk kunnen doorvoeren en realiseren. De mbo-studenten verdiepen zich in het klinisch redeneren, en delen hun kennis door middel van presentaties waarbij de hbo-studenten en gediplomeerd verpleegkundigen aanwezig zijn. Door op deze manier actief met en van elkaar te leren, werken en kennis te delen wordt de verbinding tussen het mbo en hbo gelegd, versterkt én verstevigd. Omdat theorie en praktijk zo mooi bij elkaar komen leren we continue met elkaar en verbeteren we de zorg. Want de beste zorg, daar streven we naar.

 

Door: Monica Danielse