Nieuwe bijscholing Haags zorgpersoneel om leegloop te voorkomen

, , , ,

DEN HAAG – Een leven lang werkzaam in de zorg. Zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Er is een behoorlijk tekort op het personeel in de thuiszorg en de regeldruk is hoog. Daarbij komt dat Nederland geacht wordt steeds langer thuis te blijven wonen en moeten de verzorgenden steeds meer kunnen. Om mensen te behouden voor de sector én breder inzetbaar te maken, ontwikkelde ROC Mondriaan samen met HWW Zorg laagdrempelige bijscholingen.

Geschreven door

Mariët Overdiep

Mariët Overdiep
Verslaggever Zorg en Gezondheid

Ruengelo Silie heeft een diploma ‘Helpende zorg en welzijn’ op niveau twee. Maar eigenlijk heeft hij daarmee onvoldoende kennis en vaardigheden voor de hedendaagse thuiszorgpraktijk. Hij is één van de eerste die een extra certificaat heeft gehaald op ROC Mondriaan: ‘Ik mag nu ook steunkousen en bepaalde wondverzorging doen. Bovendien heb ik meer kennis over patiëntenzorg.’ Ruengelo is er heel blij mee: ‘Het geeft mij meer vertrouwen.’

Gerda van de Kaa van ROC Mondriaan is trots op het ontwikkelde certificaat: ‘De thuiszorg wordt steeds complexer omdat mensen langer thuisblijven. Onze niveau twee opgeleiden kunnen dat niet aan. En we willen mensen wel behouden. Zonder bijscholing raken ze ongeschikt en worden ze werkloos, terwijl we ze zo hard nodig hebben!’

Trots

De bijscholing die HWW Zorg en ROC Mondriaan ontwikkeld hebben is laagdrempelig. De lessen zijn goed te doen naast een baan en worden bovendien betaald door HWW. Van de Kaa van ROC Mondriaan: ‘In het begin zitten ze wat onwennig in de klas. Sommigen zijn al begin 60 en wat argwanend naar wat er nu allemaal gaat komen. Maar na een paar weken maakt die argwaan plaats voor trots en gemotiveerdheid.

Ruengelo is het wandelend bewijs hiervan. ‘Ik kan nu de meeste dingen zelf doen en hoef geen collega te bellen voor bijvoorbeeld de wonden.’ Ook de cliënt van Reungelo, mevrouw Hoberts vindt het een uitvinding: ‘A kwam dit doen, B het volgende en C weer wat anders. Nu heb ik per dag maar één persoon.’

Nieuwe mbo-certificaten vergroten kansen op de arbeidsmarkt voor medewerkers thuiszorg

, , ,

Vandaag reikte minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven de eerste mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van een opleiding uit aan 34 medewerkers van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg), variërend in leeftijd van 34 tot 62 jaar. Met deze certificaten zijn de werknemers breder inzetbaar én blijven ze behouden voor de sector die met grote tekorten kampt.

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn. Het mbo biedt volop mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen, bijvoorbeeld via een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Sinds 2016 is het al mogelijk om een mbo-certificaat te behalen voor een keuzedeel, het verdiepende en verbredende onderdeel van een mbo-opleiding. Via de pilot mbo-certificaten onderzoeken onderwijs en bedrijfsleven nu wat er nodig is om ook een mbo-certificaat te verbinden aan een ander onderdeel van een mbo-opleiding.

Regievoering en vakontwikkeling in de zorg

Minister Van Engelshoven reikte vandaag na afloop van een werkbezoek het mbo-certificaat ‘Regievoering en vakontwikkeling in de zorg’ uit aan 34 medewerkers van HWW Zorg. De medewerkers haalden al eerder het diploma ‘Helpende zorg en welzijn’ op niveau 2. Zij verrijken dat nu met een mbo-certificaat, behaald na afronding van een onderdeel van de opleiding ‘Verzorgende IG’ op niveau 3, uitgevoerd door ROC Mondriaan.

Leven lang ontwikkelen
Desiree Sollewijn Gelpke, bestuur HWW Zorg: “Ik ben trots op onze medewerkers die vandaag hun mbo-certificaat krijgen uitgereikt. Zij laten daarmee zien dat ze met hun extra kennis en vaardigheden nog beter zijn toegerust voor het steeds complexere werk in de zorg. De pilot was een kans om onze medewerkers in staat te stellen op een voor hen haalbare manier, naast een baan, bij te leren. Wat we vooral hebben geleerd is dat een goede samenwerking tussen werkgever en onderwijsinstelling essentieel is voor succes.”

Harry de Bruijn, bestuurslid ROC Mondriaan: “Voor ons is deze pilot een mooie proeftuin voor de verdere flexibilisering van ons onderwijs, dat nog beter aansluit op wat de arbeidsmarkt wil. Het succes zit hem wat mij betreft in het maatwerk dat we hebben kunnen leveren. Bovendien gaan maar liefst 20 medewerkers nu de volledige mbo-opleiding Verzorgende IG op niveau 3 volgen. Hét bewijs dat laagdrempelig onderwijs op maat volwassenen motiveert om door te leren, en concreet invulling geeft aan een leven lang ontwikkelen.”

Pilot mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen
In de eerste ronde van de pilot zijn 14 certificaten ontwikkeld, die zijn verbonden aan onderdelen van de opleiding ‘Kok’ en ‘Decoratie- en restauratieschilder’ tot ‘Monteur service en onderhoud installaties en systemen’ en ‘Vakbekwaam medewerker veehouderij’. Inmiddels is de pilot uitgebreid om nieuwe certificaten mogelijk te maken. De pilot loopt door tot in 2020 en wordt uitgevoerd door SBB in opdracht van het ministerie van OCW.

Meer informatie over de verschillende mbo-certificaten vindt u via het certificatenloket.

Bekijk voor een korte uitleg ook de animatie.

Proef en beleef de zorg

, , , , , ,

Wil jij werk waarbij je het echt het verschil maakt? Kom dan 12 september tussen 13.00 en 16.30 naar het evenement “Proef en beleef de zorg” in MOOOF Den Haag.

Kom met ons kennismaken, ervaar de (ouderen)zorg op een unieke manier en kom er achter wat jouw echte leeftijd is!

Loop binnen of meld je aan:https://www.zorgenwelzijnplein.nl/proef-de-zorg​ 

LOL voor Helpende Zorg en Welzijn

, ,
lol klas, training, hww, learning connected

Al sinds oktober 2018 is Learning Connected in samenwerking met ROC Mondriaan en wijk- en woonzorg organisatie HWW, in het kader van Extra Strong, gestart met een nieuw project met medewerkers met het diploma Helpende zorg en welzijn. In het kort gaat het project om het volgende:

In verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg worden grote tekorten verwacht. Medewerkers met het diploma “Helpende zorg en welzijn” komen steeds meer in beeld om deze tekorten op te vullen. Met dit nieuwe traject worden ze toegerust naar verbreding en verdieping van hun takenpakket, met name in de uitvoerende zorg. Het gaat om een pilot van 40 weken. 

Tijdens dit schooljaar gaan de leerlingen een dag per week naar school, maar daarnaast krijgen ze ook les via LOL (Live Online Leeromgeving). Sinds oktober zijn er via LOL twee lessen per week gegeven. Docent Mirjam is begonnen met lessen over medisch rekenen en enkele weken geleden is docent Gerda begonnen met lessen over Skills.

Mirjam was vorig schooljaar al opgeleid tot LOL-trainer, maar voor beide docenten was het voor het eerst dat ze via LOL gingen lesgeven. Ook voor de leerlingen was het allemaal heel nieuw en spannend. We merkten gelukkig wel dat iedereen al snel wende aan deze nieuwe manier van les krijgen.

Nu is het project al zo’n succes, dat nog twee andere groepen met eenzelfde traject gaan beginnen en net zijn begonnen, namelijk vanuit de Alrijne zorggroep en vanuit Libertas Leiden. We zijn nu bezig met het voorbereiden van de ene groep op de Live Online Lessen, de andere groep is net begonnen. Docent Arja, die vorig jaar is opgeleid tot LOL-trainer, neemt deze lessen op zich.

Zorginnovatie: jong geleerd, oud gedaan

,
technasium, zorginnovatie, hww

Dit schooljaar hebben leerlingen van het Maris Technasium onderzoek gedaan bij HWW zorg in Zorghuis Dr. Willem Drees naar de Wolk Airbag. Dit is een riem die als een airbag opblaast bij de heupen als iemand valt. Hiermee kan heupletsel door een val voorkomen worden.
Onder leiding van teamleider Wendy van den Braak en met de hulp van de medewerkers van Zorghuis Dr. Willem Drees, deden havo- en vwo-leerlingen onderzoek naar het gebruik en de wenselijkheid van de Wolk Airbag.

Op 29 januari presenteerden de leerlingen hun bevindingen van de Wolk Airbag aan hun docenten, ouders en medewerkers van HWW zorg. De scholieren hebben adviezen gegeven om de Wolk nog beter bekend te maken binnen HWW zorg en het gebruik en de voordelen onder de aandacht te brengen.

De samenwerking is van beide kanten goed bevallen. Allereerst omdat de bewoners het erg leuk vonden om geïnterviewd te worden door de scholieren. Daarnaast hebben de leerlingen gezien hoe het er in een zorginstelling aan toe gaat en dat er veel kansen liggen om met innovatie het leven van de bewoners te verbeteren. De docenten van het Maris kijken ook terug op een geslaagde samenwerking en de intentie is om dit volgend jaar te vervolgen. De innovators van morgen hebben hun licht op kunnen steken bij HWW zorg. We verwachten nog veel van deze jonge zorgvernieuwers!

Haagse Wijk- en Woonzorg leidt op voor de toekomst!

,

Project Extra Strong

ROC Mondriaan gaat met de regionale partners uit het MBO/HBO onderwijs, aanbieders in de sector zorg en welzijn en de gemeente Den Haag, de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren. Dit gebeurt middels een project genaamd Extra Strong en speelt in op de sterk veranderende vragen in zorg en welzijn. We bouwen voort op de gezamenlijke ervaringen en succesvolle samenwerking van Strong, benoemd als één van de koplopers van het Zorgpact.

HWW zorg gaat de samenwerking met het Extra Strong project op verschillende manieren vormgeven volgens de door Zorgpact opgestelde ontwikkellijnen. Dit betreft:

– de nieuwe verzorgende 2020

– de doorstroom van het MBO naar het HBO onderwijs

– LOL (Live Online Leren)

Praktijkopleiders zijn bezig met het ontwikkelen van leerplaatsanalyses om inzichtelijk te maken waar er wat geleerd kan worden. Er worden naar aanleiding van deze analyses leerroutes ontwikkeld, waardoor er een juiste verbinding gemaakt kan worden tussen theorie en praktijk. Ook willen we het van en met elkaar leren bevorderen door diverse opleidingsniveaus samen te plaatsen teneinde een goede doorstroom te krijgen binnen de MBO- en HBO- opleidingen.

Voor ontwikkellijn LOL vindt een samenwerking plaats met de informatie adviseur; afdeling ICT van HWW zorg en ROC Mondriaan om te kijken naar mogelijkheden van digitalisering van processen en kennisoverdracht. Hiervoor gaat een aantal praktijkopleiders de training tot LOL docent volgen.

HWW zorg gaat voor verbinding tussen de samenwerkingspartners van Extra Strong. Het streven is om theorie en praktijk te integreren om zo de kwaliteit van leren en zorg nog beter te borgen.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

Coachingstraject wijkverpleegkundigen

Het beroep van wijkverpleegkundige is aan het veranderen. Daarom wordt door de divisie Wijkzorg en praktijkopleiding van HWW zorg in samenwerking met een Hogeschool een coachingstraject voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Kennis en vaardigheden rondom indiceren & klinisch redeneren, zelfredzaamheid versterken, verpleegkundig leiderschap, coördinatie & samenwerking met anderen binnen en buiten de organisatie (wijk) staan in dit traject centraal. Het idee is om wijkverpleegkundigen ook van elkaar te laten leren, bij elkaar mee te laten kijken. Naast een aantal vaste trainingen wordt er gekeken naar de individuele behoefte en daarmee wordt dus training op maat aangeboden.

 

Opleiden van leerlingen

HWW zorg leidt nu en in de toekomst veel BBL leerlingen, zorg niveau 3/ 4 en duale HBO-V studenten niveau 5, in de wijkteams en woonzorg op.

Om te onderzoeken wie van onze eigen wijkzorgmedewerkers opleidbaar zijn tot verzorgende niveau 3 Wijkzorg is in het eerste kwartaal 2017 aan alle verzorgenden niveau 2/2+ Wijkzorg een screening aangeboden. Bijna honderd collega’s niveau 2/2+ zijn opleidbaar gebleken tot verzorgende niveau 3 of zelfs niveau 4 en thuisbegeleiding. Dat is heel erg goed nieuws!

De leerlingen die vanaf augustus 2017 in opleiding gaan, gaan rouleren van werkplek binnen HWW zorg. Hierdoor komen leerlingen met verschillende typen zorg, disciplines en culturen in aanraking. Breed opleiden is belangrijk en krijgt zo dus steeds meer gestalte.

Lancering campagne MooiMensenwerk

, , , , , , , , ,
MooiMensenwerk

Volgende week lanceert werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt in samenwerking met 11 organisaties in de VVT de campagne MooiMensenwerk. Onderdeel van de lancering die breed uitgezet wordt op social media is een bezoek van een promotieteam aan ROC Mondriaan op 12 september. Hierbij zal ook ‘Tommie in de Zorg’ aanwezig zijn. Hij gaat een gastles voor de studenten van het ROC verzorgen.

Daarnaast gaan er acht enthousiaste ambassadeurs (medewerkers van de deelnemende organisaties) aan de slag. Via vlogs en blogs op de social media kanalen van MooiMensenwerk gaan ze anderen enthousiasmeren om ook voor een stage of baan in deze sector te gaan. De ambassadeurs worden ondersteund met de voorlichtingscampagne en de komende tijd via Facebook en Instragram voorgesteld. De website is nog niet online maar u kunt de campagne wel alvast volgen via FacebookTwitter en Instagram.

Deelnemende partijen zijn: Argos Zorggroep, Cardia, Directzorg, Evita Zorg, Florence, HWW zorg, Pieter van Foreest, Respect Zorggroep, Saffier De Residentiegroep, Stichting Eykenburg, WZH, De Haagse Hogeschool, mboRijnland, ROC Mondriaan, ZorgScala en ZorgZijn Werkt.