10 jaar Ipse de Bruggen en Samen Fit week

, ,

Wat een geweldige feestweek hebben we met bij Ipse de Bruggen beleefd: 10 jaar Ipse de Bruggen en Samen Fit week. Alle activiteiten stonden in het teken van gezonde voeding, beweging, het vieren en ontspanning.

Zo was er maandag 17 september de ALTIJD-MEER-MOGELIJK-TOUR. Met fantastische activiteitenteams en hun begeleiders. Met een hele stoet vrijwilligers die hun enthousiaste inzet leverden bij de activiteiten in de tour of op de verschillende landgoederen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat cliënten en medewerkers van Ipse de Bruggen enorm genoten hebben en ‘Altijd meer mogelijk’ met elkaar hebben waar gemaakt!

Dinsdag 18 september was het volle bak en lekker swingen geblazen, tijdens de drie MOEF concerten op de landgoederen Zwammerdam, Nieuwveen en buurtschap Craeyenburch. Zora de zorgrobot kan ook sinds kort het Moef dansje en danste mee op “Doe de Moef”.
Een cliënt zei: ‘’Dit is het leukste concert waar ik ooit ben geweest’’.


Woensdag 19 september was de FIETS JE SAMEN FIT TOUR waarbij 100 kilometer werd afgelegd met kersverse wereldkampioen Jetze Plat en 70 fietsers, bestaande uit medewerkers en leveranciers van Ipse de Bruggen langs locaties van Ipse de Bruggen. Dankzij de sponsoring werd 11.300 euro overhandigd aan ABCDate. Ook werd in Nootdorp het grote MOEF voetbaltoernooi gehouden, waarbij het team van de Aspergeakker won.

Donderdag 20 september was het CONGRES Zelforganisatie in de Zorg: ik doe het lekker zelf! in Zwammerdam. Meer dan 250 enthousiaste deelnemers hadden de keuze uit een 13-tal workshops, waarbij 8 zorgorganisaties hebben meegewerkt en Ipse de Bruggen de gastrol vervulde. Ook werd in Nieuwveen die dag samen met tv kok Pierre Wind en cliënt Adriana van den Hoek de innovatieve keuken geopend. En in Nootdorp de MOEF spelletjesdag. Een boordevolle drukke donderdag is het geweest.

Tot slot is op vrijdag 21 september de feestweek afgesloten met de ZORGMARATHON, waar maar liefst 100 medewerkers van Ipse de Bruggen in 11 teams aan hebben meegedaan in Papendal.
Wat een sportieve medewerkers hebben we bij Ipse de Bruggen.

www.altijdmeermogelijk.nl

Combinatiestage Ipse de Bruggen en Pieter van Foreest

, , , ,

Vier studenten Verzorgende / Maatschappelijke Zorg (twee van de School voor Zorg en Welzijn Delft en twee van de School voor Verzorgende, Verpleegkundige en AG) starten 23 april met een bijzondere stage, die vanuit Extra Strong tot stand is gekomen. In de tien weken die zij stage gaan lopen doen zij dit bij twee zorginstellingen, die elkaars buren zijn: Pieter van Foreest en Ipse de Bruggen in de wijk Keijzershof in Pijnacker. Deze nieuwe manier van stage lopen is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en werkveld en ook van instellingen onderling.

Vandaag was de kick-off waarbij studenten en de begeleiders met elkaar kennis hebben gemaakt. Na een korte introductie kregen de aanwezigen een rondleiding bij zowel Pieter van Foreest als Ipse de Bruggen. Peter van Baalen benadrukte hierbij dat het belangrijk is om zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg positief op de kaart te zetten, want zei hij: “We hebben hier veel plezier en er wordt veel gelachen.” Flora van Eck voegde nog toe: “In het nieuws komen vaak de problemen in de zorg naar voren, maar we moeten vooral laten zien hoe leuk en inspirerend het werk is!” De studenten hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in en kregen meteen al ideeën over wat er allemaal zou kunnen in de combinatiestage: “We kunnen samen met de cliënten van Ipse de Bruggen gaan koken voor de bewoners van Pieter van Foreest! Of we vragen cliënten of zij mee willen helpen met organiseren van leuke activiteiten.” Een extra effect van de combinatiestage is het ontwikkelen van creativiteit bij de studenten die moeten na gaan denken over activiteiten die voor beide doelgroepen interessant zijn.

Aftrap SCORE-onderzoek

, , , ,
Op vrijdag 21 april was de officiële aftrap van het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek moet antwoorden bieden op de vraag: Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met een verstandelijke beperking en indicatie ZZP6 en ZZP7? Cordaan werkt hierin samen met drie andere zorgorganisaties en orthopedagogen van de Universiteit Leiden. Het onderzoek volgt cliënten voor vier jaar.

Meerwaarde SCORE onderzoek
SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Nog nooit eerder is systematisch en wetenschappelijk onderzocht welke ondersteuning het beste werkt en welke ondersteuning zorgt voor een zo goed mogelijke levenskwaliteit van cliënten binnen de intensieve verblijfszorg.

Het SCORE-onderzoek gaat daar verandering in brengen. Onderzoekers volgen enkele jaren de ontwikkeling van een grote groep cliënten. Ook kijken ze naar de manier waarop deze cliënten worden ondersteund. Aan de hand van vragenlijsten die worden voorgelegd aan alle betrokkenen en onderzoek bij de cliënten zelf komen er gaandeweg goed vergelijkbare gegevens beschikbaar. Met die gegevens kan onderbouwd worden welke behandeling en begeleiding in verschillende situaties en bij uiteenlopende cliënten aantoonbaar het beste werkt.

SCORE-onderzoeker Desirée van Winden: ‘’We merken in de praktijk dat medewerkers vaak al heel goed weten wat werkt voor cliënten waar zij al een langere tijd bij betrokken zijn. Wanneer aan deze medewerkers wordt gevraagd waarom bepaalde ondersteuning wordt ingezet voor een cliënt blijkt die vraag moeilijk te beantwoorden en is het meer kennis, intuïtie en ervaring wat ervoor zorgt dat op dat moment de juiste ondersteuning wordt geboden. Graag zouden we willen beschrijven wat het beste werkt voor welke cliënt, zodat alle cliënten binnen de intensieve verblijfszorg hiervan optimaal kunnen profiteren.’’

Wie doen mee?
Het onderzoek is een samenwerkingsverband met vier zorgorganisaties, namelijk Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan en de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn er afspraken met het ROC Mondriaan en het ROC Nova College om de resultaten te implementeren in hun onderwijsprogramma.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De onderzoeksresultaten bieden handvatten om cliënten met een intensieve zorgvraag betere kwaliteit van zorg te bieden. De eerste resultaten (o.a. het antwoord op de vraag welke cliënten zijn dat nu in de intensieve zorg) worden in het najaar bekend gemaakt. Het onderzoek en de ontwikkelingen zijn te volgen op de website: www.wathelptmij.nl.

Zora Battle bij Ipse de Bruggen

, , ,

Lees hier het artikel in het AD (25 januari 2017): Dansen en zingen met robot Zora 

Op dinsdag 24 januari deden drie teams met studenten van ROC Mondriaan mee aan een battle met zorgrobot ZORA. De battle vond plaats bij Ipse de Bruggen locatie Westhoek aan de Ada van Hollandstraat in Delft. Ook Ipse-medewerkers én een cliënt maakten deel uit van het team. Doel van de battle was behalve winnen, dat op een uitdagende manier de expertise van zowel studenten als medewerkers gebundeld werd en dat beide partijen van elkaar konden leren. De battle is onderdeel van het project Extra Strong dat zich richt verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de zorgsector in Haaglanden.

De zorgrobot ZORA, neemt een grote vlucht in ons land: er zijn al 100 ZORA’s ‘aan het werk’ in instellingen en in de wijken. ZORA staat voor Zorg-Ouderen- Revalidatie- Animatie en is eigenlijk een robot die door een computer op afstand wordt bediend en vervolgens zelfstandig programma’s kan uitvoeren. Vooral bij ouderen, mensen met een verstandelijke beperking lijkt ZORA een succes te zijn. ZORA maakt iets los bij mensen, cliënten zijn geraakt door haar verschijning: ze willen contact maken en communiceren met ZORA. ZORA kan met een groep cliënten een activiteitenprogramma uitvoeren, waardoor mensen in beweging komen. Ze leest voor aan mensen die onrustig zijn en voortdurend aandacht vragen, ze kan een gesprek voeren en mensen helpen herinneren aan afspraken.

De opdracht

Een team bestond uit een student zorg, een student sport en bewegen, een medewerker van Ipse en (‘s middags) een cliënt. Elk team kreeg een ZORA en een manual en ging met elkaar ervaren wat ZORA kan. Zij maakten een plan hoe ZORA het beste kan worden ingezet bij de specifieke doelgroep, zó dat zij intensief wordt gebruikt en de cliënten er baat bij hebben.  De hele dag konden de teams deskundigen oproepen voor advies en ondersteuning.

Lees hier het artikel in het AD (25 januari 2017): Dansen en zingen met robot Zora