Hogeschool Leiden en Marente starten lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

, ,
christian marente kwaliteit

Christian Wallner is per 1 april 2019 gestart als lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg. Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden.

Marente biedt onder andere intramurale ouderenzorg (hierna: verpleeghuiszorg). Nederland vergrijst én mensen worden steeds ouder. Dit zorgt op verschillende manieren voor extra druk op de verpleeghuiszorg. Het lectoraat gaat in op de vraag: hoe kan de verpleegkundige knowhow, beter dan nu, ingezet worden om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

Lector Christian Wallner in gesprek met een cliënt en kwaliteitsverpleegkundige van locatie Huis op de Waard van Marente

Lector Christian Wallner in gesprek met een cliënt en kwaliteitsverpleegkundige van locatie Huis op de Waard van Marente

Onderzoek in de dagelijkse zorgpraktijk

Marente werkt zowel op het gebied van thuiszorg als verpleeghuiszorg en is ook actief op het gebied van revalidatie en ondersteuning bij dementie. Het lectoraat gaat samen met verpleegkundigen en verzorgenden onderzoek doen naar hun dagelijkse beroepsuitoefening. Studenten en docenten van de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden werken mee aan dit onderzoek. De resultaten uit het onderzoek bieden zowel input voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk als het onderwijs aan studenten HBO Verpleegkunde. 

Leren met en van elkaar

De complexiteit van verpleeghuiszorg neemt toe. Omdat mensen steeds ouder worden is er vaak sprake van meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Om adequate verpleeghuiszorg te blijven bieden, moet de verpleegkundige verschillende rollen kunnen aannemen. Lector Christian Wallner: “We gaan onderzoeken hoe we de rol van de verpleegkundige sterker neer kunnen zetten. Ik wil verpleegkundigen en verzorgenden koppelen aan studenten en docenten in leergemeenschappen, om samen aan de slag te gaan met concrete vraagstukken uit de praktijk. Het uitgangspunt is dat we leren met en van elkaar.”

Over Christian Wallner

Christian Wallner (1978) is afgestudeerd als bioloog en gepromoveerd aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam op het gebied van klinische anatomie. Nadat hij eerst als postdoc onderzoeker verbonden bleef aan het AMC, maakte hij in 2010 de overstap naar De Haagse Hogeschool. Daar heeft hij de afgelopen jaren in verschillende functies gewerkt, waaronder als docent Verpleegkunde, onderwijsmanager, onderzoeker en programmacoördinator van het onderzoeksplatform ‘Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie’.

De afgelopen jaren deed Christian Wallner praktijkgericht onderzoek naar de (veranderende) rol van zorgprofessionals. Hierbij maakte hij gebruik van ‘Learning Communities’, leergemeenschappen waarin zorgprofessionals, docenten en studenten samenwerken en met en van elkaar leren. Twee voorbeelden hiervan zijn de ‘Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde’ (over veranderingen in de thuiszorg) en de ZorgInnovatieCommunities (ZICs) in het Haga ziekenhuis, waarin de verschillende deelnemers van de ZIC samen verpleegkundig onderzoek doen. 

Huisartsen kunnen met 1 klik doorverwijzen

,
marente, zorgdomein, extra strong, innovatie

Handmatig formuliertjes uitschrijven, overschrijffouten en onleesbare verwijsbriefjes zijn vanaf nu verleden tijd. Alle huisartsen in de regio Zuid-Holland Noord gebruiken nu ZorgDomein om te verwijzen naar VVT-organisaties (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Waar eerder ruim acht handelingen nodig waren voor een verwijzing, kan dit nu met één muisklik. Een primeur voor de regio, waardoor ruim een half miljoen patiënten sneller en veiliger door de huisarts kunnen worden verwezen naar VVT-organisaties.

Inmiddels zijn de eerste 1000 verwijzingen succesvol via ZorgDomein verstuurd. Huisartsen in de regio zijn enthousiast: “Geen gepriegel meer met de pen en het scannen van formulieren. Bovendien start ik de verwijzing vanuit mijn eigen systeem, waardoor ik relevante contextinformatie goed mee kan geven. Dit is veiliger voor de patiënt.”, zegt Frank den Heijer, huisarts in Alphen aan den Rijn. De acht grootste VVT-organisaties (ActiVite, Alrijne Zorggroep, DSV Verzorgd Leven, Groot Hoogwaak, Libertas Leiden, Marente, Topaz en WIJdezorg) ervaren dit voordeel ook. Mariëlle Putters, specialist ouderengeneeskunde bij WIJdezorg: “In plaats van met de hand ingevulde formulieren, ontvangen wij de informatie nu digitaal. Dit vermindert de kans op fouten.” De verwijzing is nu vollediger, sneller en veiliger te realiseren, hier zijn patiënten bij gebaat.

Brede samenwerking

Sleutelnet, het samenwerkingsverband van alle zorgverleners en de zorgverzekeraars in de Regio Zuid-Holland Noord op het gebied van digitale informatie-uitwisseling, voerde de regionale coördinatie van het project. Regionaal projectleider Christi Ouwerkerk: “Dit is een uniek project. Zuid-Holland Noord is de eerste regio in Nederland waarin acht VVT-organisaties en huisartsen gezamenlijk besluiten gebruik te maken van ZorgDomein.” Directeur Jasper van Sambeek: “Het digitaliseren van deze verwijsstroom is een mijlpaal in de samenwerking tussen de VVT-organisaties en huisartsen in deze regio, die met dit project nog sterker is geworden.”

Er is een uitgebreid traject voorafgegaan aan deze implementatie. Huisartsen, verenigd in LHV-kring Rijnland & Midden-Holland en Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO, het samenwerkingsinitiatief van vijf zorggroepen), en de VVT-organisaties hebben met Sleutelnet onderzocht welke oplossing het meest geschikt was. Daarna hebben zij samengewerkt om de verwijzing van de huisarts naar de VVT-organisaties in de regio te digitaliseren.

Beeldzorg ondersteunt de cliënt

,
marente, beeldzorg, thuiszorg

De digitalisering van onze maatschappij èn een toenemende arbeidskrapte bij een steeds groter wordende zorgbehoefte vraagt om vernieuwing. Daarom neemt beeldzorg een vanzelfsprekende plek bij Marente in. Beeldzorg ondersteunt de cliënt in het langer thuis blijven wonen, waarbij de regie zoveel mogelijk in eigen handen blijft, zonder dat daarvoor een zorgverlener de cliënt thuis bezoekt.

Door naast fysieke zorg een aantal zorgmomenten op afstand aan te bieden met behulp van beeld en geluid, tussen de cliënten en de zorgprofessionals, komt er ruimte in de route en kunnen we beter inspelen op de groeiende klantvraag. Beeldzorgcliënten worden gezien door een beeldzorgteam dat vooralsnog dagelijks beschikbaar is tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Beeldzorg zal nooit de volledige fysieke zorg vervangen.

Wat zijn de randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor beeldzorg?
De cliënt moet verstaanbare spraak hebben en een goed gehoor en gezichtsvermogen hebben. Daarnaast moet de cliënt een zodanig lerend vermogen hebben dat hij/zij kan (leren) omgaan met de iPad.

Het is mogelijk om patiënten direct aan te melden. U kunt dan contact opnemen met het wijkteam. De wijkverpleegkundige kan de indicatie aanpassen en uw patiënt aanmelden bij het beeldzorgteam. Het beeldzorgteam bezoekt de patiënt dan eerst thuis en zet zo mogelijk beeldzorg in.

Zorginstellingen in de regio starten eigen zorgopleiding

, ,

LEIDEN – De krapte op de arbeidsmarkt is voor alle zorgorganisaties op dit moment een uitdaging. Daarom hebben Libertas Leiden, WIJdezorg,  Marente en ROC Mondriaan de handen ineengeslagen en starten eind augustus 2018 een eenjarige opleiding voor Helpende Zorg en Welzijn.

Met deze opleiding werken de organisaties met elkaar aan een oplossing om de tekorten in de regionale ouderenzorg aan te pakken. ‘Het maakt niet uit wáár de leerling straks gaat werken als het maar in de ouderenzorg is. We bereiken meer door samen te werken dan door te concurreren’, aldus Barbara Konstapel van Libertas Leiden.

In het regionaal overleg met zorgorganisaties en opleiders maken we goede afspraken om in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg en om voldoende mensen op te leiden voor de toekomst. De opleiding vindt plaats bij de School voor Zorg en Welzijn van ROC Mondriaan aan de Vondellaan in Leiden waarbij de leerlingen één dag in de week naar school gaan en de andere dagen in de praktijk werken.

Op 29 augustus a.s. starten 29 enthousiaste leerlingen. Die dag begint met een introductiebijeenkomst, waarbij ook de Praktijkopleiders van WIJdezorg, Marente en Libertas Leiden aanwezig zijn.

 

Bron: Unity

LeerNetwerk Marente

, ,

Op 1 februari is gestart met een nieuwe stagevorm voor leerlingen van het ROC Mondriaan, locatie Vondellaan. Samen met Marente locatie Huis op de Waard en het Thuiszorgteam Leiden wordt alle onderwijs aangeboden in de praktijk!
Voor leerlingen een wel heel leerzame en praktijkgerichte vorm om je beroep in de zorg te leren!

Op donderdag 5 april werd dit feestelijk gevierd bij Huis op de Waard. Onder het genot van een hapje en een drankje vertelden Ingrid Parker, locatiemanager Huis op de Waard, en Tineke van den Dries, schooldirecteur Zorg&Welzijn Leiden over het belang van deze samenwerking en het LeerNetwerk. Waarna bewoners van Huis op de Waard en stagiaires van ROC Mondriaan gezellig konden sjoelen en een spelletje Mikado spelen.