Nationale HR Zorg Award: De Vitaliteitscafetaria

,

Vijf finalisten strijden om de Nationale HR Zorg Award. In een serie gepresenteerd vanuit Zorgvisie vertellen de zorgorganisaties wat ze doen om hun medewerkers nieuwe energie te geven. Misschien nog belangrijker: zetten ze een duurzame beweging in gang? Als één van de vijf genomineerden was het deze keer de beurt aan de Vitaliteitscafetaria, het samenwerkingsverband van vvt-organisaties in Den Haag. Projectleider Annouk van Es ging in gesprek met Samira Ahli van Zorgvisie.

Rond vitaliteit hangt een zweem van dingen moeten omdat er iets mis is: ‘ik ben niet vitaal genoeg”, “er is iets mis met mij”, “ik ben te oud”, noem maar op. Die gedachte wilde projectleider Annouk van Es de wereld uit hebben. Werken aan vitaliteit moest iets leuks/ lekkers worden, iets waar je je zelf op trakteert en wat je jezelf gunt. Zo werd de Vitaliteitscafetaria geboren: een digitale snackbar, vol ‘vitale snacks’. Op het menu staan workshops, programma’s en trainingen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

Hoe is het project ontstaan?

‘Binnen de zorg en zeker in de ouderenzorg is het behoud van alle medewerkers een grote opgave. Het gaat hierbij om alle medewerkers, niet alleen de medewerkers die een dagje ouder zijn. Hen helpen om gezond te blijven, in hun werk, maar ook in balans met hun privéleven is essentieel. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers weten dat er ook voor hen wordt gezorgd. En het gaat natuurlijk niet alleen over oudere medewerkers. Iedere medewerker kan op enig moment wel wat tools gebruiken om duurzaam inzetbaar en lekker in je vel te blijven. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat mensen kinderen krijgen. Werk, privé, balans etc.’

‘Met acht vvt-organisatie is Den Haag hebben we hier een gezamenlijke visie op geformuleerd en een uniek platform bedacht om medewerkers allerlei vitaliteitsprogramma’s, groot en klein, aan te bieden. Dat is nadrukkelijk niet met het opgeheven vingertje, om ze de les te leren, maar juist als iets leuk, dat ze zichzelf cadeau kunnen doen.’

Hoe geeft het zorgmedewerkers nieuwe energie?

‘Medewerkers kunnen zelf kiezen waar ze op dat moment behoefte aan hebben of waar ze zin in hebben en wat ze weer energie kan geven. Net als in de snackbar is er voor ieder wat wils, er is op 6 programmalijnen een variatie aan aanbod van ook uiteenlopende uitvoerders (qua stijl/werkwijze). Het is laagdrempelig, deelnemen kan zowel online als offline, je hoeft er geen digi-expert voor te zijn om deel te nemen. Laagdrempelige en toegankelijk ook voor degene die geen digi wizard zijn. De overeenkomst tussen alle trainingen is wel dat ze van hoge kwaliteit zijn en tegen een redelijke prijs. Sommige programma’s kun je als team doen, wat ook weer een boost kan geven. Het kan ook een manier zijn om het gesprek over duurzame inzetbaarheid te openen en medewerkers te motiveren en activeren deel te nemen. Dit draagt voor de werkgever weer bij in lager ziekteverzuim, de werksfeer goed houden en het werkplezier erin te houden.’

Wat is er nieuw aan?

‘Belangrijk is wel dat de vvt-organisaties in onze regio samen zijn opgetrokken. We hebben een compacte werkgroep gevormd, zodat we snel aan de slag konden. We wilden die energie ook pakken en vasthouden. Niet afwachten maar wat moois neerzetten met voor ieder wat wils en passend binnen de regionale visie. We hebben het aanbod voor hen in de etalage gezet. De workshops worden door een aantal vaste uitvoerders aangeboden. Als zorgorganisaties met hun medewerkers samen verder willen met een bepaald thema is het een korte lijn naar een van die uitvoerders. Zo kun je over de gekozen snack ook nog je eigen sausje heen doen.’

Hoe wordt hier een vervolg aan gegeven?

‘We willen dit concept voor de langere tijd behouden. Na een half jaar kijken we steeds naar het aanbod op het platform en evalueren we hoe het gaat. Het programma is met behulp van Europese subsidie tot stand gekomen en we hebben nu weer een nieuwe aanvraag lopen voor een andere regeling om het project te verduurzamen en te borgen voor de toekomst.’

De winnaar van de Nationale HR Zorg Award wordt op 12 oktober aanstaande bekend gemaakt tijdens het HR-event van FWG Progressional People, ‘Live Energy’. Naast de vakjuryprijs zal dan ook een publiekswinnaar worden gekozen en wordt een eervolle vermelding uitgereikt.

Ouderen krijgen valtraining: ‘Ik krijg mijn zelfvertrouwen terug’

, ,

Om te voorkomen dat Haagse senioren ernstig struikelen, kregen zij de afgelopen weken speciale valtraining in Loosduinen. De dertienweekse cursus zit er voor de eerste groep op, maar vanaf oktober zijn er nieuwe trainingen te volgen. Ook in de stadsdelen Escamp, Laak en Haagse Hout.

‘Mijn zelfvertrouwen is door de training teruggekomen’, zegt een van de deelnemers. ‘Ik zal niet in details gaan, maar ik heb een moeilijke tijd achter de rug. Dit helpt me weer op gang te komen.’ Een andere deelnemer is wel eens gevallen op straat en is ook blij met de cursus. ‘Ik had angst om te vallen, maar dat is nu weg. Daarnaast weet ik nu goed hoe ik op moet staan.’

Dat de lessen als eerst in het stadsdeel Loosduinen worden aangeboden is geen toeval. Bij het struikelmeldpunt kwamen vorig jaar de meeste klachten binnen over Loosduinen. Een straat, de Landréstraat, werd zelfs aangeduid als struikelboulevard omdat er zoveel mensen ten val zijn gekomen.

bron: Den Haag FM

ZWconnect is een feit

ZorgZijn Werkt en Care2Care zijn gefuseerd en gaan samen verder als ZWconnect. Als een organisatie kunnen we de regio, nu en in de toekomst, met meer slagkracht bedienen.

ZWconnect biedt nieuwe kansen
Om de continuïteit van goede zorg en welzijn te kunnen waarborgen, voor nu en in de toekomst, streeft ZWconnect naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel waarbij arbeidsmarkt-vraagstukken geen reden mogen zijn om niet in de zorgvraag te kunnen voorzien. De nieuwe organisatie biedt veel nieuwe kansen. ‘Er zijn in beide organisaties veel successen waar we op kunnen voortborduren.’ aldus nieuwe bestuursvoorzitter Sam Schoch. ‘Tegelijkertijd wil ik graag samen kijken waar we meer impact kunnen maken. Ik zie bijvoorbeeld nog veel kansen voor samenwerking in het onderwijs en in zorgtechnologie. Gezien de arbeidsmarktfrictie hebben we niet de luxe om op één paard te wedden, dus ZWconnect zal op verschillende domeinen actief zijn en impact organiseren.’

Nieuwe naam
Coralie Elmont, directeur ZWconnect; ‘In de praktijk werkten ZorgZijn Werkt en Care2Care al nauw samen. We richten ons op dezelfde arbeidsmarktproblematiek binnen Zorg en Welzijn en hebben veel overlap in ons netwerk en samenwerkingspartners. De nieuw gekozen naam past hierbij. De naam ZWconnect is kort en krachtig en zegt precies waar wij als werkgeversorganisatie voor staan: verbinding. Tussen werkgevers onderling, tussen diverse specialisaties, tussen zorg en welzijn en overheden… en natuurlijk tussen de twee organisaties waar ZWconnect uit is ontstaan. We bieden een sterk regionaal netwerk dat verbindt, kennis deelt, inspireert, activeert en faciliteert. Dat is belangrijk, want samen staan we sterk en kunnen we de zorgvraag van de toekomst aan.’

Vertrouwen in de toekomst
Coralie Elmont kijkt uit naar de toekomst. ‘Ik heb er vertrouwen in dat al onze leden zich betrokken, welkom en gefaciliteerd voelen in de nieuwe organisatie. En dat we door gezamenlijk op te trekken de arbeidsmarktvraagstukken met nog meer daadkracht aan kunnen pakken. Tegelijkertijd blijven we ervoor zorgen dat er goede onderlinge verbinding in het netwerk blijft. We doen dit vanuit de gedachte; groots denken, lokaal samen doen!’

ROC Mondriaan getroffen door hack | Update Flora van Eck

, ,

Namens Flora van Eck, ROC Mondriaan:

Zoals jullie (waarschijnlijk) weten is ROC Mondriaan getroffen door een hack. Op dit moment wordt de aard en omvang in kaart gebracht, evenals een oplossing voor alles wat nu niet kan. Het is vanaf gisteren niet meer mogelijk en ook uitdrukkelijk verboden om te mailen of op andere manieren gebruik te maken van Exchange – Microsoft toepassingen. Alleen de telefoon en een ouderwetse postduif zijn nu beschikbare communicatiemiddelen, ook met docenten en directeuren. Mochten jullie contact nodig hebben en wil dit niet lukken, neem dan even direct contact met mij op, zodat ik het eventueel kan organiseren.

Aanstaande maandag gaan we in aangepaste vorm aan de slag met het nieuwe schooljaar. Hopelijk volgt een positieve update snel.

Hartelijke groet ,
Flora van Eck
0624892215

Succesvol zijn in coronatijd

, , ,
COVID-19 heeft flink zijn sporen nagelaten bij RIF-projecten. Net als in een vorige nieuwsbrief zijn er succesverhalen te vertellen over projecten die ondanks de beperkende maatregelen goed zijn afgerond. Eén van die projecten is ‘Extra Strong’ van ROC Mondriaan in Den Haag. Een project op het gebied van zorg en welzijn. De partners van ‘Extra Strong’ slaagden erin hun project af te ronden en te verduurzamen. De eindrapportage laat zien dat in het laatste (verlengings)jaar nog veel van de grond is gekomen. Zo was het doelgroepenbereik van deelnemende studenten erg goed. Een verveelvoudiging van het geschatte aantallen studenten. Het aantal studenten uit het hbo was, ondanks de soms ingewikkelde samenwerking, niet zoals ingeschat 0, maar 100 studenten. De omzet was in dit Coronajaar met € 1.000.000,- boven verwachting.  

Krachtige netwerkorganisatie
Natuurlijk is het niet zo dat doelgroepenbereik en omzet allesbepalend zijn voor succes. De sleutel tot het succes is het doorzetten en verdiepen van de samenwerking zoals die tot stand is gekomen in het project ‘STRONG’ en verder geborgd is in de netwerkorganisatie die ’Extra Strong’ is. Daarbij zijn ook de kernwaarden vastgehouden die het fundament vormen van de activiteiten: wendbaar, weerbaar, waardevol en waardevast. Alle partners hebben waarde toegevoegd aan de samenwerking. De partners ervaarden eigenaarschap en bleven met elkaar in verbinding. Bepalend daarbij is krachtig projectleiderschap, samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen en werkgroepen en actieve inzet van ambassadeurs en stuurgroepen. Het ROC is de verbindende factor geweest in het netwerk waardoor met de realisatie van het project ‘Extra Strong’ de sector zorg en welzijn in regio Haaglanden is versterkt.

Het gerealiseerde onderwijsaanbod
‘Extra Strong’ heeft een divers en rijk aanbod aan opleidingen voor verschillende doelgroepen opgeleverd. De focus was: Aansluiten bij het veranderende, toekomstige werkveld. Materiaal dat ontwikkeld is voor VIG-MZ en mbo-verpleegkundige kan gebruikt worden in LLO. Het CIV is geopend waarin (technologische) innovaties in en voor de praktijk worden versterkt. Er zijn mbo-certificaten beroepsgericht en gecertificeerde keuzedelen ontwikkeld. Het aanbod leven lang ontwikkelen (LLO) richt zich op een mooi en duurzaam toekomstperspectief voor mensen op en rond niveau 2 en 3. Er zijn al ideeën voor nieuwe keuzedelen en certificaten LLO. Daaraan zal in de verduurzaming opnieuw intensief samengewerkt worden met alle partners in het netwerk. Op donderdag 25 november 2021 hopen we de successen en de samenwerking te vieren met een live eind-symposium.

Bron: Nieuwsbrief RIF, 9 juni 2021

11 FEITEN EN FABELS MBO-CERTIFICATEN IN DE ZORG

Klik op de afbeelding om de 11 feiten en fabels te lezen

Diploma’s, certificaten en verklaringen in het mbo

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn). Wat houden de verschillende bewijsstukken nu in? En welke studenten komen in aanmerking voor welk bewijsstuk?

Infographic Mbo opleidingen en bewijsstukken

Bekijk op de website van Rijksoverheid de infographic via deze link. De interactieve infographic ‘Mbo opleidingen en bewijsstukken’ geeft antwoorden op vragen van mbo-scholen over de verschillende bewijsstukken. Er is ook een printversie beschikbaar van de infographic.

Bron: Rijksoverheid

Zij-instromer bij ROC Mondriaan Zorg en Welzijn

,

Ben jij een professional in de zorg en welzijn? Wil jij jouw liefde voor je vak graag overbrengen aan onze studenten? En daarmee ook een steentje bijdragen aan de toekomst van de zorg- en welzijnssector? Dan is een baan in het onderwijs iets voor jou! Want één ding is zeker:

Jij bent nodig!

Ook als je geen ervaring hebt voor de klas, of er niet voor bent opgeleid zijn er verrassend veel mogelijkheden om bij ons aan de slag te gaan als docent of instructeur. Met jouw kennis van het werkveld kun je als zij-instromer solliciteren bij ROC Mondriaan. Natuurlijk heten we je ook van harte welkom als je al onderwijs ervaring hebt. 

Iets voor jou? 
Wil jij voor de klas staan en onze studenten de kennis en ervaring meegeven die zij nodig hebben om aan de slag te gaan in de zorg- en welzijnssector? Van het begeleiden van mensen in hun woonomgeving tot het aanleren van verpleegtechnische handelingen. Jouw kennis doet ertoe! 

Benieuwd wat andere zij-instromers vinden van hun overstap naar het onderwijs? Beluister onze podcast of lees Mariëlle haar ervaringen

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST  
Wil je meer weten over werken in het onderwijs als zij-instromer? Wil je met ons in gesprek? Heb je vragen aan onze personeelsadviseurs over bijvoorbeeld je werktijden, salaris en opleiding? Of wil je juist meer weten van ervaringsdeskundigen? 

Sluit aan bij onze online informatiebijeenkomst op: 

  • 13 april (19:00 – 20:30 uur).
  • 15 april (16:00 – 17:30 uur).

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor de informatiebijeenkomst

Techniek neemt de zorg steeds meer over: troostende kat voor dementen en pop geeft aan of reanimatie goed gaat

,

Zorg- en welzijnstudenten op het mbo gaan zich storten op technische foefjes die hun werk straks makkelijker en leuker moet maken. Zo leren ze reanimeren met een pop die zelf aangeeft of het te hard of te zacht is. ,,De techniek gaat steeds meer werk in de zorg ondersteunen.”

Een demente oudere die in paniek is, kalmeert misschien door een spinnende robotkat op schoot. Of dat écht werkt, dat gaan leerlingen de komende tijd onderzoeken. Techniek doet steeds meer opgang in de zorg. ROC Mondriaan past daar de opleiding op aan.

Voorbeelden van innovaties waar de studenten – die zich bekwamen in het vak van verzorgende of verpleegkundige – mee te maken krijgen binnen het Centrum van Innovatief Vakmanschap (CIV) zijn naast de genoemde interactieve reanimatiepop en de robotkat onder meer ook het oefenen van een slechtnieuwsgesprek met een patiënt via een VR-bril. ,,Normaal gaat dat via een rollenspel met elkaar. Nu zien ze een echte patiënt, waar ze op moeten reageren”, vertelt Sylvia Dolkemade, programmamanager van het centrum. ,,Het lijkt meer op de werkelijkheid.”

Een verzorgen­de kan niet 24 uur per dag bij een bewoner zijnSylvia Dolkemade

Valmatras

De mbo’ers gaan het nut van de innovaties onderzoeken. De inzet van techniek kan in de toekomst mede een oplossing zijn voor het personeelstekort. De technische hulpmiddelen ontlasten de zorgverlener, die te maken krijgt met steeds complexere zorg, én trekken mogelijk extra studenten, aldus Dolkemade, die hoopt met het centrum het imago op te poetsen van zorgberoepen. ,,We laten zien dat zorg meer is dan iemand wassen. Dat je in dit vak ook bezig bent met nieuwe, spannende dingen.”

Nu al is technologie niet meer weg te denken in bijvoorbeeld verpleeghuizen, weet de programmamanager. ,,Een verzorgende kan niet 24 uur per dag bij een bewoner zijn. Daarom gebruiken ze een polsalarm, een sensor en een valmatras.” 

Het CIV heeft vijf robotkatten, één Paro robotzeehond (reageert op aanraking en geluiden), vier zogenaamde cradles (soort muziekinstrument om contact te maken met mensen met wie dat moeilijk is op de normale manier) en één Zora robot (die bijvoorbeeld verhalen kan voorlezen of spelletjes kan spelen) in huis om mee te oefenen. De studenten beginnen in april in het centrum.

Mbo-studenten leren reanimeren met een interactieve pop. Ze zien op het scherm of het te hard, te zacht of precies goed gaat.
Mbo-studenten leren reanimeren met een interactieve pop. Ze zien op het scherm of het te hard, te zacht of precies goed gaat. © ROC Mondriaan

Overal minder vacatures, maar groeiende vraag naar zorgpersoneel: ‘Zorg staat voor een echte uitdaging’

Daar waar in bijna alle sectoren het aantal banen afneemt, blijft de vraag naar zorgpersoneel in deze regio alleen maar toenemen. Het aantal vacatures In Den Haag en omstreken is gegroeid naar 4450 vacatures. Vooral de vraag naar verzorgenden en basisverpleegkundigen nam toe, blijkt uit cijfers van UWV.I

,,De zorg in de verpleeghuizen en de thuiszorg staan de komende jaren door de vergrijzing écht voor een uitdaging’’, zegt Liesbeth Schuurmans van UWV WERKbedrijf. Vandaar dat er alles aan gedaan wordt om werkzoekenden in contact te brengen met werkgevers in deze sector. 

Kloof

UWV werkt al een tijdje samen met gemeenten, opleiders en werkgevers in de zorg om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen. Op 1 maart vond daarom voor het eerst een live online banen- en oriëntatieweek plaats om geïnteresseerden kennis te laten maken met de Haagse ouderenzorg. Hier deden zeventien instellingen aan mee. 

De eerste vervolgaf­spra­ken met potentiële werknemers zijn al gemaaktLiesbeth Schuurmans

,,Een banenmarkt brengt ook in deze bijzondere tijd werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact. Werkgevers zijn op zoek naar betrokken, sociaal en communicatief vaardige kandidaten met verantwoordelijkheidsgevoel die flexibel en zelfstandig in teamverband kunnen functioneren. De eerste vervolgafspraken met potentiële werknemers zijn al gemaakt”, weet Schuurmans.

Opleidingen

Er zijn ook andere initiatieven die ertoe moeten leiden dat vacatures in de zorg worden opgevuld. Deze week wordt de landelijke Ontdek de Zorgweek georganiseerd, die als doel heeft potentiële zij-instromers en herintreders te interesseren voor werken in de zorg. Ook zijn er bijvoorbeeld opleidingen tot doktersassistent en helpenden ouderenzorg. ROC Mondriaan is hierbij betrokken als arbeidsmarktgerichte opleider. 

In coronatijd doet zich ook een intensie­ver beroep voor op de zorgJean-Paul Biever

Toch lukt het nog niet om snel veel mensen aan het werk te krijgen. ,,Werken in de zorg kan op zich rekenen op belangstelling bij werkzoekenden, maar de beschikbare mensen hebben vaak niet die kwalificatieniveaus die passen bij de vacatures van werkgevers’’, legt arbeidsmarktadviseur Jean-Paul Biever uit.

Vervanging

Dat het aantal vacatures in deze crisis blijft groeien, heeft volgens hem verschillende oorzaken. Zo treft de coronapandemie ook zorgpersoneel. Als die uitvallen door ziekte, is vervanging noodzakelijk. ,,In coronatijd doet zich ook een intensiever beroep voor op de zorg.’’ 

Maar er zijn ook andere oorzaken. Zo is de bevolking de laatste tien jaar tijd met 11 procent gegroeid. Verder speelt mee dat er steeds meer ouderen zijn. ,,En naarmate de leeftijd vordert, neemt de zorgbehoefte toe.’’ Een deel van het personeel is bovendien zelf ook 60-plusser. De komende jaren zullen zo’n 5000 werknemers de sector verlaten omdat ze met pensioen gaan. 

Vooral kelners en koks kwamen in grote getalen in de WW terecht.
Vooral kelners en koks kwamen in grote getalen in de WW terecht. © ANP XTRA

WW-uitkeringen

De schreeuw om zorgpersoneel staat in schril contrast met de werkgelegenheid in veel andere sectoren. De totale vacaturemarkt in dit gebied kromp als gevolg van de coronacrisis met bijna 16 procent. Het aantal WW-uitkeringen is bijna 20 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Eind februari 2021 verstrekte UWV in totaal 13.165 WW-uitkeringen in Haaglanden. Ten opzichte van eind januari was wel sprake van een lichte daling van 2,8 procent. Landelijk was die daling slechts 0,9 procent. 

Dat er hier iets meer mensen aan het werk gingen de afgelopen maanden, was vooral te danken aan administratieve beroepen zoals boekhoudkundig medewerkers, telefonisten en receptionisten. Vooral kelners en barpersoneel en koks kwamen vorig jaar in grote getalen zonder werk te zitten door de coronacrisis. 

Bron: AD