Nieuw CIV op de Aspasialaan

Wie onlangs nog op de Aspasialaan is geweest heeft het waarschijnlijk al gezien. Op de begane grond wordt er druk verbouwd om het nieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap – technologie in zorg en welzijn (CIV) in maart 2020 klaar te hebben. Het centrum zal gebruikt worden door alle Zorg en Welzijn scholen van het ROC Mondriaan als een inspirerende ontmoetingsplaats waar studenten, docenten en zorgaanbieders uit de regio innovatief aan het werk gaan met nieuwe toepassingen in de zorg. Hier wordt gewerkt aan praktische oplossingen om techniek daadwerkelijk efficiënt in te zetten. 


Praktijkervaring

Of het nu gaat om het welzijn van ouderen, gehandicaptenzorg, revalidatie, zorg thuis of in een instelling; overal zien we steeds meer technologische ontwikkelingen. Innovatieve ideeën en nieuwe technieken om het welzijn van patiënten of cliënten te bevorderen of om de zorgverleners te ondersteunen of te ontlasten. En daarom is het een continu proces van onderzoeken, verbeteren en aanpassen aan de wensen van de gebruikers. Het CIV is dé plaats om technologie te zien, te ervaren, te onderzoeken en te verbeteren. En daarom de regio partner voor toepassing van techniek in de zorg en welzijn. Hier komen de kennis en ervaringen van de collega’s uit het werkveld, docenten en studenten samen. Studenten leren hier boven op het reguliere onderwijs nieuwe vaardigheden.

Ilona Hoving, mede initiatiefnemer van het CIV zegt hierover; ‘graag zouden we studenten willen laten zien hoe techniek in de praktijk werkt en hoe de techniek de zorg kan ondersteunen en medewerkers kan ontlasten. Voor het werkveld willen we trainingen aanbieden om aanwezig techniek in de zorg efficiënter te kunnen inzetten ook als oplossing voor de tekorten in de zorg‘ 


Extra Strong        

Het CIV is ontstaan vanuit het project Extra Strong. Hier hebben we gezien dat techniek en innovatie niet iets is dat stopt. Behoeften van mensen veranderen, woonvormen veranderen en de zorgvraag verandert daardoor ook. Dus is er altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing. Het CIV is een vervolg op en een verduurzaming van de activiteiten die Extra Strong gerealiseerd heeft.

Bert Mulder overleden

4 januari ontvingen we het verdrietige bericht dat Bert Mulder na een kort ziekbed is overleden. Bert was sinds januari 2016 als practor technologie in zorg en welzijn verbonden aan de scholen voor zorg en welzijn en aan het RIF-traject Extra Strong. 

​Bert was een meester in het verbinden van mensen en het afpellen van de complexe vraagstukken van de sector. Met zijn grote netwerk in de Haagse regio en zijn autoriteit op het gebied van technologie en digitalisering van zorgprocessen was hij ook voor het werkveld een sparringpartner. 

Daarnaast was hij een visionair en de founding father van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) zoals dit juist op dit moment vorm krijgt op de Aspasialaan. Tot in de laatste week van zijn leven was Bert actief betrokken bij de activiteiten rond het CIV. We gedenken hem met plezier en in dankbaarheid. 

PRETTIGE FEESTDAGEN

,

Den Haag krijgt speciale zorgacademie voor mensen in de bijstand

, ,

Er komt in Den Haag een speciale academie voor mensen die vanuit de onderste regionen van de bijstand willen leren in de zorg te gaan werken.

Over de locatie voor de academie is nog niet beslist, maar wat mensen uit het zogenoemde granieten bestand van de bijstand er kunnen leren staat al wel in de steigers.

De academie is onderdeel van het Werkoffensief +500 dat de gemeente Den Haag afsluit met organisaties en werkgevers in de zorg om jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan het werk te helpen of naar school te begeleiden. Dit aantal komt bovenop de reeds bestaande opgave om 4000 mensen uit de bijstand te helpen. Dat gebeurt in meer sectoren, zoals de horeca en energietransitie. Het gaat om een langdurige begelei­dingVan Alphen

Het idee is dat een deel van de 22.000 Hagenaars die langdurig in de bijstand zitten met persoonlijke en intensieve begeleiding toch weer een baan kunnen vinden en daarmee een zelfstandig bestaan. ,,Het gaat om een langdurige begeleiding zodat de mensen die weer aan de slag zijn en het economische tij keert, zij voldoende toegerust zijn om te kunnen blijven werken”, zegt wethouder Bert van Alphen, die vandaag de deal daarover met de sector sluit.

Met name in de zorg lijkt het mes aan twee kanten te snijden als iemand al heel lang thuis zit en vaak zelf kampt met eenzaamheid, armoede en schulden. ,,Je kan iets betekenen voor mensen die hulp nodig hebben”, zegt Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde en directeur van zorgorganisatie Royaal Thuis. ,,Dat geeft leefkracht, kracht die ervoor zorgt dat iemand zich lichamelijk, psychisch en sociaal goed voelt. Zowel bij onze cliënten als bij onze werknemers.”

Ergens bijhoren

Zeker voor mensen die jarenlang op de bank hebben gezeten en piekeren hoe ze hun kinderen te eten kunnen geven op basis van hun uitkering en schulden, is het volgens Solmaz stimulerend ergens bij te horen, collega’s te hebben.

,,Bij huishoudelijke hulp denken veel mensen alleen aan schoonmaken. Maar het is meer dan dat. Je maakt een praatje, zet koffie en signaleert of mensen hun post openmaken en of ze wel eten. De kern is dat je belangrijk blijkt te zijn voor de mensen bij wie je komt. Dat is ook belangrijk voor jezelf”, zegt Solmaz. Ik heb nieuwe werknemers ook keihard nodigSolmaz

Maar eerlijk is eerlijk, zegt Solmaz: ,,Ik heb nieuwe werknemers ook keihard nodig.” Niet alleen huishoudelijke hulpen, maar ook verzorgenden en helpenden zorg en welzijn. ,,Het mooie is dat iemand die als huishoudelijke hulp begint kan doorleren naar die andere functies.” De academie, die over een paar maanden open moet gaan, gaat in dat doorgroeien ook een rol spelen.

Bij de overeenkomst zijn meerdere organisaties betrokken zoals de gemeente, ROC Mondriaan en vakbonden.

Bron: AD

Cliënten Weesperstraat weer naar school

,

De afgelopen vier jaar hebben studenten vanuit mbo Mondriaan in het kader van het project Extra Strong verschillende stages gelopen bij Middin. En ook voor dit schooljaar staan weer verschillende bezoeken in de planning. Docente Kumrie Ejupi van mbo Mondriaan vroeg zich af of het mogelijk was om dit eens om te denken. Kunnen we het regelen dat cliënten naar de klas komen om kennis uit te wisselen in plaats van dat de leerlingen naar de locatie gaan?

Met die vraag ben ik (Steven Peters) aan de slag gegaan en om dit te organiseren. Op 18 oktober hebben drie cliënten van locatie Weesperstraat in gezelschap van hun twee enthousiaste begeleiders een kort bezoek aan het Mondriaan gebracht.

De cliënten van de Weesperstraat vonden het geweldig! Ze moesten wel even wennen aan het imposante schoolgebouw. En een zorglokaal met oefenpoppen in een bed is natuurlijk ook heel vreemd. De studenten hadden de taak om onze groep Middinners welkom te heten in hun klas en ze rond te leiden in de school. Weer iets anders dan wanneer zij op een locatie worden rondgeleid. In de klas was het even aftasten, niet iedere leerling gaat even makkelijk met onze doelgroep om, maar lichaamstaal zegt soms meer dan woorden. “Langzaam zag ik het ijs breken, de studenten en cliënten raakten aan de praat en het uur vloog om”.

Terug rijdend naar Middin zat ik te mijmeren hoe mooi dit was… cliënten die aan een schooltafel zitten tussen de studenten (onze collega’s van de toekomst) dat is toch geweldig! Zou het een meerwaarde hebben om in de opleiding MZ-Vig vaker cliënten welkom te heten op school in plaats van andersom?

Wil je meer weten over mogelijkheden voor stage of projecten in het onderwijs? Neem gerust contact op met st.peters@middin.nl Samen leren bij Middin, of op school. Het kan!

Nieuwe bijscholing Haags zorgpersoneel om leegloop te voorkomen

, , , ,

DEN HAAG – Een leven lang werkzaam in de zorg. Zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Er is een behoorlijk tekort op het personeel in de thuiszorg en de regeldruk is hoog. Daarbij komt dat Nederland geacht wordt steeds langer thuis te blijven wonen en moeten de verzorgenden steeds meer kunnen. Om mensen te behouden voor de sector én breder inzetbaar te maken, ontwikkelde ROC Mondriaan samen met HWW Zorg laagdrempelige bijscholingen.

Geschreven door

Mariët Overdiep

Mariët Overdiep
Verslaggever Zorg en Gezondheid

Ruengelo Silie heeft een diploma ‘Helpende zorg en welzijn’ op niveau twee. Maar eigenlijk heeft hij daarmee onvoldoende kennis en vaardigheden voor de hedendaagse thuiszorgpraktijk. Hij is één van de eerste die een extra certificaat heeft gehaald op ROC Mondriaan: ‘Ik mag nu ook steunkousen en bepaalde wondverzorging doen. Bovendien heb ik meer kennis over patiëntenzorg.’ Ruengelo is er heel blij mee: ‘Het geeft mij meer vertrouwen.’

Gerda van de Kaa van ROC Mondriaan is trots op het ontwikkelde certificaat: ‘De thuiszorg wordt steeds complexer omdat mensen langer thuisblijven. Onze niveau twee opgeleiden kunnen dat niet aan. En we willen mensen wel behouden. Zonder bijscholing raken ze ongeschikt en worden ze werkloos, terwijl we ze zo hard nodig hebben!’

Trots

De bijscholing die HWW Zorg en ROC Mondriaan ontwikkeld hebben is laagdrempelig. De lessen zijn goed te doen naast een baan en worden bovendien betaald door HWW. Van de Kaa van ROC Mondriaan: ‘In het begin zitten ze wat onwennig in de klas. Sommigen zijn al begin 60 en wat argwanend naar wat er nu allemaal gaat komen. Maar na een paar weken maakt die argwaan plaats voor trots en gemotiveerdheid.

Ruengelo is het wandelend bewijs hiervan. ‘Ik kan nu de meeste dingen zelf doen en hoef geen collega te bellen voor bijvoorbeeld de wonden.’ Ook de cliënt van Reungelo, mevrouw Hoberts vindt het een uitvinding: ‘A kwam dit doen, B het volgende en C weer wat anders. Nu heb ik per dag maar één persoon.’

Nieuwe mbo-certificaten vergroten kansen op de arbeidsmarkt voor medewerkers thuiszorg

, , ,

Vandaag reikte minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven de eerste mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van een opleiding uit aan 34 medewerkers van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg), variërend in leeftijd van 34 tot 62 jaar. Met deze certificaten zijn de werknemers breder inzetbaar én blijven ze behouden voor de sector die met grote tekorten kampt.

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn. Het mbo biedt volop mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen, bijvoorbeeld via een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Sinds 2016 is het al mogelijk om een mbo-certificaat te behalen voor een keuzedeel, het verdiepende en verbredende onderdeel van een mbo-opleiding. Via de pilot mbo-certificaten onderzoeken onderwijs en bedrijfsleven nu wat er nodig is om ook een mbo-certificaat te verbinden aan een ander onderdeel van een mbo-opleiding.

Regievoering en vakontwikkeling in de zorg

Minister Van Engelshoven reikte vandaag na afloop van een werkbezoek het mbo-certificaat ‘Regievoering en vakontwikkeling in de zorg’ uit aan 34 medewerkers van HWW Zorg. De medewerkers haalden al eerder het diploma ‘Helpende zorg en welzijn’ op niveau 2. Zij verrijken dat nu met een mbo-certificaat, behaald na afronding van een onderdeel van de opleiding ‘Verzorgende IG’ op niveau 3, uitgevoerd door ROC Mondriaan.

Leven lang ontwikkelen
Desiree Sollewijn Gelpke, bestuur HWW Zorg: “Ik ben trots op onze medewerkers die vandaag hun mbo-certificaat krijgen uitgereikt. Zij laten daarmee zien dat ze met hun extra kennis en vaardigheden nog beter zijn toegerust voor het steeds complexere werk in de zorg. De pilot was een kans om onze medewerkers in staat te stellen op een voor hen haalbare manier, naast een baan, bij te leren. Wat we vooral hebben geleerd is dat een goede samenwerking tussen werkgever en onderwijsinstelling essentieel is voor succes.”

Harry de Bruijn, bestuurslid ROC Mondriaan: “Voor ons is deze pilot een mooie proeftuin voor de verdere flexibilisering van ons onderwijs, dat nog beter aansluit op wat de arbeidsmarkt wil. Het succes zit hem wat mij betreft in het maatwerk dat we hebben kunnen leveren. Bovendien gaan maar liefst 20 medewerkers nu de volledige mbo-opleiding Verzorgende IG op niveau 3 volgen. Hét bewijs dat laagdrempelig onderwijs op maat volwassenen motiveert om door te leren, en concreet invulling geeft aan een leven lang ontwikkelen.”

Pilot mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen
In de eerste ronde van de pilot zijn 14 certificaten ontwikkeld, die zijn verbonden aan onderdelen van de opleiding ‘Kok’ en ‘Decoratie- en restauratieschilder’ tot ‘Monteur service en onderhoud installaties en systemen’ en ‘Vakbekwaam medewerker veehouderij’. Inmiddels is de pilot uitgebreid om nieuwe certificaten mogelijk te maken. De pilot loopt door tot in 2020 en wordt uitgevoerd door SBB in opdracht van het ministerie van OCW.

Meer informatie over de verschillende mbo-certificaten vindt u via het certificatenloket.

Bekijk voor een korte uitleg ook de animatie.

Hoog bezoek

, , ,

Afgelopen maand hebben wij bij ROC Mondriaan en een aantal partners van Extra Strong twee delegaties mogen ontvangen. Onze collega’s uit Tianjin zijn in het kader van de ontwikkeling van het programma ‘ouderenzorg’ op bezoek geweest bij Florence en huisartsenpraktijk de Akelei. Daarnaast zijn zij enthousiast ontvangen met een lunch, verzorgd door de studenten van ROC Mondriaan.

De delegatie uit Letland was enorm verrast en enthousiast over alle innovaties en vernieuwingen die zij zagen bij ROC Mondriaan,  Parnassia, Pieter van Foreest en het Haga ziekenhuis. Zij waren onder de indruk van onze gezamenlijke trajecten en co-creatie in onderwijsontwikkeling.

Namens de delegatie: alle partners dank voor jullie inzet

Uitnodiging: Verbeter de zorg met LOL

,

Are you in?

In de ochtend van 14 november 2019 organiseren wij (Learning Connected en Study2Go) ons eerste live online symposium Verbeter de zorg met LOL. Hierbij nodigen we jou graag als eerste uit! 

Voor wie?

  1. Werk jij als manager of opleidingsadviseur in de zorg? 
  2. Ben jij verantwoordelijk voor innovatie binnen jouw organisatie? 
  3. Ben je op zoek naar een effectieve oplossing om interactief te kunnen communiceren, op te leiden of te behandelen op afstand? 

Meld je dan aan!

Hoezo een live online symposium?
LOL is de afkorting voor Live Online Leren en helpt organisaties bij het effectief online communiceren en opleiden. Er bestaat geen betere manier om de voordelen van onze methodiek te ervaren dan tijdens een volledig live online symposium. De LOL-omgeving biedt allerlei mogelijkheden voor onderlinge interactie en staat dus garant voor een leerzame ochtend! 

Doe mee vanaf jouw eigen locatie!
Log in en neem deel via jouw eigen computer, laptop, tablet of telefoon vanaf de locatie van jouw voorkeur, misschien wel jouw luie stoel? Nog nooit was het deelnemen aan een symposium zo makkelijk!

Programma
Laat je gedurende deze ochtend inspireren door sprekers, maak kennis met de verschillende toepassingen van LOL in de zorg tijdens één van de workshops en kom in contact met elkaar tijdens de LOL-markt. 

Dus wil je zelf de échte LOL-ervaring of ken je iemand die interesse kan hebben in onze methodiek?