ROC maakt mondkapjes voor Reinier de Graaf ziekenhuis

, ,

“De school voor mode van het ROC Mondriaan heeft zich volledig gestort op het produceren van mondkapjes voor het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. De school heeft voor dat doeleinde een heuze mondkapjesfabriek opgezet. In samenwerking met chemiebedrijf DSM en de TU Delft produceert de fabriek sinds drie weken duizenden mondkapjes voor ziekenhuizen. De kapjes voldoen aan de veiligheidseisen van het ziekenhuis, maar zullen niet op de intensive care worden gebruikt. De mondkapjes komen op verschillende andere afdelingen terecht.”

Lees het artikel en bekijk de video hier:
https://www.omroepwest.nl/media/31666/ROC-maakt-mondkapjes-voor-Reinier-de-Graaf-ziekenhuis

Bron: Omroep West

Zorg- en welzijnsector bundelt krachten voor extra zorgpersoneel tijdens coronacrisis

, , ,

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen vanuit heel Nederland zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten. De verschillende initiatieven worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.


Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er her en der zo’n 7000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg. Via de centrale database die geopend is wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht.

Regionale helpdesk #zorgvoordezorg
Teams in de regio’s zorgen ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.
Ook in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord is een regionale helpdesk ingericht met behulp van Stichting Transmurale Zorg, Lijn 1 en Zorgscala. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt is verantwoordelijk voor de coördinatie van de helpdesk #zorgvoordezorg. Via deze regionale helpdesk wordt vraag en aanbod snel aan elkaar gekoppeld.

Voor het aanmelden of aanvragen van (para)medische ondersteuning ga naar de site www.extrahandenvoordezorg.nl
Liever direct contact? Bel: 06-20491017 of mail zorgvoordezorg@zorgzijnwerkt.nl.

Zorg in coronacrisis: hulp gevraagd van mbo-leerlingen en docenten

, ,

DEN HAAG – Leerlingen en docenten van mbo-instellingen in onze regio zijn actief benaderd om bij te springen in de zorg. Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen, waardoor elke extra hand aan het bed welkom is. Na het mogelijk inzetten van honderden (gepensioneerde) oud-zorgmedewerkers, gaat het alleen al in onze regio om duizenden verzorgenden in opleidingen die mogelijk inzetbaar zijn.

GESCHREVEN DOORCoen Theuwis

‘We hebben expliciet de vraag gekregen vanuit zorginstellingen of wij leerlingen en docenten kunnen leveren om in te zetten in de zorg’, vertelt Saskia Hommes van ROC Mondriaan. Alleen al vanuit deze regionale opleider, met scholen in onder meer Delft, Den Haag en Leiden, zouden er zo’n 4.000 leerlingen ingezet kunnen worden. Nog los van de tientallen docenten.

‘Onze docenten komen veelal uit de praktijk’, gaat Hommes verder. ‘En ook onze leerlingen van de verschillende Zorg en Welzijn opleidingen zouden kunnen helpen om de continuïteit van de zorg te helpen waarborgen.’ De wil is er, de vraag is alleen hoe en waar de zorgstudenten mogen worden ingezet.

Leerlingen voor de lichte zorgtaken

Te denken valt dat leerlingen worden ingezet bij dagelijkse handelingen, zoals wassen, douchen, opstaan, aan-en uitkleden van patiënten. Hierdoor kan het vaste zorgpersoneel worden ingezet op corona- of andere hoogcomplexe zorg die tijdens deze crisis gewoon doorgaat.

Wat is hoogcomplexe- en specialistische zorg?
Onder hoogcomplexe zorg valt onder meer wondverzorging, zwachtelen en het aanbrengen van een infuus. Bij specialistische zorg gaat het vaak over sondevoeding, chemotherapie of beademing.

‘Nood breekt wet’ – René Héman, KNMG

Artsenorganisatie KNMG pleitte eerder deze week al voor een versoepeling van de regels, om meer handen aan het bed mogelijk te maken. Zo moet elke zorgmedewerker normaal een bekwaamheidsregistratie hebben om te mogen werken in de sector. Voor wat lichter zorgwerk zou wat KNMG-voorzitter René Héman betreft in deze tijd een uitzondering moeten worden gemaakt.

‘Nood breekt wet, als er straks echt te weinig zorgpersoneel is, dan ben je blij als je geholpen wordt door bijvoorbeeld een gepensioneerde arts’, aldus Héman. ‘Of door een bijna afgestudeerde geneeskundestudent. Deze versoepeling kan levens redden in een noodsituatie.’

Wie is verantwoordelijk?

Scholen als het ROC Mondriaan zijn op dit moment vooral druk met de praktische invulling. ‘Want waar ligt de verantwoordelijkheid en begeleiding van onze leerlingen’, werpt Saskia Hommes van de school op. ‘En wat betekent het voor hun opleiding? Kunnen ze deze werkervaring bijvoorbeeld inzetten om hun opleiding af te ronden?’

Het zijn vragen die de komende dagen moeten worden beantwoord. Ondertussen heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangegeven ‘dat zorgverleners in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen.’ De inspectie onderschrijft daarmee het standpunt van de KNMG.

Meer jongeren kiezen voor de zorg: mbo populairder dan hbo

, , ,

DEN HAAG – Het aantal eerstejaars en zij-instromers bij zorgopleidingen in onze regio neemt steeds meer toe. Dat blijkt uit cijfers van mbo-instellingen ROC Mondriaan en MBO Rijnland die Omroep West heeft opgevraagd. Eerder bleek al dat bij hbo-opleidingen een grote groei zichtbaar is bij zorggerelateerde studies, in het mbo is die toename echter groter.

‘Dat is voor het werkveld fantastisch nieuws’, zegt Flora van Eck. Zij is namens ROC Mondriaan en verschillende werkgevers in de regio betrokken bij het project Extra Strong. ‘We zien in de toegenomen aanmeldingen echt een resultaat van ons harde werken om jongeren te interesseren voor werken in de zorg.’

Extra Strong beoogt sinds 2016 de opleiding en stage’s te moderniseren. Ook moeten nieuwe technologieën en gastdocenten uit de praktijk een vaste plek krijgen binnen het onderwijs. ‘We hebben het geld dat in 2018 beschikbaar kwam hiervoor goed kunnen gebruiken’, legt Van Eck uit.

Hoe modern de opleidingen ook pogen te zijn, wij spraken enkele leerlingen voor wie het verzorgen in de praktijk nog steeds op nummer één staat.

Verdubbeling

ROC Mondriaan noteert in één jaar tijd een groei van bijna dertien procent. Begonnen in 2018 nog zo’n 1.400 leerlingen aan de opleiding verpleegkunde op mbo-niveau 4, in 2019 is dat aantal toegenomen tot bijna 1.600. Sinds 2014 zit het aantal eerstejaars en zij-instromers al in de lift. Tot en met begin dit schooljaar betekent dat een groei van in totaal zo’n vijftig procent.

Ook bij MBO Rijnland is een vergelijkbare groei te zien. Omdat de instelling in 2017 is ontstaan uit een fusie tussen het ID College en ROC Leiden, zijn alleen cijfers vanaf 2018 beschikbaar gesteld door de school. Daaruit blijkt dat in 2018 1037 leerlingen begonnen aan een zorgopleiding. In 2019 is dat aantal met bijna twaalf procent gestegen naar 1122 eerstejaars en zij-instromers.

Begin 2018 presenteert zorgminister Hugo de Jonge (CDA) het actieplan ‘Werken in de Zorg’. Er dreigen duizenden zorgvacatures niet ingevuld te worden, waardoor tekorten en werkdruk in de zorg alleen maar zullen toenemen. Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit voor dit plan. Er wordt ingezet op het verbeteren van het imago van zorg, meer werk- en stageplekken en het stimuleren van zij-instroom: mensen die in andere sectoren werken, moeten worden overgehaald te kiezen voor de zorg.

Mbo populairder dan hbo

De groei bij de zorgopleidingen van de regionale opleiders is groter dan die bij het hbo. Uit cijfers van de landelijke Vereniging Hogescholen bleek eerder dat de studie verpleegkunde in 2019 een toename van acht procent noteerde, ten opzichte van het collegejaar dat startte in 2018.

De komende jaren zijn duizenden nieuwe handen aan het bed nodig. Door onder meer de vergrijzing, worden er in 2022 landelijk zo’n 125.000 zorgvacatures verwacht. Naast meer mensen opleiden, moet er ook meer gedaan worden aan het vasthouden van personeel. Zo’n veertig procent van de startende zorgmedewerkers hangt na twee jaar de witte jas al aan de wilgen.

Geschreven door Coen Theuwis

CIV bij ROC Mondriaan opent in maart

,

Op 19 maart wordt op de ROC Mondriaan locatie Aspasialaan het nieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap – technologie in zorg en welzijn (CIV) geopend. Een inspirerende ontmoetingsplaats waar zorgaanbieders uit de regio, studenten en docenten aan het werk gaan met innovatieve toepassingen in de zorg.

Ilona Hoving, mede initiatiefnemer van het CIV: “De technische ondersteuningsmiddelen die er zijn moeten we effectiever inzetten. Vaak is de technologie er al, maar weet niet iedereen even goed hoe het precies werkt. Er is soms toch enige huiver om met techniek aan de slag te gaan, ik denk eerder nog bij zorgverleners dan bij cliënten. Terwijl de voordelen legio zijn. Wie techniek beter in kan zetten, kan een eigen regie voeren en krijgt zo meer tijd voor de cliënt, en dat is zeker met de tekorten in de zorg die er al zijn en die nog groter gaan worden, ontzettend belangrijk.

Binnen het CIV verbinden we drie doelgroepen. Op één staan de studenten. Er wordt vaak gedacht dat die weinig moeilijkheden hebben met nieuwe technologie, maar dat blijkt niet altijd helemaal te kloppen. Door ze in het CIV met technische hulpmiddelen vertrouwd te maken kunnen ze die in de praktijk beter inzetten, waardoor ze meer tijd hebben voor hun patiënten. Dankzij de bestaande samenwerking met het hbo bevorderen we ook de doorstroom. Al onze zorgstudenten zijn hier welkom, dus ook die van onze andere locaties. Dat zal op inschrijving gaan, zodat we een goede programmering hebben en het centrum zo effectief mogelijk gebruikt wordt.

De tweede doelgroep zijn de docenten die we leren binden én boeien. Het is aan hen om het klinisch technologisch redeneren over te brengen. Dus niet alleen klinisch kijken naar een patiënt, maar ook meteen bedenken welke technische middelen in het behandelplan kunnen worden opgenomen. De derde doelgroep is het werkveld. Veel van de huidige Extra Strong partners hebben al aangegeven dat ze ook graag bij het CIV betrokken willen zijn, omdat hier kennis kan worden gedeeld en ontwikkeld met de regionale partners, bedrijven en docenten en studenten. Het CIV wordt de place to be voor de sector zorg en welzijn om stappen te maken!

Aanmelden voor de opening op donderdag 19 maart kan via deze link

Schooldirecteur bezoekt Planet Hope in Bangalore

, ,

Willy Arends is the director of the college for Care and Wellbeing at ROC Mondriaan in The Hague, Netherlands. Here, students are studying to become caretakers for elderly and disabled people and children. Recently Willy visited Planet Hope in Bangalore.

What was the purpose of your visit to Planet Hope?
“I was invited to think along with Planet Hope and some Indian organizations about how to train Indian youngsters to become elderly caretakers. ROC Mondriaan has a lot of expertise in this field and I would like to share that with them so young people in India will benefit.”

What are your impressions of Indian elderly homes?
“First of all: if you want to work with the elderly, you have to have lots of love for them. And that’s what I saw. But also, you have to know about doing the right things to help them in the right way. I think ROC Mondriaan can contribute to that. I also noticed that there is a big difference between the rich and the poor. That also means a difference in what’s available for the elderly like how many people share rooms. On the other hand: the caretakers in the homes for the poor really worked from their hearts. It was quite impressive to see.”

What would be your advice to the old age organizations?
“My advice would be that they should invest in their staff so the elderly can benefit. In that way everybody benefits: the elderly of course, but also the caretakers can grow in their profession and as a person.”

What do you think of starting a diploma course for elderly caretakers?
“I think it is a wonderful idea! I think that it is important for young people to develop themselves and learn a profession. Everybody, the whole society, can benefit from that. The elderly of course, but also the youngsters. It is the best of both worlds when the young and the old improve the quality of their life.” Can you share the collaboration between ROC Mondriaan and Planet Hope?
“The ROC can help to build a curriculum for the elderly course. I believe that the way young people are trained is also important. That is why I would like to come back with some teachers from Holland to train the teachers in India. In this way, both the elderly and the young Indian students benefit from the program.”

De Taal+school & het mbo

, ,

De kwaliteitsagenda van ROC Mondriaan was aanleiding om op de Taal+school onderzoek te doen naar de doorstroombehoefte van cursisten die er een taalcursus volgen. De resultaten zijn bijzonder interessant. Hieronder lees je er een aantal:

  • Per jaar nemen ongeveer 8000 cursisten deel aan een traject op de Taal+school. Bijna 70% heeft behoefte aan een vervolgopleiding, dat zijn zo’n 5600 potentiële studenten.
  • Over het algemeen zijn het hoogopgeleide cursisten die de Taal+school bezoeken: 75% heeft meer dan 13 onderwijs gevolgd; 92% is in het bezit van een diploma.
  • Ruim driekwart van de respondenten is 30 jaar of ouder. De meeste cursisten geven aan een gecombineerde werken-lerenopleiding te prefereren (66%); 38% zou graag een avondopleiding willen volgen. In het algemeen kan gesteld worden dat het huidige aanbod binnen ons roc om meerdere redenen niet zomaar voldoet voor deze doelgroep.
  • 80% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan begeleiding bij het vinden van een passende opleiding.  Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan een voorbereidend schakeltraject 27+ voor het mbo, waarin aandacht is voor een realistisch beroepsbeeld, studievaardigheden, rekenen, digitale vaardigheden, transculturele communicatie en vaktaal.

Veel Taal+cursisten (ca 40%) gaven aan interesse te hebben in een zorgberoep. In samenspraak met Flora van Eck (Programma-manager Extra Strong) en Anouk van Es (Projectleider Zorgscala) en de werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt is er een informatiebijeenkomst georganiseerd op 16 januari.

De belangstelling van Taal+cursisten was enorm. Er waren zo’n 140 geïnteresseerden aanwezig in de centrale ruimte van Brouwersgracht 50. Twee zorgaanbieders (Saffier en Eykenburg) hadden een vertegenwoordiger gestuurd om informatie over hun organisatie te geven. Flora van Eck benadrukte dat er veel behoefte is aan personeel in deze sector. De meeste aanwezigen waren na afloop van de bijeenkomst nog enthousiaster om aan de slag te gaan in de zorg. Sommigen willen in aanmerking komen voor een taalstage, anderen voor een leercontract om zodoende deel te kunnen nemen aan een bbl-opleiding en weer anderen voor werk in een zorginstelling.
Zij worden binnenkort uitgenodigd voor een follow up om te onderzoeken wat voor hun mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in de zorg.

Film: “Ken je mij?”

, , , ,

Een zoektocht naar de betekenis achter gewoonten en activiteiten.

De film vertelt het verhaal van mensen met dementie, hun naasten en betrokken professionals over de ingrijpende verhuisperiode van huis naar verpleeghuis. Welke gevolgen heeft zo’n drastische gebeurtenis op datgene wat van betekenis is voor de persoon met dementie en zijn naasten?

‘Als je altijd gewend bent om op een stoel voor de televisie in slaap te vallen, dan is het fijn dat je dit ook kan doen in verpleeghuis. Maar soms moet je ook dieper zoeken. Soms moet je zoeken naar de vraag achter de vraag’.
Remco Klopper, Ergotherapeut

WZH deelt graag de film met een ieder die betrokken is bij dementie om het gesprek aan te gaan; hoe ontwikkelen we zorg vanuit de behoefte en betekenisvolle activiteiten van mensen met dementie.

Nieuw CIV op de Aspasialaan

Wie onlangs nog op de Aspasialaan is geweest heeft het waarschijnlijk al gezien. Op de begane grond wordt er druk verbouwd om het nieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap – technologie in zorg en welzijn (CIV) in maart 2020 klaar te hebben. Het centrum zal gebruikt worden door alle Zorg en Welzijn scholen van het ROC Mondriaan als een inspirerende ontmoetingsplaats waar studenten, docenten en zorgaanbieders uit de regio innovatief aan het werk gaan met nieuwe toepassingen in de zorg. Hier wordt gewerkt aan praktische oplossingen om techniek daadwerkelijk efficiënt in te zetten. 


Praktijkervaring

Of het nu gaat om het welzijn van ouderen, gehandicaptenzorg, revalidatie, zorg thuis of in een instelling; overal zien we steeds meer technologische ontwikkelingen. Innovatieve ideeën en nieuwe technieken om het welzijn van patiënten of cliënten te bevorderen of om de zorgverleners te ondersteunen of te ontlasten. En daarom is het een continu proces van onderzoeken, verbeteren en aanpassen aan de wensen van de gebruikers. Het CIV is dé plaats om technologie te zien, te ervaren, te onderzoeken en te verbeteren. En daarom de regio partner voor toepassing van techniek in de zorg en welzijn. Hier komen de kennis en ervaringen van de collega’s uit het werkveld, docenten en studenten samen. Studenten leren hier boven op het reguliere onderwijs nieuwe vaardigheden.

Ilona Hoving, mede initiatiefnemer van het CIV zegt hierover; ‘graag zouden we studenten willen laten zien hoe techniek in de praktijk werkt en hoe de techniek de zorg kan ondersteunen en medewerkers kan ontlasten. Voor het werkveld willen we trainingen aanbieden om aanwezig techniek in de zorg efficiënter te kunnen inzetten ook als oplossing voor de tekorten in de zorg‘ 


Extra Strong        

Het CIV is ontstaan vanuit het project Extra Strong. Hier hebben we gezien dat techniek en innovatie niet iets is dat stopt. Behoeften van mensen veranderen, woonvormen veranderen en de zorgvraag verandert daardoor ook. Dus is er altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing. Het CIV is een vervolg op en een verduurzaming van de activiteiten die Extra Strong gerealiseerd heeft.

Bert Mulder overleden

4 januari ontvingen we het verdrietige bericht dat Bert Mulder na een kort ziekbed is overleden. Bert was sinds januari 2016 als practor technologie in zorg en welzijn verbonden aan de scholen voor zorg en welzijn en aan het RIF-traject Extra Strong. 

​Bert was een meester in het verbinden van mensen en het afpellen van de complexe vraagstukken van de sector. Met zijn grote netwerk in de Haagse regio en zijn autoriteit op het gebied van technologie en digitalisering van zorgprocessen was hij ook voor het werkveld een sparringpartner. 

Daarnaast was hij een visionair en de founding father van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) zoals dit juist op dit moment vorm krijgt op de Aspasialaan. Tot in de laatste week van zijn leven was Bert actief betrokken bij de activiteiten rond het CIV. We gedenken hem met plezier en in dankbaarheid.