Haagse handen ineen voor werken in de zorg

, ,

Zorgorganisaties, opleiders in de zorg, zorgkantoor Zorg en Zekerheid, de werkgeversvereniging in de zorg, ZorgZijn Werkt, en gemeente Den Haag gaan nauwer samenwerken om de krapte van personeel in verpleeghuizen in de regio Haaglanden aan te pakken. Dit is nodig om de kwaliteit van de zorg op het gewenste niveau te houden. De partijen hebben met dit doel op 24 juni een convenant ondertekend.

Verpleeghuizen staan voor een forse uitdaging. Ze moeten volgens het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuizen’ persoonsgerichte zorg en begeleiding leveren. Ze dienen daarvoor vakmensen in dienst te hebben die continu leren en verbeteren. Terwijl cliënten steeds zwaardere zorg nodig hebben en instellingen veel moeite hebben om op de krappe arbeidsmarkt voldoende medewerkers te werven.

Regionale aanpak
ZorgScala is een samenwerkingsverband van instellingen voor verpleeghuizen en thuiszorg in de regio Haaglanden. Deze instellingen hebben in 2018 het plan Regionale Aanpak Kwaliteitskader en Arbeids-marktontwikkelingen VVT Haaglanden opgesteld. Om dit plan van aanpak uit te voeren hebben zij samenwerking gezocht met opleidingsinstituten, zorgkantoor Zorg en Zekerheid, de gemeente Den Haag en ZorgZijn Werkt, de werkgeversorganisatie in de zorg. Dit heeft geresulteerd in een convenant.

Meer vissen
In het convenant spreken partijen af dat zij zich gezamenlijk inzetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Zorgorganisaties willen niet met elkaar concurreren op de arbeidsmarkt, maar samenwerken om knelpunten op te lossen. Zorgen dat er meer vissen in de vijver zwemmen, in plaats van vissen naar dezelfde medewerkers.

Investeren in samenwerking
Partijen spreken in het convenant uit dat zij op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. Zij zullen open en transparant communiceren, informatie delen en de krachten bundelen om belemmeringen uit de weg te ruimen. Het convenant is niet alleen een afspraak om met elkaar knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, maar ook een investering in samenwerking op langere termijn.

Ga voor meer informatie naar www.ZorgScala.nl

Opleiding Praktijkopleider weer actief

,
praktijkopleider simulatie aspasialaan

De bbl-opleiding Praktijkopleider wordt al enige tijd aangeboden door de School voor Gezondheidszorg Den Haag, maar was de afgelopen jaren inactief.

Daar gaat nu verandering in komen. Schooldirecteur Ilona Hoving heeft besloten om de opleiding nieuw leven in te blazen. Op de laatste Open Dagen bleek namelijk dat er weer behoefte aan bestaat. In november van dit jaar gaat de opleiding daarom weer van start aan de Aspasialaan.

De onderstaande kerntaken zullen aan bod komen: 

  • Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject
  • Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de student
  • Scheppen van randvoorwaarden zodat werkbegeleiders BPV-taken kunnen uitvoeren
  • Werken aan kwaliteit en deskundigheid 

De opleiding valt onder een zorgschool, maar is voor eigenlijk elke beroepsgroep interessant, voor elke organisatie die mbo-studenten van opleidt. Het diploma ‘praktijkopleider’ geeft toegang tot de functie van praktijkopleider.

​Indien je een organisatie kent waar mogelijk interesse hiervoor bestaat, attendeer dan de medewerkers daar op het starten van deze éénjarige opleiding. Medewerkers van de School voor Gezondheidszorg Den Haag horen hier ook graag van en nemen dan nader contact op.

Meer willen weten over de opleiding Praktijkopleider?

Pieter van Foreest en ROC Mondriaan worden partners in opleiden

, ,
extra strong, roc mondriaan

15 april ondertekenden Zorgorganisatie Pieter van Foreest en Stichting ROC Mondriaan een overeenkomst waardoor ze de komende jaren nóg intensiever dan voorheen samenwerken in het ontwikkelen van opleidingen voor personeel.   De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de welzijnssector en het onderwijs vragen om een intensivering van de huidige samenwerking.  De ‘’strategische opleidingsalliantie’’ werd ondertekend door mevrouw A.A.H.M. de Bresser voorzitter van de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest en de heer H.C. de Bruijn, lid College van Bestuur van ROC Mondriaan.

Innovatie, kwaliteit en leerlijn

Met de alliantie geven de partners antwoord op de wens van het kabinet om op regionaal niveau een doelmatiger aanbod van beroepsopleidingen te realiseren waarbij ingespeeld wordt op de toekomstige innovaties in de zorg en welzijn. Hiermee wordt de beroepspraktijk en de beroepsopleiding nog beter verbonden. Er wordt onder andere naast de reeds lopende opleidingen voor niveau 2, 3 en 4, ook een leerlijn ontwikkeld die aansluit bij het hbo. In de opleiding worden praktijkleersituaties gecreëerd met de bijbehorende juiste rolverdeling tussen mbo- en hbo studenten. Ook wordt er aandacht besteed aan huidige medewerkers om te kunnen groeien en zichzelf verder te ontwikkelen. Hierin staan de actuele beroepspraktijk en innovaties in het leren centraal.

Toekomst

Met de alliantie beogen de partners dat de huidige  en de nieuwe leer- en ontwikkeltrajecten en opleidingen optimaal blijven aansluiten op toekomstige wijzigingen in zorg en welzijn. Ook wordt de focus van de samenwerking verbreed naar aan zorg gerelateerde onderwijsgebieden zoals welzijn en facilitaire dienstverlening. Daarnaast wordt het onderwijsaanbod uitgebreid met een opleiding specifiek voor gastvrouwen, kwalificatieniveau 1. Voor Pieter van Foreest is het van belang dat de opleidingen bij ROC Mondriaan optimaal aansluiten op de praktijk. De maatwerkopleidingen van Pieter van Foreest worden derhalve geïntegreerd en aangeboden via korte modulair opgebouwde keuzetrajecten.

Diny de Bresser: ‘Ik ben verheugd over deze nieuwe stap in onze  samenwerking, omdat de leerlingen steeds weer nieuwe inzichten met zich meebrengen. Samen met het ROC Mondriaan blijven we duurzaam leren en innoveren.’ Ook ROC Mondriaan zet zich graag in voor duurzame bestendiging van de samenwerking. ‘’Samen voor de beste zorg en welzijn’’, aldus Harry de Bruijn vlak na de ondertekening.

Pieter van Foreest, dé zorgpartner dichtbij

Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, eerstelijns verblijf, respijtzorg, ontmoetingscentra en hulp bij het huishouden. Er werken ruim 3400 collega’s bij Pieter van Foreest en de organisatie mag rekenen op de ondersteuning van zo’n 2400 vrijwilligers.

Studenten verdiepen zich in dementie

,
studentensymposium, extra trong, dementie, demondriaanvanmorgen

​​Tijdens het studentensymposium verdiepten ruim negenhonderd verzorgenden en verpleegkundigen in opleiding zich donderdag 7 maart op verschillende locaties van ROC Mondriaan in de nieuwste ontwikkelingen rond omgaan met mensen met dementie. In een videoboodschap wees Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, erop dat werken met kwetsbare ouderen “prachtig, betekenisvol en waardevol, maar soms ook ingewikkeld en moeilijk kan zijn”.

Een studente verpleegkunde: “De dementie-simulator was een schok voor mij, een echte eye-opener. Nu snap ik hoe het voelt als je een zekere concentratie niet meer kunt opbrengen.” De simulator, bestaande uit bril en koptelefoon, dompelt de drager onder in  een kakafonie van klanken, waardoor deze ervaart hoe het is om te leven met een sterk beperkt concentratievermogen. “Dit benadert het gevoel van dementie, denk ik best wel”. 

In een van de ruim tachtig workshops maakten studenten kennis met de mogelijkheden van robotkatten. Inzet daarvan helpt om mensen met dementie een gevoel van geborgenheid en rust te geven. “Ik word er zelf ook helemaal rustig van”, was de reactie van een van de studenten.

Daarnaast waren er workshops over de inzet van contactclowns, dementievriendelijke wijken, de inzet van domotica en de omgang met onbegrepen gedrag.

Startschot week van Zorg en Welzijn

, , ,
week van zorg en welzijn, logo, zorgzijn werkt

Op 11 maart wordt het startschot van de landelijke Week van Zorg en Welzijn gegeven bij Paleis Soestdijk. Veertien vaandeldragers uit zorg en welzijn uit het hele land worden deze middag officieel gehuldigd door ambassadeur Angela Groothuizen en de burgemeester van Baarn Mark Roell. Samen vormen deze veertien vaandeldragers het kloppend zorghart van Nederland. Alle aanwezigen worden toegesproken door cabaretier Paul Haenen, die voorafgaand aan de huldiging een korte preek geeft als zijn alter ego Dominee Gremdaat.

Vaandeldrager ZorgZijn Werkt: Pieter van Foreest
ZorgZijn Werkt is voor de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord  geselecteerd om een vaandeldrager aan te dragen voor deze kickoff. Marleen van Paasen, wijkverpleegkundige, zal namens Team Naaldwijk Thuis van Pieter van Foreest vaandeldrager van de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zijn. Dat team werd het meest genomineerd voor de jaarlijkse  ZorgTopper verkiezing die ZorgZijn Werkt ieder jaar tijdens de Week van Zorg en Welzijn organiseert.

Over de Week van Zorg en Welzijn
De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren en laten zien wat werken in zorg en welzijn is. Met een baan in deze sector kun je écht het verschil maken voor een ander.
In het hele land zijn er evenementen over leren en werken in de sector. Kom naar een Meet & Greet, een inspiratiemiddag of speeddate. Ontmoet werkgevers, loopbaancoaches en opleidingen. Praat met zorg- en welzijnsprofessionals. Zo kom je er achter waar jouw hart en mogelijkheden liggen! Misschien is het wel je eerste stap in Zorg en Welzijn.

Ga voor alle activiteiten in deze regio naar: https://weekvanzorgenwelzijn.nl/zorgenwelzijnplein/

Passie voor ouderenzorg

, ,
wzh sammersbrug, ouderenzorg, woonzorgcentrum haaglanden, shellay

Waarom kies je als jonge, net afgestudeerde verpleegkundige voor werken in de ouderenzorg? Shelley Korver (24) en Kyrina Veenstra (23) vertellen hun verhaal.

Shelley en Kyrina zijn beiden werkzaam bij WZH Sammersbrug; de één op een afdeling somatiek, de ander op een afdeling PG. Vanuit stages maakten ze kennis met WZH Sammersbrug.

Warm welkom

Shelley: “Ik studeerde bij ROC Mondriaan en liep 10 weken stage bij WZH Sammersbrug. Als stagiair heb ik hier een warm welkom ervaren. En ook nu ik hier werk ervaar ik een goede en hechte samenwerking op alle afdelingen. Contact met collega’s van andere disciplines is laagdrempelig. We zijn allemaal maar een telefoontje van elkaar vandaan.”

Meekijken en meedoen

Kyrina knikt instemmend terwijl Shelley dit vertelt: “Zo ervaar ik het ook. Ik studeerde aan de Haagse Hogeschool en kwam via mijn eerstejaars stage bij WZH Sammersbrug terecht. Ik mocht meteen meekijken en meedoen met de ervaren verpleegkundigen, dat maakt het zo leuk hier.  Ik ben altijd in de flexpool blijven werken.”

Somatiek

Kyrina vervolgt: “Weet je, ik moest er niet aan denken, werken in de ouderenzorg. Ik wilde naar de afdeling oncologie van een ziekenhuis. Toen ik daar eenmaal was dacht ik ‘wat doe ik hier’…. Bij WZH Sammersbrug ben ik echt op mijn plek. Ik werk op een afdeling somatiek. Voor mij als verpleegkundige is dit interessant omdat geen cliënt hetzelfde is, ik verschillende ziektebeelden tegenkom en deze zich bij iedere cliënt weer anders uiten.”

Dementie

Shelley begint te lachen: “Ik heb juist de voorkeur voor het werken met mensen met dementie! Deze mensen kunnen niet altijd aangeven wat er aan de hand is, wat ze voelen en waar ze dat voelen. Je hebt veel geduld nodig om daar dan achter te komen. En dat vind ik leuk. En ook al weten bewoners niet precies wie ik ben, de herkenning is er altijd wel.”

Complexere zorgvraag

De lijn tussen somatiek en psychogeriatrie is wel aan het vervagen, geven beiden aan. Mensen met somatische aandoeningen wonen langer thuis. In het verpleeghuis vind je steeds vaker een combinatie van psychiatrie en somatiek. Kyrina: “Dat maakt dat je je als zorgprofessional steeds moet blijven ontwikkelen om aan deze steeds complexere zorgvraag te voldoen”.

Professionele ontwikkeling

Ruimte om te ontwikkelen is er voldoende bij WZH, vertellen Kyrina en Shelley. Zij werden onlangs gevraagd om de triagetraining te volgen. Shelley: “Als we deze training afgerond hebben, dan mogen we VCD diensten draaien en kunnen we waarnemen voor een teamleider of arts tijdens avond- en nachtdiensten. Dat maakt ons werk nóg een stukje uitdagender.”

Ambitieus

Ambitieus zijn de dames ieder op hun eigen manier. Kyrina: “Als HBO Verpleegkundige coördineer ik alles op en rondom de afdeling, denk ik mee over kwaliteit en over processen, en stel ik altijd de ‘waarom’ vraag. Ik heb de vrijheid om zelf een voorstel te doen richting de arts. In de toekomst zou ik graag Verpleegkundig Specialist worden.” Shelley: “Mijn teamleider maakte me attent op de minor ‘Omgaan met dementie’, die ga ik binnenkort volgen. Korte opleidingen en cursussen passen goed bij mij.”

Imago

Kyrina geeft aan dat ze het zo jammer vindt dat werken in het verpleeghuis een stoffig imago heeft: “Ik daag vakgenoten uit om verder te kijken dan dat wat je hoort en open te staan om het eens te zien en beleven. Het is niet alleen billen wassen.” Shelley reageert direct: “Dat beeld had ik dus! Dat komt ook omdat je in het 1e en 2ejaar van je studie de basisverzorging vaak in een verpleeghuis leert. Maar ja, dan denk je dus dat dat het enige is, en dat klopt niet!”

Tip voor opleidingen

Kyrina en Shelley pleiten er voor dat zorgopleidingen actief méér derde- en vierdejaars studenten gaan plaatsen in de verpleeghuiszorg. Kyrina: “Leerlingen geven voorkeur aan voor een stageplaats, maar uiteindelijk regelt de opleiding de plaatsing.  Als opleidingen actief ouderejaars gaan plaatsen, dan krijgen zij de kans om écht ervaren hoe het is om in een verpleeghuis te werken en wat er daar allemaal aan bod komt.”

Reminder: Extra Strong Symposium 2019

, ,
extra strong promotie symposium

Beste collega(‘s), Na een succesvol en drukbezocht symposium van Extra Strong in 2018, nodigen wij u graag uit voor de derde editie, met wederom Sabine Uitslag als dagvoorzitter! Reserveer donderdag 13 juni 2019 13.30 uur tot 17.30 uur alvast in uw agenda en bevestig uw komst! Aanmelden? Klik hier.

Het programma volgt.

Voor BOL-studenten verpleegkunde, doktersassistent en apothekersassistent vindt op 7 maart het studenten symposium plaats met als thema: Dementie.

studentensymposium reminder dementie 7 maart

TOP-beurs op de Vondellaan

,

Kletsschijven, aangepaste damborden en sjoelgesprekken: drie voorbeelden van ideeën die studenten van de ROC Mondriaan opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg presenteerden op de TOP-beurs, vrijdag op de Vondellaan. TOP staat hierbij voor Toegepaste Ontwikkelings Psychologie. Bbl-studenten werken vier dagen in de week en komen zo vaak situaties tegen waar ze zelf heel creatieve oplossingen voor bedenken. Op vrijdag, hun vaste schooldag, lieten ze dit aan elkaar zien en spraken ze met medestudenten die zo de ideeën konden oppakken om er ook op andere werkplekken mee aan de slag te kunnen gaan. 

​ Het ging hierbij om heel concreet inzetbare ideeën zoals de kletsschijf, waarbij iemand die moeilijk uit zijn woorden kan komen makkelijk kan aanwijzen wat hij of zij bedoelt. Of een dambord met schijven die makkelijker te hanteren zijn voor mensen met een motorische beperking. Ook kwam een groepje studenten met het idee van sjoelgesprekken. Wie een sjoelsteen in een bepaald vakje schuift, krijgt een vraag over een van de vier thema’s, zoals bijvoorbeeld je sociale leven. Dit is een manier om een gesprek goed op gang te krijgen met mensen die zichzelf niet zo gemakkelijk uiten. 

Docenten waren onder de indruk van het enthousiasme van de groep. “Er wordt van alles uitgeprobeerd en dat leidt tot zoveel leuke ideeën. Terwijl er al ontzettend veel bestaat op dit gebied, zie ik hier weer allemaal nieuwe dingen.” Mw. Naumann en mw. Blenke waren de coördinatoren van de beurs. “Het is behoorlijk druk geweest. Er zijn ook veel mensen vanuit de zorgcentra zelf komen kijken. Ik weet zeker dat die heel wat gaan overnemen van wat ze vandaag hebben gezien.”

Dammen met aangepaste stenen.

LOL in klinisch redeneren

, ,
klinisch redeneren, lol, extra strong

Deze woensdag was de kick-off van wederom een mooi Extra Strong project bij ROC Mondriaan Leiden.

30 4e-jaars BBL studenten verpleegkunde gaan -als afsluiting van hun opleiding- komende maanden iedere woensdag live online aan de slag met het oplossen van complexe acute zorgcasussen.

In de ochtend volgen de studenten vanuit huis live online colleges. Vervolgens gaan ze in 4 teams aan de slag met het uitwerken van een casus. Via het live online klaslokaal houden ze contact met elkaar en kunnen ze de hulp van de docenten inroepen, Jeanette Brulez- Overloop en Vincent Bulte. In de online leeromgeving treffen de studenten de opdrachten, zelfstudiemodules en relevante informatie. In het live online expertisecentrum delen ze relevante content met elkaar.

Voor het werkelijk toepassen van het geleerde komen de leerlingen eens in de paar weken naar school en gaan daar aan de slag met scenariotrainingen.

Spannend?  Zeker, maar we hebben er zin in!

Docente Jeanette Brulez-Overloop kwam al eerder live online in actie

Studenten ROC Mondriaan voor ‘Ik Zorg’ campagne op de radio

,

In de afgelopen maanden hebben eerste jaars verpleegkunde studenten van ROC Mondriaan een schoolopdracht uitgevoerd waarin zij de vier branches waarin de MBO verpleegkundige werkzaam is verkend hebben. In sub groepjes hebben deze studenten zich verdiept in het werken in het algemeen ziekenhuis, het verpleeg- verzorgingshuis en thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
Zij zijn hierbij op zoek gegaan naar de werkzaamheden van de verpleegkundige en naar andere disciplines met wie de verpleegkundige samenwerkt. Uiteindelijke hebben alle studenten hier per groepje een presentatie op school over gegeven. Vier studenten uit een BBL groep hebben daarnaast meegewerkt aan een radio programma op de lokale omroep van Leidschendam-Voorburg, Stompwijk en Wassenaar: Midvliet fm.

In het radioprogramma Baanbreker hebben zij als een ambassadeur van de betreffende branche een promotieverhaal verteld over het werken als verpleegkundige. Door deze bijdrage hebben zij invulling gegeven aan een wervingscampagne van de overheid: IK ZORG! Deze campagne, die sinds 1 november op de televisie en radio te zien en horen is, probeert mensen te enthousiasmeren om voor een beroep in de zorg te kiezen.

Luister de radiofragmenten terug:

Naomi, Kimberley Jane, Rebecca en John, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan deze campagne.