Ministerie van VWS kiest twee nieuwe onderdelen voor “Volwaardig Leven” programma.

, ,

Onderdeel 1: ‘Wil jij er voor mij zijn?’

Aandacht, tijd voor een gesprek, een luisterend oor, er gewoon even zijn voor iemand. Dit lijkt vanzelfsprekend en gewoon, maar voor veel cliënten is het dat vaak niet. Zij stellen de eenvoudige en wezenlijke vraag ‘Wil jij er voor mij zijn?’. Via het project ‘Wil jij er voor mij zijn?’ vraagt ’s Heeren Loo aandacht voor onderwerpen die waarde toevoegen aan het leven van cliënten. Het ministerie van VWS heeft dit project uitgekozen voor het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la Carte’, onderdeel van het programma Volwaardig Leven.

In 2018 lanceerde het ministerie van VWS het vernieuwingsprogramma ‘Volwaardig Leven’. Met dit programma wil het ministerie een extra stap zetten om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te maken en meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking. Dit doet het ministerie samen met alle betrokkenen bij de gehandicaptenzorg en complexe zorg (Wlz).

‘Wil jij er voor mij zijn?’

‘Wil jij er voor mij zijn?’ is ontstaan vanuit een gesprek met de cliëntenraad. Een cliënt vertelde dat zij verdriet had, omdat er iemand in haar omgeving was overleden. Er was niemand die haar hierin kon ondersteunen, die er voor haar was. Een andere cliënt begon over het gemis van een maatje. Ook was er een cliënt die een vrijwilliger zocht om mee te gaan naar het zwembad. De vraag die de cliëntenraad letterlijk stelde was: wie wil er voor mij zijn? Op advies van de cliëntenraad is er sindsdien een nieuw doel toegevoegd aan het jaarplan. Dit nieuwe doel is om meer antwoord te geven op gewone vragen die onze cliënten hebben.

De ambassadeurs van het project ‘Wil jij er voor mij zijn?’ vragen samen met ervaringsdeskundigen aandacht voor dit thema onder medewerkers, cliënten en verwanten. De behoeftes van cliënten beter in beeld krijgen, zorgen voor bewustwording van de vraag die ze hebben, mensen verbinden.

Omdat “Wil jij er voor mij zijn?” gaat over aandacht en luisteren, wil de projectgroep niet sturen op hoe mensen dit moeten doen. Het is maatwerk en hierdoor is de kans groter dat mensen dit vanuit hun hart gaan oppakken om zo een volwaardig leven te kunnen bieden aan cliënten van ’s Heeren Loo.

Onderdeel 2: Gastvrij eten en drinken

Bij Middin wordt steeds meer aandacht besteed aan het onderwerp ‘Eten en drinken’. “Zo willen we bereiken dat op iedere locatie en/of trefpunt elke dag vers gekookt wordt en dat onze cliënten zelf meer betrokken zijn bij het eten en het bereiden ervan. Daarnaast willen we dat het eten dat wij maken gezond en verantwoord, gevarieerd en voedzaam is. Mooie doelen waar we met zijn allen mee aan de slag gaan.”

Het onderwerp is op de kaart gezet door de cliëntenraad van Middin, die met een eigen ‘Smaakpolitie’ langs verschillende locaties van Middin gegaan was en een aantal belangrijke verbeterpunten hebben benoemd. Dit advies heeft Middin overgenomen en er is een projectteam ‘gastvrij eten en drinken’ gevormd. Samen met cliënten en begeleiders werken zij aan manieren om de doelen te bereiken. 

Het projectteam werkt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een toolkit waarmee je leert hoe je cliënten meer regie kunt geven bij eten en drinken en hen ondersteunt in het gezond, lekker en gezellig maken van de maaltijden. In de toolkit zit ook een  ‘IKKOOKRATJE’ vol lekker, gezond en verantwoord eten. “Daarnaast willen we een kookcursus voor begeleiders en vrijwilligers mogelijk maken en bij de scholen waar onze begeleiders opgeleid worden aandacht vragen voor voeding en voedselbereiding. 

Het ministerie van VWS heeft ons deze week laten weten dat dit project ‘gastvrij eten en drinken’ deel mag nemen aan het vernieuwingsprogramma ‘Volwaardig leven’. Het ministerie ondersteunt het project met een coach en helpt ons om met nieuwe oplossingen aan de slag te gaan en deze (door) te ontwikkelen, zodat ze uiteindelijk ook bij meer organisaties ingezet kunnen worden.”

’s Heeren Loo sluit zich aan bij Extra Strong

,

Drie regio’s van ’s Heeren Loo Zorggroep: Noordwijk, Zuid-Holland Noord Kind & Gezin en Zuidwest Nederland  zijn aangesloten bij Extra Strong in de ontwikkellijn A. Niet geheel onverwachts, want we hebben de handtekeningen gezet onder een overeenkomst met ROC Mondriaan, om 4 jaar, minimaal een groep medewerkers op te leiden in de Combigroep MZ-IG.Dat zijn boven verwachting twee groepen geworden.

De meeste studenten zijn gestart als aspirant leerling in september en hebben hierdoor al binding gekregen met elkaar als groep. Dit heeft een positief effect gehad op de start van de opleiding.

 

Het afgelopen jaar hebben de onderwijskundigen van het ROC en de Coördinator Praktijkopleiding en de Manager Opleidingen van ’s Heeren Loo intensief contact gehad over de wijze waarop dit maatwerktraject met maximale vernieuwingen vorm gegeven zou kunnen worden. De projectgroep komt regelmatig bij elkaar om de vernieuwingen en de aanpassingen te bespreken. Als Manager opleidingen zorg ik dat de regiodirecteuren goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. De wensen die er zijn kan ik direct weer mee terug nemen naar de projectgroep.

 

Win- Win situatie

Deze win-winsituatie wordt versterkt door de korte lijnen met de docenten en de onderwijs-kundigen. Elke week is er een Coördinator Praktijkopleiding op het ROC Mondriaan een uurtje aanwezig om de vragen, die er leven te bespreken en op te lossen en eventuele misverstanden direct aan de kaak te kunnen stellen. Hiermee wordt heel veel ruis voorkomen en zien de studenten, dat wij dit project als werkgever serieus nemen. Ook voor de docenten is het fijn om die betrokkenheid vanuit de praktijk te ervaren.

Dit jaar zal er door een van onze preventie medewerkers aan de Docenten theoretische kennis overgedragen gaan worden over Mondzorg. In de komende periode zal een van onze managers iets vertellen over de Visie en Missie van ’s Heeren Loo. Een van de gedragswetenschapper zal de kennisoverdracht verzorgen over de inhoud van zorg en de methodieken die gehanteerd worden.

Uiteraard willen we hiermee ook bewerkstellingen dat wij over en weer met de GHZ instellingen in onze regio’s onze ervaringen delen.

 

 

Door: Femmy van Egmond (Opleidings Manager ’s Heeren Loo)