De Taal+school & het mbo

, ,

De kwaliteitsagenda van ROC Mondriaan was aanleiding om op de Taal+school onderzoek te doen naar de doorstroombehoefte van cursisten die er een taalcursus volgen. De resultaten zijn bijzonder interessant. Hieronder lees je er een aantal:

  • Per jaar nemen ongeveer 8000 cursisten deel aan een traject op de Taal+school. Bijna 70% heeft behoefte aan een vervolgopleiding, dat zijn zo’n 5600 potentiële studenten.
  • Over het algemeen zijn het hoogopgeleide cursisten die de Taal+school bezoeken: 75% heeft meer dan 13 onderwijs gevolgd; 92% is in het bezit van een diploma.
  • Ruim driekwart van de respondenten is 30 jaar of ouder. De meeste cursisten geven aan een gecombineerde werken-lerenopleiding te prefereren (66%); 38% zou graag een avondopleiding willen volgen. In het algemeen kan gesteld worden dat het huidige aanbod binnen ons roc om meerdere redenen niet zomaar voldoet voor deze doelgroep.
  • 80% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan begeleiding bij het vinden van een passende opleiding.  Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan een voorbereidend schakeltraject 27+ voor het mbo, waarin aandacht is voor een realistisch beroepsbeeld, studievaardigheden, rekenen, digitale vaardigheden, transculturele communicatie en vaktaal.

Veel Taal+cursisten (ca 40%) gaven aan interesse te hebben in een zorgberoep. In samenspraak met Flora van Eck (Programma-manager Extra Strong) en Anouk van Es (Projectleider Zorgscala) en de werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt is er een informatiebijeenkomst georganiseerd op 16 januari.

De belangstelling van Taal+cursisten was enorm. Er waren zo’n 140 geïnteresseerden aanwezig in de centrale ruimte van Brouwersgracht 50. Twee zorgaanbieders (Saffier en Eykenburg) hadden een vertegenwoordiger gestuurd om informatie over hun organisatie te geven. Flora van Eck benadrukte dat er veel behoefte is aan personeel in deze sector. De meeste aanwezigen waren na afloop van de bijeenkomst nog enthousiaster om aan de slag te gaan in de zorg. Sommigen willen in aanmerking komen voor een taalstage, anderen voor een leercontract om zodoende deel te kunnen nemen aan een bbl-opleiding en weer anderen voor werk in een zorginstelling.
Zij worden binnenkort uitgenodigd voor een follow up om te onderzoeken wat voor hun mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in de zorg.

Proef en beleef de zorg

, , , , , ,

Wil jij werk waarbij je het echt het verschil maakt? Kom dan 12 september tussen 13.00 en 16.30 naar het evenement “Proef en beleef de zorg” in MOOOF Den Haag.

Kom met ons kennismaken, ervaar de (ouderen)zorg op een unieke manier en kom er achter wat jouw echte leeftijd is!

Loop binnen of meld je aan:https://www.zorgenwelzijnplein.nl/proef-de-zorg​ 

Jaaroverzicht project positionering VVT

, , , , , , , ,

Bekijk de volledige Infographic Jaaroverzicht

Bekijk het volledige Jaaroverzicht Positionering VVT

Lancering campagne MooiMensenwerk

, , , , , , , , ,
MooiMensenwerk

Volgende week lanceert werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt in samenwerking met 11 organisaties in de VVT de campagne MooiMensenwerk. Onderdeel van de lancering die breed uitgezet wordt op social media is een bezoek van een promotieteam aan ROC Mondriaan op 12 september. Hierbij zal ook ‘Tommie in de Zorg’ aanwezig zijn. Hij gaat een gastles voor de studenten van het ROC verzorgen.

Daarnaast gaan er acht enthousiaste ambassadeurs (medewerkers van de deelnemende organisaties) aan de slag. Via vlogs en blogs op de social media kanalen van MooiMensenwerk gaan ze anderen enthousiasmeren om ook voor een stage of baan in deze sector te gaan. De ambassadeurs worden ondersteund met de voorlichtingscampagne en de komende tijd via Facebook en Instragram voorgesteld. De website is nog niet online maar u kunt de campagne wel alvast volgen via FacebookTwitter en Instagram.

Deelnemende partijen zijn: Argos Zorggroep, Cardia, Directzorg, Evita Zorg, Florence, HWW zorg, Pieter van Foreest, Respect Zorggroep, Saffier De Residentiegroep, Stichting Eykenburg, WZH, De Haagse Hogeschool, mboRijnland, ROC Mondriaan, ZorgScala en ZorgZijn Werkt.