Ouderen krijgen valtraining: ‘Ik krijg mijn zelfvertrouwen terug’

, ,

Om te voorkomen dat Haagse senioren ernstig struikelen, kregen zij de afgelopen weken speciale valtraining in Loosduinen. De dertienweekse cursus zit er voor de eerste groep op, maar vanaf oktober zijn er nieuwe trainingen te volgen. Ook in de stadsdelen Escamp, Laak en Haagse Hout.

‘Mijn zelfvertrouwen is door de training teruggekomen’, zegt een van de deelnemers. ‘Ik zal niet in details gaan, maar ik heb een moeilijke tijd achter de rug. Dit helpt me weer op gang te komen.’ Een andere deelnemer is wel eens gevallen op straat en is ook blij met de cursus. ‘Ik had angst om te vallen, maar dat is nu weg. Daarnaast weet ik nu goed hoe ik op moet staan.’

Dat de lessen als eerst in het stadsdeel Loosduinen worden aangeboden is geen toeval. Bij het struikelmeldpunt kwamen vorig jaar de meeste klachten binnen over Loosduinen. Een straat, de Landréstraat, werd zelfs aangeduid als struikelboulevard omdat er zoveel mensen ten val zijn gekomen.

bron: Den Haag FM

Sportief Plan

,

Allereerst mogen wij het heugelijke nieuws bekend maken dat Sportief Plus (voorheen Sportief Plan) zich nogmaals voor een jaar aan Extra Strong verbonden heeft. Wij zullen ons ook het komende jaar weer bezig houden met ontwikkellijn A. Dit is het tweede artikel wat wij voor het Extra Strong magazine mogen schrijven en dit keer zal het artikel gaan over de implementatie van zorgrobot Zora binnen de opleiding Zorg & Welzijn. Aan de hand van dit artikel willen wij jullie meenemen in het traject en op de hoogte stellen van hoe een dergelijke samenwerking er in de praktijk uitziet.

 

De samenwerking voor dit project bestaat uit de volgende partijen:

Docent van het ROC Mondriaan van de opleiding Zorg & Welzijn: Marlon Boot.

3de jaars niveau 4 studenten van het ROC Mondriaan van de opleiding Zorg & Welzijn.

Pieter van Foreest met als locatie Duinhof in Ter Heijde.

Projectmanager van Sportief Plus: Pascal Calabro.

Zora

De leerdoelen van het project

Jullie hebben ongetwijfeld al van haar gehoord, misschien heb je haar al eens gezien. Zora, de zorgrobot die contact maakt met o.a. ouderen, kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Specifiek in de ouderenzorg is Zora actief als motivator bij allerhande revalidatie- en bewegingsoefeningen. Daarnaast is Zora ook een volleerde animator, aangenaam gezelschap en informatiebron. Zora behoeft zelf begeleiding en instructies van bijvoorbeeld een volleerd moderne verpleegkundige (in spé). Toekomstige verpleegkundigen kunnen niet meer om haar heen, des te fijner is het wanneer de studenten van de opleiding Zorg & Welzijn ook met haar op kunnen schieten. Zorgmedewerkers zullen in hun carrière in de zorg naast Zora, nog vele andere vormen van technische innovaties tegen komen. Werkgevers zullen kritisch kijken naar de affiniteit met deze ontwikkelingen en vinden het een pré wanneer werknemers gebruik weten te maken van deze mogelijkheden. In de afgelopen weken hebben de studenten uitgebreid kennis gemaakt met Zora. Er is in samenwerking met Sportief Plus toegewerkt naar een middag waarin wij Zora inzetten bij een kleinschalige woonomgeving van Pieter van Foreest in Ter Heijde, locatie Duinhof. De inhoud van deze middag ligt in de handen van de studenten. Aan hen was de taak om een zinvolle, realistische én leuke invulling te geven aan de opdrachten uit de lesbijeenkomsten. De groep met de beste invulling mag uiteindelijk met Zora ‘on tour’ naar Ter Heijde!

  • De leerling kan zorginnovaties inzetten binnen de doelgroep ouderenzorg.
  • De leerling kan toelichten wat het belang van het bevorderen van lichamelijke beweging is binnen de zorgcategorie ouderen.
  • De leerling kan toelichten hoe beweging in de ouderenzorg gestimuleerd kan worden d.m.v. gebruik van een zorgrobot.De opbouw van het project bestond uit de volgende lesbijeenkomsten:

 

Lesbijeenkomst 1:
De studenten gingen na deze les in de subgroepen verder werken aan het project waarna er een uiteindelijke ‘winnaar’ gekozen zou worden. Deze winnende groep zal samen met Zora, Sportief Plus en de docent verpleegkunde op locatie Duinhof het lesprogramma uit te voeren.

Deze les stond in het teken van de introductie van Zora, zij opende de les. Vooraf hadden Marlon Boot (ROC Mondriaan) en Pascal Calabro (Sportief Plus) de zorgrobot geprogrammeerd zodat zij een openingsdans liet zien en de docenten voorstelde. Het project, de samenwerkende partners en de opdracht werden toegelicht aan de studenten. Vervolgens werden er subgroepen van maximaal 4 studenten gevormd die voor het eerst met Zora aan de slag gingen. De aanwezigheid van Zora en wat zij allemaal kan zorgde voor veel enthousiasme en hilariteit in de groep. Maar er was ook voldoende serieuze aandacht voor wat Zora uiteindelijk in het lesprogramma van de studenten kon gaan betekenen. In dezelfde subgroepen werd er tot slot online gezocht naar meer informatie over Zora, wat vervolgens gedeeld werd via het online platvorm Padlet.

 

Lesbijeenkomst 2 
Tijdens de tweede les leverden de subgroepen een concept versie van hun lesprogramma in, in de vorm van een draaiboek. In het draaiboek werd opgenomen welke activiteiten in welke volgorde aan bod zullen komen met de rolverdeling tussen Pascal en de studenten. Tijdens deze les was er tevens de gelegenheid om met Zora te oefenen en werd er tijd besteed aan het maken van een ‘Elevator Pitch’. Alle informatie werd wederom via Padlet (het online platvorm) met de klas gedeeld.

 

Lesbijeenkomst 3 
De studenten maakten voorafgaand aan deze les hun draaiboek definitief. Daarnaast hadden zij een ‘elevator pitch’ van maximaal 1 minuut voorbereid waarin ze hun lesprogramma presenteerden. Het was leuk om te zien dat de studenten veel tijd aan hun voorbereiding hebben besteed en dit resulteerde in mooie en verassende lesprogramma’s. De docente verpleegkunde en Pascal gingen a.d.h.v. criteria de keuze maken welke subgroep het meest originele en toepasbare lesprogramma gemaakt had. De top 3 lag dicht bij elkaar en uiteindelijk is een terechte winnaar bekend gemaakt. De ‘winnende’ groep studenten gaat in samenwerking met Pascal het definitieve programma bijschaven.

 

Zora on Tour bij Pieter van Foreest locatie Duinhof in Ter Heijde 

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de eerste 3 lesbijeenkomsten geweest en gaan wij in juni samen met de studenten richting Pieter van Foreest locatie Duinhof. In samenwerking met de studenten zal het winnende lesprogramma aankomende weken tot in de puntjes voorbereid worden zodat het aan twee groepen ouderen kan worden gepresenteerd. Een groep ouderen met een somatische achtergrond en een groep ouderen met lichte dementie. Het is voor zowel de studenten als voor ons als professionals uiteraard zeer interessant hoe deze verschillende groepen op Zora en het lesprogramma zullen reageren. Wij kunnen ons voorstellen dat u als lezer ook nieuwsgierig bent geworden naar de resultaten en verloop van de middag in Ter Heijde. Daarom vragen wij de studenten van NEWb groep (ook verbonden aan het Extra Strong programma) om het lesprogramma van de studenten te filmen. Houd de website en facebook pagina van Extra Strong dus goed in de gaten!

 

 

 

Sportief Plan: Door valpreventie wonen ouderen langer zelfstandig en gelukkig thuis

,

Inleiding

Sportief Plan is sinds 2016 partner van Extra Strong. Wij brengen ouderen in beweging. Voor bewoners van woonzorglocaties en voor ouderen in wijkcentra verzorgen wij beweegactiviteiten. Bewegen geeft ouderen een fit en gelukkig gevoel en stimuleert de zelfredzaamheid. Onze beweegcoaches betrekken ook medewerkers en vrijwilligers van zorgorganisaties bij het creëren van een omgeving waar bewegen voldoende aandacht heeft.
Om de zelfstandigheid van thuiswonende ouderen te stimuleren verzorgen we valpreventielessen, gebaseerd op de methodieken ‘Functioneel Trainen Ouderen’ (FTO) van TNO en ‘In Balans’ van VeiligheidNL.


Sportief Plan en Extra Strong

Onze inzet voor Extra Strong is tweeledig:

 

  • Studenten van Mondriaan Zorg & Welzijn trainen in valpreventie: we hebben lesmateriaal ontwikkeld voor studenten in het 1e en het 4e jaar van de opleiding, gebaseerd op In Balans en Functioneel Trainen Ouderen. Zowel studenten als docenten zijn positief over de leerstof.  

 

  • Onderzoek naar het gebruik van geautomatiseerde mogelijkheden in woningen voor ouderen (domotica): we onderzoeken in samenwerking met docenten van Mondriaan Zorg & Welzijn en medewerkers van Pieter van Foreest hoe domotica een toevoeging kan zijn voor het vakgebied van studenten. Onze kennis over beweegstimulering voor ouderen koppelen we aan de inzet van een Zora-robot. Samen met een groep studenten proberen we dit uit in woonzorgcentra.

 

 

Valpreventie in Rijswijk

Ouderen in Rijswijk kunnen meedoen aan het valpreventieprogramma ‘Rijswijk blijft staan’. Hoofdoel van het programma is het aantal valongelukken in Rijswijk te verminderen. Jaarlijks komen gemiddeld 200 inwoners van Rijswijk na een valongeval op een SEH-afdeling of in een ziekenhuis terecht. De directe medische kosten die hiermee gepaard gaan zijn gemiddeld 200 x €9100 = €1.820.000 (zie figuur 1)

Rijswijk blijft staan
Minimaal 500 (alleenstaande) ouderen van 65 jaar en ouder worden in 2 jaar tijd gestimuleerd om deel te nemen aan Rijswijk blijft staan. Het traject van 12 weken bestaat uit beweegactiviteiten en tips over veiligheid in en rond de woning. Ook stimuleren we ouderen om deel te nemen aan structurele beweegactiviteiten in de gemeente.  

VeiligheidNL heeft berekend wat Rijswijk blijft staan voor 500 ouderen oplevert in termen van zorgkosten. Het verwachte effect hangt samen met het valrisico van individuele deelnemers. De percentages in figuur 2 verwijzen naar het verminderde valrisico. De gemeentelijke besparingen zijn in onze berekening beperkt tot de kosten van huishoudelijke thuiszorg.

Naast een totale besparing van €1.530.000 miljoen euro zijn de voordelen voor individuele ouderen ook niet onbelangrijk: ze blijven langer vitaal, wonen langer zelfstandig en zijn langer actief in de samenleving. 
Besparing op zorg            

 

 
Thuiszorg huishoudelijk               

 

 

 
Zorgverzekeringswet

 

 

 
Revalidatie+ Verpleeghuiszorg

 

 

 
Totale Besparing Op Zorgkosten

 

 

 

15% 40% 61%
WMO €25.000 €66.000 €100.000
Zorgverzekering €210.000 €560.000 €860.000
Wet Langdurige Zorg €140.000 €380.000 €570.000
Totaal €380.000 €1.000.000 €1.530.000

Bron: VeiligheidNL (2016)

 

Voor meer informatie o ver Sportief Plan of valpreventie kunt u contact opnemen met Pascal Calabro, p.calabro@sportiefplan.nl