Extra Strong.

ROC Mondriaan gaat met de regionale partners uit het hbo, aanbieders in de sector zorg en welzijn en de gemeente Den Haag de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren. Dat is nodig vanwege kwantitatieve en vooral ook kwalitatieve fricties op de arbeidsmarkt. Extra Strong speelt in op de sterk veranderende vragen in zorg en welzijn.We bouwen voort op de gezamenlijke ervaringen en succesvolle samenwerking van Strong, benoemd als één van de koplopers van het Zorgpact.

We hanteren een ontwikkelingsgerichte aanpak met veel aandacht voor onderzoek, expliciet leren en experimenten. Deze aspecten komen samen in de zogenaamde innovatiewerkplaatsen, waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Alle ontwikkellijnen starten met een verkenning naar de stand van zaken en kenmerken zich door kort-cyclische activiteiten, waardoor we flexibel kunnen inspelen op veranderingen en successen kunnen vieren.