Berichten

Haagse handen ineen voor werken in de zorg

, ,

Zorgorganisaties, opleiders in de zorg, zorgkantoor Zorg en Zekerheid, de werkgeversvereniging in de zorg, ZorgZijn Werkt, en gemeente Den Haag gaan nauwer samenwerken om de krapte van personeel in verpleeghuizen in de regio Haaglanden aan te pakken. Dit is nodig om de kwaliteit van de zorg op het gewenste niveau te houden. De partijen hebben met dit doel op 24 juni een convenant ondertekend.

Verpleeghuizen staan voor een forse uitdaging. Ze moeten volgens het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuizen’ persoonsgerichte zorg en begeleiding leveren. Ze dienen daarvoor vakmensen in dienst te hebben die continu leren en verbeteren. Terwijl cliënten steeds zwaardere zorg nodig hebben en instellingen veel moeite hebben om op de krappe arbeidsmarkt voldoende medewerkers te werven.

Regionale aanpak
ZorgScala is een samenwerkingsverband van instellingen voor verpleeghuizen en thuiszorg in de regio Haaglanden. Deze instellingen hebben in 2018 het plan Regionale Aanpak Kwaliteitskader en Arbeids-marktontwikkelingen VVT Haaglanden opgesteld. Om dit plan van aanpak uit te voeren hebben zij samenwerking gezocht met opleidingsinstituten, zorgkantoor Zorg en Zekerheid, de gemeente Den Haag en ZorgZijn Werkt, de werkgeversorganisatie in de zorg. Dit heeft geresulteerd in een convenant.

Meer vissen
In het convenant spreken partijen af dat zij zich gezamenlijk inzetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Zorgorganisaties willen niet met elkaar concurreren op de arbeidsmarkt, maar samenwerken om knelpunten op te lossen. Zorgen dat er meer vissen in de vijver zwemmen, in plaats van vissen naar dezelfde medewerkers.

Investeren in samenwerking
Partijen spreken in het convenant uit dat zij op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. Zij zullen open en transparant communiceren, informatie delen en de krachten bundelen om belemmeringen uit de weg te ruimen. Het convenant is niet alleen een afspraak om met elkaar knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, maar ook een investering in samenwerking op langere termijn.

Ga voor meer informatie naar www.ZorgScala.nl

Opleiding Praktijkopleider weer actief

,
praktijkopleider simulatie aspasialaan

De bbl-opleiding Praktijkopleider wordt al enige tijd aangeboden door de School voor Gezondheidszorg Den Haag, maar was de afgelopen jaren inactief.

Daar gaat nu verandering in komen. Schooldirecteur Ilona Hoving heeft besloten om de opleiding nieuw leven in te blazen. Op de laatste Open Dagen bleek namelijk dat er weer behoefte aan bestaat. In november van dit jaar gaat de opleiding daarom weer van start aan de Aspasialaan.

De onderstaande kerntaken zullen aan bod komen: 

  • Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject
  • Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de student
  • Scheppen van randvoorwaarden zodat werkbegeleiders BPV-taken kunnen uitvoeren
  • Werken aan kwaliteit en deskundigheid 

De opleiding valt onder een zorgschool, maar is voor eigenlijk elke beroepsgroep interessant, voor elke organisatie die mbo-studenten van opleidt. Het diploma ‘praktijkopleider’ geeft toegang tot de functie van praktijkopleider.

​Indien je een organisatie kent waar mogelijk interesse hiervoor bestaat, attendeer dan de medewerkers daar op het starten van deze éénjarige opleiding. Medewerkers van de School voor Gezondheidszorg Den Haag horen hier ook graag van en nemen dan nader contact op.

Meer willen weten over de opleiding Praktijkopleider?

Pieter van Foreest en ROC Mondriaan worden partners in opleiden

, ,
extra strong, roc mondriaan

15 april ondertekenden Zorgorganisatie Pieter van Foreest en Stichting ROC Mondriaan een overeenkomst waardoor ze de komende jaren nóg intensiever dan voorheen samenwerken in het ontwikkelen van opleidingen voor personeel.   De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de welzijnssector en het onderwijs vragen om een intensivering van de huidige samenwerking.  De ‘’strategische opleidingsalliantie’’ werd ondertekend door mevrouw A.A.H.M. de Bresser voorzitter van de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest en de heer H.C. de Bruijn, lid College van Bestuur van ROC Mondriaan.

Innovatie, kwaliteit en leerlijn

Met de alliantie geven de partners antwoord op de wens van het kabinet om op regionaal niveau een doelmatiger aanbod van beroepsopleidingen te realiseren waarbij ingespeeld wordt op de toekomstige innovaties in de zorg en welzijn. Hiermee wordt de beroepspraktijk en de beroepsopleiding nog beter verbonden. Er wordt onder andere naast de reeds lopende opleidingen voor niveau 2, 3 en 4, ook een leerlijn ontwikkeld die aansluit bij het hbo. In de opleiding worden praktijkleersituaties gecreëerd met de bijbehorende juiste rolverdeling tussen mbo- en hbo studenten. Ook wordt er aandacht besteed aan huidige medewerkers om te kunnen groeien en zichzelf verder te ontwikkelen. Hierin staan de actuele beroepspraktijk en innovaties in het leren centraal.

Toekomst

Met de alliantie beogen de partners dat de huidige  en de nieuwe leer- en ontwikkeltrajecten en opleidingen optimaal blijven aansluiten op toekomstige wijzigingen in zorg en welzijn. Ook wordt de focus van de samenwerking verbreed naar aan zorg gerelateerde onderwijsgebieden zoals welzijn en facilitaire dienstverlening. Daarnaast wordt het onderwijsaanbod uitgebreid met een opleiding specifiek voor gastvrouwen, kwalificatieniveau 1. Voor Pieter van Foreest is het van belang dat de opleidingen bij ROC Mondriaan optimaal aansluiten op de praktijk. De maatwerkopleidingen van Pieter van Foreest worden derhalve geïntegreerd en aangeboden via korte modulair opgebouwde keuzetrajecten.

Diny de Bresser: ‘Ik ben verheugd over deze nieuwe stap in onze  samenwerking, omdat de leerlingen steeds weer nieuwe inzichten met zich meebrengen. Samen met het ROC Mondriaan blijven we duurzaam leren en innoveren.’ Ook ROC Mondriaan zet zich graag in voor duurzame bestendiging van de samenwerking. ‘’Samen voor de beste zorg en welzijn’’, aldus Harry de Bruijn vlak na de ondertekening.

Pieter van Foreest, dé zorgpartner dichtbij

Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, eerstelijns verblijf, respijtzorg, ontmoetingscentra en hulp bij het huishouden. Er werken ruim 3400 collega’s bij Pieter van Foreest en de organisatie mag rekenen op de ondersteuning van zo’n 2400 vrijwilligers.

LOL voor Helpende Zorg en Welzijn

, ,
lol klas, training, hww, learning connected

Al sinds oktober 2018 is Learning Connected in samenwerking met ROC Mondriaan en wijk- en woonzorg organisatie HWW, in het kader van Extra Strong, gestart met een nieuw project met medewerkers met het diploma Helpende zorg en welzijn. In het kort gaat het project om het volgende:

In verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg worden grote tekorten verwacht. Medewerkers met het diploma “Helpende zorg en welzijn” komen steeds meer in beeld om deze tekorten op te vullen. Met dit nieuwe traject worden ze toegerust naar verbreding en verdieping van hun takenpakket, met name in de uitvoerende zorg. Het gaat om een pilot van 40 weken. 

Tijdens dit schooljaar gaan de leerlingen een dag per week naar school, maar daarnaast krijgen ze ook les via LOL (Live Online Leeromgeving). Sinds oktober zijn er via LOL twee lessen per week gegeven. Docent Mirjam is begonnen met lessen over medisch rekenen en enkele weken geleden is docent Gerda begonnen met lessen over Skills.

Mirjam was vorig schooljaar al opgeleid tot LOL-trainer, maar voor beide docenten was het voor het eerst dat ze via LOL gingen lesgeven. Ook voor de leerlingen was het allemaal heel nieuw en spannend. We merkten gelukkig wel dat iedereen al snel wende aan deze nieuwe manier van les krijgen.

Nu is het project al zo’n succes, dat nog twee andere groepen met eenzelfde traject gaan beginnen en net zijn begonnen, namelijk vanuit de Alrijne zorggroep en vanuit Libertas Leiden. We zijn nu bezig met het voorbereiden van de ene groep op de Live Online Lessen, de andere groep is net begonnen. Docent Arja, die vorig jaar is opgeleid tot LOL-trainer, neemt deze lessen op zich.

Vrijheid om te bewegen

,
ivo op nl doet extra strong

Bewoners van WZH het Anker kregen, in het kader van NL Doet, 18 maart, een workshop tafeltennis met een lunch, geserveerd door de burgemeester van Voorburg. Dankzij de inzet van stagiair Ivo Schotman.

Bij WZH krijgen stagiaires van alle disciplines de kans om zich te ontwikkelen op hun vakgebied. Ook op het gebied van bewegen. Na een jaar stage heeft Ivo zijn examen opdracht voor school, het ROC Mondriaan, Coördinator, Sport- en bewegingsagogie,  op een bijzondere manier afgesloten. Als examenopdracht voor school moest Ivo een kleinschalig evenement organiseren. Hij heeft ervoor gekozen om dit samen te laten vallen met NL Doet.

Tafeltennis en smoothies

Voor de bewoners van WZH het Anker heeft hij een tafeltennistoernooi georganiseerd. “Mijn stagebegeleider heeft mij het zelf laten regelen, maar tegelijkertijd heeft hij me wel op ideeën gebracht, vertelt Ivo.  De burgemeester en wethouders van Voorburg zijn, als vrijwilligers, bij de lunch voor de bewoners komen helpen. Zij hielpen de bewoners bij tafeltennis spelen en deelden erna ook nog smoothies uit. Een hele geslaagde dag vond Ivo zelf.

Ivo op NL Doet

Vrijheid

“Je wordt bij WZH behandeld alsof je een werknemer bent. Alle werknemers en bewoners geven je het gevoel dat je er al jaren werkt. Iedereen is heel vriendelijk en staan open om je te begeleiden daar waar dit nodig is”, vertelt Ivo. “Je krijgt heel veel vrijheid. Je mag altijd werken aan je opdrachten of even langsgaan bij een bewoner om een praatje te maken. Ik kreeg ook heel veel vrijheid bij het opstartten van mijn eigen beweeggroep, namelijk de stoelgym. Ik geef deze les iedere dinsdagochtend en ik doe dit met heel veel plezier.”

Leuke tijd

“Het contact met iedereen verloopt heel fijn en ik heb iedere keer weer zin om naar stage toe te komen. De mensen hier kunnen tegen een leuk dolletje en het is altijd heel erg gezellig tijdens de lunch als alle verschillende beroepen bij elkaar zitten. Ik heb het erg naar mijn zin op stage en ik hoop dat alle stagiaires die na mij nog komen stagelopen net zo’n leuke tijd ervaren als dat ik op dit moment doe.”

Bewegen staat centraal

Bewegen voor de bewoners staat centraal. Het uitgebreide Fit en Fun programma en alle bijzondere programma’s rondom bewegen houden de lichamen van bewoners soepel en het hoofd scherp.

Passie voor ouderenzorg

, ,
wzh sammersbrug, ouderenzorg, woonzorgcentrum haaglanden, shellay

Waarom kies je als jonge, net afgestudeerde verpleegkundige voor werken in de ouderenzorg? Shelley Korver (24) en Kyrina Veenstra (23) vertellen hun verhaal.

Shelley en Kyrina zijn beiden werkzaam bij WZH Sammersbrug; de één op een afdeling somatiek, de ander op een afdeling PG. Vanuit stages maakten ze kennis met WZH Sammersbrug.

Warm welkom

Shelley: “Ik studeerde bij ROC Mondriaan en liep 10 weken stage bij WZH Sammersbrug. Als stagiair heb ik hier een warm welkom ervaren. En ook nu ik hier werk ervaar ik een goede en hechte samenwerking op alle afdelingen. Contact met collega’s van andere disciplines is laagdrempelig. We zijn allemaal maar een telefoontje van elkaar vandaan.”

Meekijken en meedoen

Kyrina knikt instemmend terwijl Shelley dit vertelt: “Zo ervaar ik het ook. Ik studeerde aan de Haagse Hogeschool en kwam via mijn eerstejaars stage bij WZH Sammersbrug terecht. Ik mocht meteen meekijken en meedoen met de ervaren verpleegkundigen, dat maakt het zo leuk hier.  Ik ben altijd in de flexpool blijven werken.”

Somatiek

Kyrina vervolgt: “Weet je, ik moest er niet aan denken, werken in de ouderenzorg. Ik wilde naar de afdeling oncologie van een ziekenhuis. Toen ik daar eenmaal was dacht ik ‘wat doe ik hier’…. Bij WZH Sammersbrug ben ik echt op mijn plek. Ik werk op een afdeling somatiek. Voor mij als verpleegkundige is dit interessant omdat geen cliënt hetzelfde is, ik verschillende ziektebeelden tegenkom en deze zich bij iedere cliënt weer anders uiten.”

Dementie

Shelley begint te lachen: “Ik heb juist de voorkeur voor het werken met mensen met dementie! Deze mensen kunnen niet altijd aangeven wat er aan de hand is, wat ze voelen en waar ze dat voelen. Je hebt veel geduld nodig om daar dan achter te komen. En dat vind ik leuk. En ook al weten bewoners niet precies wie ik ben, de herkenning is er altijd wel.”

Complexere zorgvraag

De lijn tussen somatiek en psychogeriatrie is wel aan het vervagen, geven beiden aan. Mensen met somatische aandoeningen wonen langer thuis. In het verpleeghuis vind je steeds vaker een combinatie van psychiatrie en somatiek. Kyrina: “Dat maakt dat je je als zorgprofessional steeds moet blijven ontwikkelen om aan deze steeds complexere zorgvraag te voldoen”.

Professionele ontwikkeling

Ruimte om te ontwikkelen is er voldoende bij WZH, vertellen Kyrina en Shelley. Zij werden onlangs gevraagd om de triagetraining te volgen. Shelley: “Als we deze training afgerond hebben, dan mogen we VCD diensten draaien en kunnen we waarnemen voor een teamleider of arts tijdens avond- en nachtdiensten. Dat maakt ons werk nóg een stukje uitdagender.”

Ambitieus

Ambitieus zijn de dames ieder op hun eigen manier. Kyrina: “Als HBO Verpleegkundige coördineer ik alles op en rondom de afdeling, denk ik mee over kwaliteit en over processen, en stel ik altijd de ‘waarom’ vraag. Ik heb de vrijheid om zelf een voorstel te doen richting de arts. In de toekomst zou ik graag Verpleegkundig Specialist worden.” Shelley: “Mijn teamleider maakte me attent op de minor ‘Omgaan met dementie’, die ga ik binnenkort volgen. Korte opleidingen en cursussen passen goed bij mij.”

Imago

Kyrina geeft aan dat ze het zo jammer vindt dat werken in het verpleeghuis een stoffig imago heeft: “Ik daag vakgenoten uit om verder te kijken dan dat wat je hoort en open te staan om het eens te zien en beleven. Het is niet alleen billen wassen.” Shelley reageert direct: “Dat beeld had ik dus! Dat komt ook omdat je in het 1e en 2ejaar van je studie de basisverzorging vaak in een verpleeghuis leert. Maar ja, dan denk je dus dat dat het enige is, en dat klopt niet!”

Tip voor opleidingen

Kyrina en Shelley pleiten er voor dat zorgopleidingen actief méér derde- en vierdejaars studenten gaan plaatsen in de verpleeghuiszorg. Kyrina: “Leerlingen geven voorkeur aan voor een stageplaats, maar uiteindelijk regelt de opleiding de plaatsing.  Als opleidingen actief ouderejaars gaan plaatsen, dan krijgen zij de kans om écht ervaren hoe het is om in een verpleeghuis te werken en wat er daar allemaal aan bod komt.”

TOP-beurs op de Vondellaan

,

Kletsschijven, aangepaste damborden en sjoelgesprekken: drie voorbeelden van ideeën die studenten van de ROC Mondriaan opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg presenteerden op de TOP-beurs, vrijdag op de Vondellaan. TOP staat hierbij voor Toegepaste Ontwikkelings Psychologie. Bbl-studenten werken vier dagen in de week en komen zo vaak situaties tegen waar ze zelf heel creatieve oplossingen voor bedenken. Op vrijdag, hun vaste schooldag, lieten ze dit aan elkaar zien en spraken ze met medestudenten die zo de ideeën konden oppakken om er ook op andere werkplekken mee aan de slag te kunnen gaan. 

​ Het ging hierbij om heel concreet inzetbare ideeën zoals de kletsschijf, waarbij iemand die moeilijk uit zijn woorden kan komen makkelijk kan aanwijzen wat hij of zij bedoelt. Of een dambord met schijven die makkelijker te hanteren zijn voor mensen met een motorische beperking. Ook kwam een groepje studenten met het idee van sjoelgesprekken. Wie een sjoelsteen in een bepaald vakje schuift, krijgt een vraag over een van de vier thema’s, zoals bijvoorbeeld je sociale leven. Dit is een manier om een gesprek goed op gang te krijgen met mensen die zichzelf niet zo gemakkelijk uiten. 

Docenten waren onder de indruk van het enthousiasme van de groep. “Er wordt van alles uitgeprobeerd en dat leidt tot zoveel leuke ideeën. Terwijl er al ontzettend veel bestaat op dit gebied, zie ik hier weer allemaal nieuwe dingen.” Mw. Naumann en mw. Blenke waren de coördinatoren van de beurs. “Het is behoorlijk druk geweest. Er zijn ook veel mensen vanuit de zorgcentra zelf komen kijken. Ik weet zeker dat die heel wat gaan overnemen van wat ze vandaag hebben gezien.”

Dammen met aangepaste stenen.

LOL in klinisch redeneren

, ,
klinisch redeneren, lol, extra strong

Deze woensdag was de kick-off van wederom een mooi Extra Strong project bij ROC Mondriaan Leiden.

30 4e-jaars BBL studenten verpleegkunde gaan -als afsluiting van hun opleiding- komende maanden iedere woensdag live online aan de slag met het oplossen van complexe acute zorgcasussen.

In de ochtend volgen de studenten vanuit huis live online colleges. Vervolgens gaan ze in 4 teams aan de slag met het uitwerken van een casus. Via het live online klaslokaal houden ze contact met elkaar en kunnen ze de hulp van de docenten inroepen, Jeanette Brulez- Overloop en Vincent Bulte. In de online leeromgeving treffen de studenten de opdrachten, zelfstudiemodules en relevante informatie. In het live online expertisecentrum delen ze relevante content met elkaar.

Voor het werkelijk toepassen van het geleerde komen de leerlingen eens in de paar weken naar school en gaan daar aan de slag met scenariotrainingen.

Spannend?  Zeker, maar we hebben er zin in!

Docente Jeanette Brulez-Overloop kwam al eerder live online in actie

The Switch game beste presentatie op symposium Zorgtechnologie 2018 – 2019 – Hogeschool Rotterdam

,
witch game Hogeschool Rotterdam

Op woensdag 23 januari 2019 vond het gezamenlijke symposium van de minor Zorgtechnologie en project Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR) plaats. Studenten van de minor Zorgtechnologie van Hogeschool Rotterdam hebben een half jaar lang samen met gebruikers, zorgprofessionals en -instellingen gewerkt aan innovatieve oplossingen voor bestaande problemen in de zorg. De minorgroepen bestaan uit studenten vanuit zorg, ICT, ontwerp en techniek opleidingen.

The Switch Game

Van ‘De Bloem’ en ‘De Ster’, hulpmiddelen om de wirwar lijnen en snoeren op de ICK en ICN te ordenen, tot ‘De Pottenkijker’ om drainpotten ergonomisch verantwoord staand af te kunnen lezen: de meest originele en waardevolle concepten kwamen voorbij. Tien genomineerde groepen presenteerden hun concept en tijdens de posterwalk werden de overige ideeën en prototypes van de in totaal 32 minorgroepen gedemonstreerd.

‘The Switch Game’ ging ervandoor met de prijs voor ‘Beste presentatie’. De game is een spel voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Door middel van één druk op de knop worden ballen in een speciaal ontworpen spelbak geschoten. Er is een compleet werkend prototype opgeleverd aan de opdrachtgever en tijdens de testen waren alle betrokken partijen enthousiast.

De Sociale Kaart: tekst gaat verder onder foto.

Overige prijzen

De prijs voor ‘Beste posterpresentatie’ ging naar ‘De Sociale Kaart’: een systeem dat zorgt voor een overzicht van instanties voor bewoners en professionals in de wijk. ‘De Sociale Kaart’ heeft als doel om bewoners in de wijk te ondersteunen met het bevorderen van hun welzijn.

Naast de prijzen voor innovatieve concepten, werd ook dit jaar weer de ‘NLB-er van het jaar’ gekozen. Van de 69 studenten in de minor Zorgtechnologie is Nina Ebbing degene die de titel in de wacht sleept. Zij viel op bij het docententeam door haar aanpak en focus. Nina presenteerde: ‘ALEX: de arterielijn extensie’, een met de patiënt meebewegende arterielijn.

Zorg Innovatie Centrum Parnassia

, , , ,