GGZ Ecademy

, ,

De pilot om MBO’s en HBO’s te laten experimenteren met het lesmateriaal van GGZ Ecademy wordt dit schooljaar voortgezet. Het gros van de al deelnemende opleidingen en een aantal nieuwe scholen zullen de e-learningmodules van GGZ Ecademy komend jaar (opnieuw) inzetten als lesmateriaal voor studenten.

Vorig jaar sloten 17 HBO’s en MBO’s zich aan bij de pilot die GGZ Ecademy aan Extra Strong koppelt: studenten ervaring laten opdoen met lesmateriaal dat speciaal voor de geestelijke gezondheidszorg is ontwikkeld, zodat zij beter voorbereid zijn op de praktijk. Die pilot was een succes. Veel scholen maakten intensief gebruik van de e-learningmodules van GGZ Ecademy en zagen die als een welkome aanvulling op de leerstof.

In het schooljaar 2017/2018 zal gezocht worden naar een businessmodel waarbij opleidingen definitief kunnen aanhaken bij GGZ Ecademy. Zowel de scholen als de leden van GGZ Ecademy juichen de samenwerking toe, omdat op deze manier een goed synergie ontstaat tussen opleiding en praktijk. Door dezelfde leertrajecten in te zetten bij zowel studenten als op de werkvloer ontstaat een eenduidig opleidingstraject, waar zowel de (toekomstige) werknemer, als de organisatie als de cliënt baat bij heeft.

Het komende schooljaar zullen de contactpersonen van de opleidingen tijdens seminars en workshops kennismaken met de leden van GGZ Ecademy, zodat ook op dat niveau een goede uitwisseling ontstaat tussen scholing en praktijk.

Besluiten opleidingen na dit schooljaar lid te worden van GGZ Ecademy dan zal samen met hen worden gekeken hoe bestaande en nieuwe materialen (nog) beter kunnen worden afgestemd op de studenten.

GGZ Ecademy

,
GGZ Ecademy Extra Strong

GGZ Ecademy levert bijdrage aan ggz-kennis onder studenten

Goed gekwalificeerd toekomstig ggz-personeel opleiden en studenten enthousiasmeren voor de ggz; dat waren belangrijke motieven van het bestuur van GGZ Ecademy om de pilot Samenwerken scholen te starten. Een project dat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van Extra Strong.

Rob Keukens, met z’n wortels in het HBO-onderwijs, is een van de twee projectleiders van GGZ Ecademy die de kar trekken van de pilot Samenwerking scholen. “Kortgezegd behelst deze pilot dat we samen met 8 MBO’s en 9 HBO’s kijken of het na- en bijscholingsmateriaal van GGZ Ecademy ook geschikt is om als lesmateriaal voor studenten in te zetten.”

Kennis over ggz-sector

Sinds vijf jaar ontwikkelt GGZ Ecademy leermateriaal (waaronder e-learning modules) voor haar leden, zo’n vijftig ggz-instellingen. Dit materiaal wordt door de hulpverleners gebruikt om zich te verdiepen in ggz-gerelateerde onderwerpen, variërend van psychopathologie tot en met juridische aspecten in de jeugdhulp of forensische zorg. De ambities reiken echter verder dan de bij- en nascholing van ggz-personeel. Hoe mooi is het als je al voordat iemand aan de slag gaat in de ggz een bijdrage kunt leveren aan zijn of haar kennis over de sector?!

Keukens: “Vanuit de ggz-praktijk is er een grote behoefte aan goed opgeleid personeel. Daarnaast dreigt er over niet al te lange tijd een capaciteitsprobleem binnen de ggz. Om dat voor te zijn is het belangrijk studenten te enthousiasmeren voor de ggz. Met het project Samenwerken scholen kijken we in hoeverre GGZ Ecademy daarin een rol kan spelen.”

Enthousiasme over lesmaterialen

De eerste reacties zijn erg positief. Zowel docenten als studenten zijn enthousiast over de lesmaterialen van GGZ Ecademy. “De e-learningmodules zijn heel bruikbaar voor scholen, zo blijkt”, aldus Keukens. “Nu is het zaak om te kijken in hoeverre we de samenwerking tussen de scholen en GGZ Ecademy kunnen continueren.”

Er wordt gezocht naar een constructie waarbij de scholen als lid kunnen aanhaken. Hoe, dat is de uitdaging van dit moment. Keukens: “In augustus loopt de pilot af en zal er, hoe dan ook, op reguliere basis worden samengewerkt. Inmiddels tonen ook al andere dan de scholen die meedoen aan de pilot zich geïnteresseerd.”

Klik hier om meer te weten te komen over GGZ Ecademy