Nieuwe bijscholing Haags zorgpersoneel om leegloop te voorkomen

, , , ,

DEN HAAG – Een leven lang werkzaam in de zorg. Zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Er is een behoorlijk tekort op het personeel in de thuiszorg en de regeldruk is hoog. Daarbij komt dat Nederland geacht wordt steeds langer thuis te blijven wonen en moeten de verzorgenden steeds meer kunnen. Om mensen te behouden voor de sector én breder inzetbaar te maken, ontwikkelde ROC Mondriaan samen met HWW Zorg laagdrempelige bijscholingen.

Geschreven door

Mariët Overdiep

Mariët Overdiep
Verslaggever Zorg en Gezondheid

Ruengelo Silie heeft een diploma ‘Helpende zorg en welzijn’ op niveau twee. Maar eigenlijk heeft hij daarmee onvoldoende kennis en vaardigheden voor de hedendaagse thuiszorgpraktijk. Hij is één van de eerste die een extra certificaat heeft gehaald op ROC Mondriaan: ‘Ik mag nu ook steunkousen en bepaalde wondverzorging doen. Bovendien heb ik meer kennis over patiëntenzorg.’ Ruengelo is er heel blij mee: ‘Het geeft mij meer vertrouwen.’

Gerda van de Kaa van ROC Mondriaan is trots op het ontwikkelde certificaat: ‘De thuiszorg wordt steeds complexer omdat mensen langer thuisblijven. Onze niveau twee opgeleiden kunnen dat niet aan. En we willen mensen wel behouden. Zonder bijscholing raken ze ongeschikt en worden ze werkloos, terwijl we ze zo hard nodig hebben!’

Trots

De bijscholing die HWW Zorg en ROC Mondriaan ontwikkeld hebben is laagdrempelig. De lessen zijn goed te doen naast een baan en worden bovendien betaald door HWW. Van de Kaa van ROC Mondriaan: ‘In het begin zitten ze wat onwennig in de klas. Sommigen zijn al begin 60 en wat argwanend naar wat er nu allemaal gaat komen. Maar na een paar weken maakt die argwaan plaats voor trots en gemotiveerdheid.

Ruengelo is het wandelend bewijs hiervan. ‘Ik kan nu de meeste dingen zelf doen en hoef geen collega te bellen voor bijvoorbeeld de wonden.’ Ook de cliënt van Reungelo, mevrouw Hoberts vindt het een uitvinding: ‘A kwam dit doen, B het volgende en C weer wat anders. Nu heb ik per dag maar één persoon.’

Nieuwe mbo-certificaten vergroten kansen op de arbeidsmarkt voor medewerkers thuiszorg

, , ,

Vandaag reikte minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven de eerste mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van een opleiding uit aan 34 medewerkers van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg), variërend in leeftijd van 34 tot 62 jaar. Met deze certificaten zijn de werknemers breder inzetbaar én blijven ze behouden voor de sector die met grote tekorten kampt.

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn. Het mbo biedt volop mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen, bijvoorbeeld via een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Sinds 2016 is het al mogelijk om een mbo-certificaat te behalen voor een keuzedeel, het verdiepende en verbredende onderdeel van een mbo-opleiding. Via de pilot mbo-certificaten onderzoeken onderwijs en bedrijfsleven nu wat er nodig is om ook een mbo-certificaat te verbinden aan een ander onderdeel van een mbo-opleiding.

Regievoering en vakontwikkeling in de zorg

Minister Van Engelshoven reikte vandaag na afloop van een werkbezoek het mbo-certificaat ‘Regievoering en vakontwikkeling in de zorg’ uit aan 34 medewerkers van HWW Zorg. De medewerkers haalden al eerder het diploma ‘Helpende zorg en welzijn’ op niveau 2. Zij verrijken dat nu met een mbo-certificaat, behaald na afronding van een onderdeel van de opleiding ‘Verzorgende IG’ op niveau 3, uitgevoerd door ROC Mondriaan.

Leven lang ontwikkelen
Desiree Sollewijn Gelpke, bestuur HWW Zorg: “Ik ben trots op onze medewerkers die vandaag hun mbo-certificaat krijgen uitgereikt. Zij laten daarmee zien dat ze met hun extra kennis en vaardigheden nog beter zijn toegerust voor het steeds complexere werk in de zorg. De pilot was een kans om onze medewerkers in staat te stellen op een voor hen haalbare manier, naast een baan, bij te leren. Wat we vooral hebben geleerd is dat een goede samenwerking tussen werkgever en onderwijsinstelling essentieel is voor succes.”

Harry de Bruijn, bestuurslid ROC Mondriaan: “Voor ons is deze pilot een mooie proeftuin voor de verdere flexibilisering van ons onderwijs, dat nog beter aansluit op wat de arbeidsmarkt wil. Het succes zit hem wat mij betreft in het maatwerk dat we hebben kunnen leveren. Bovendien gaan maar liefst 20 medewerkers nu de volledige mbo-opleiding Verzorgende IG op niveau 3 volgen. Hét bewijs dat laagdrempelig onderwijs op maat volwassenen motiveert om door te leren, en concreet invulling geeft aan een leven lang ontwikkelen.”

Pilot mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen
In de eerste ronde van de pilot zijn 14 certificaten ontwikkeld, die zijn verbonden aan onderdelen van de opleiding ‘Kok’ en ‘Decoratie- en restauratieschilder’ tot ‘Monteur service en onderhoud installaties en systemen’ en ‘Vakbekwaam medewerker veehouderij’. Inmiddels is de pilot uitgebreid om nieuwe certificaten mogelijk te maken. De pilot loopt door tot in 2020 en wordt uitgevoerd door SBB in opdracht van het ministerie van OCW.

Meer informatie over de verschillende mbo-certificaten vindt u via het certificatenloket.

Bekijk voor een korte uitleg ook de animatie.

Hoog bezoek

, , ,

Afgelopen maand hebben wij bij ROC Mondriaan en een aantal partners van Extra Strong twee delegaties mogen ontvangen. Onze collega’s uit Tianjin zijn in het kader van de ontwikkeling van het programma ‘ouderenzorg’ op bezoek geweest bij Florence en huisartsenpraktijk de Akelei. Daarnaast zijn zij enthousiast ontvangen met een lunch, verzorgd door de studenten van ROC Mondriaan.

De delegatie uit Letland was enorm verrast en enthousiast over alle innovaties en vernieuwingen die zij zagen bij ROC Mondriaan,  Parnassia, Pieter van Foreest en het Haga ziekenhuis. Zij waren onder de indruk van onze gezamenlijke trajecten en co-creatie in onderwijsontwikkeling.

Namens de delegatie: alle partners dank voor jullie inzet

LOL in Nederlands

, ,

BBL leerlingen verpleegkunde werken vier dagen en komen een keer per week naar school om klassikaal lessen te volgen. Dit zijn in de praktijk hele volle lesdagen. Naast beroepsgerichte vakken zoals Anatomie en Gezondheidskunde wordt relatief veel tijd besteed aan de generieke vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Burgerschap. Niet altijd even effectief vooral omdat een deel van de leerlingen al op het gewenste niveau zit en de lessen dus best kan missen.

Nederlands docente Mary de Roon heeft het programma nu omgegooid. Leerlingen starten in deze pilot het leerjaar met een aantal instaptoetsen om hun niveau te bepalen. Afhankelijk van de scores krijgen sommige leerlingen het bindend advies om een of meerdere live online lessen (LOL) te volgen op het gebied van lezen, luisteren en/of taalverzorging. Dit kan dan gewoon makkelijk vanaf huis of vanaf de werkplek. De leerlingen die al op het beoogde niveau zitten hoeven deze lessen niet te volgen maar krijgen wel de mogelijkheid zich in te schrijven voor een online vragenuurtje.

De eerste twee lessen zitten er inmiddels op.  Mary startte de sessies op vanaf haar werkplek ROC Mondriaan, locatie Delft. De vijf leerlingen die mee moesten doen volgden de lessen vanuit huis of vanaf hun werkplek.

Eerste indruk? Even wennen maar ZEKER leerzaam, interactief en effectief!

LOL in klinisch redeneren

, ,
klinisch redeneren, lol, extra strong

Deze woensdag was de kick-off van wederom een mooi Extra Strong project bij ROC Mondriaan Leiden.

30 4e-jaars BBL studenten verpleegkunde gaan -als afsluiting van hun opleiding- komende maanden iedere woensdag live online aan de slag met het oplossen van complexe acute zorgcasussen.

In de ochtend volgen de studenten vanuit huis live online colleges. Vervolgens gaan ze in 4 teams aan de slag met het uitwerken van een casus. Via het live online klaslokaal houden ze contact met elkaar en kunnen ze de hulp van de docenten inroepen, Jeanette Brulez- Overloop en Vincent Bulte. In de online leeromgeving treffen de studenten de opdrachten, zelfstudiemodules en relevante informatie. In het live online expertisecentrum delen ze relevante content met elkaar.

Voor het werkelijk toepassen van het geleerde komen de leerlingen eens in de paar weken naar school en gaan daar aan de slag met scenariotrainingen.

Spannend?  Zeker, maar we hebben er zin in!

Docente Jeanette Brulez-Overloop kwam al eerder live online in actie

ZIC: Uitnodiging symposium

, , ,

 Datum: 24 januari 2019

Programma
09.30 Inloop
10.00 Opening
10.15 Studenten ZIC aan het woord
11.45 Afsluiting

Een gezonde leefstijl in de psychiatrie, een onderwerp van levensbelang! Wij van het Zorg Innovatie Centrum (ZIC), de onderzoeksgroep van Parnassia, nodigt u uit voor het symposium op het ROC Mondriaan. De afgelopen 20 weken is onderzoek gedaan naar de volgende vraag “Wat is de perceptie van verpleegkundigen en verzorgenden van de Parnassia Groep op een gezonde leefstijl?’’. Deze resultaten presenteren wij graag op 24 januari aan u! Studenten van het ZIC; Chung Kan, Demi Knoppert, Didem Can, Iris Koot, Jet van den Mosselaar, Maxine van Oosten, Sytske Heddema.

Praktische informatie
U kunt parkeren in de wijk rond de school (let op: bouwwerkzaamheden) of gebruik maken van het openbaar vervoer; Randstadrail 3, Randstadrail 4 & Erasmuslijn: halte Leidschenveen.

Graag aanmelden via: https://www.extrastrong.pro/symposium-zic-studenten/

Locatie
ROC Mondriaan
Aspasialaan 19
2493 WN Den Haag

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp “Een gezonde leefstijl in de psychiatrie’’. U mag deze uitnodiging verspreiden aan belangstellenden!

LOL trainer in het zonnetje

, , ,

Een keer in de zoveel tijd zetten we bij Learning Connected een LOL-trainer in het zonnetje. Deze keer Mirjam van Bohemen! Mirjam is docent bij ROC Mondriaan op de Aspasialaan in Den Haag en is dit voorjaar opgeleid tot LOL-trainer. Ze gaat deze week beginnen met lesgeven via LOL!

1) Wat is je naam?
Mijn naam is Mirjam van Bohemen.

2) In welke vakken geef je les?
Ik geef les in Verzorging/verpleging, Skills, Medisch rekenen en de algemene vakken LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en LB (loopbaan en burgerschap). Verder doe ik ook stage bezoeken bij de BOL-leerlingen.

3) Waarom ben jij docent geworden?
Ik ben docent geworden omdat ik het vak ‘Verplegen en Verzorgen’ een prachtig beroep vind. En ik vind het leuk en belangrijk om het vak ‘Verplegen en Verzorgen’ over te dragen aan ‘nieuwe’ mensen in de zorg.

4) Wat is het leukste wat jij voor de klas hebt meegemaakt? 
Wat ik elke keer weer erg leuk vind is als leerlingen, die denken dat ze niet kunnen rekenen, er achter komen dat ze het best wel kunnen. Zo zei vorige week nog een leerling trots tegen mij, dat ze op de lagere school altijd te horen had gekregen dat ze niet kon rekenen. En dat ze nu trots was; ze had een tien voor medisch rekenen gescoord.

Maar ook leuk is het om een boeiend of waardevol gesprek met leerlingen te hebben.
En onlangs vroeg een leerling mij; ”Juf, bent u gelukkig?”  Ik zei “eu, Ja …. Maar van waar die vraag?” Leerling; “Ik heb hier een Loesje poster”;

5) Sinds wanneer ben je LOL-trainer?
Van het voorjaar heb ik de LOL-training gedaan. Wat ik erg leuk vond, is dat ik van overal vandaan met deze training mee kon doen en in de klas kon komen. Zo heb ik bij diverse instellingen na een stage bezoek mijn training van uit deze instelling gedaan. Maar het leukste was misschien wel dat ik vanuit China (daar midden in de nacht) in de klas kon komen.

6) Hoe zet jij LOL nu in?
De eerste echte LOL-les heb ik nu voorbereid en gaat deze week komen, best wel een beetje spannend. Het is een les Medisch Rekenen.

7) Heb je tips voor andere LOL-docenten?
Mijn tip is; ga het gewoon proberen en zie er de LOL van in!

 

Save the date: 12 december: Boerenkerstmarkt

, ,

Zorgboerderij De Hafakker van Raamwerk organiseert woensdag 12 december weer de populaire Boeren Kerstmarkt in Noordwijkerhout. Dit jaar verzorgt het Noordwijkerhoutse Popkoor Bloom een speciaal optreden!

De kerstmarkt bij de Zorgboerderij is één van de grootste en meest veelzijdige van de Duin- en Bollenstreek. Er zijn ongeveer 60 kramen vol kerst- of streekartikelen waarvan veel zelfgemaakt. Daarnaast zijn er volop activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen ponyrijden, springen op het springkussen en spelen in het kinder- en strodorp. U kunt zich wagen aan oude ambachten, de kerstman loopt in levende lijve rond. Dit alles onder het genot van een hapje of drankje!

De Boeren Kerstmarkt begint om 12.00 uur en is om 18.00 uur afgelopen, met de mogelijkheid tot hapjes en drankjes tot 20.00 uur. Om 17.00 uur is het optreden van Popkoor Bloom. Parkeren kan gratis op het Bavo-terrein (Strandwal 2). U wordt de weg gewezen naar de markt of kan het pendelbusje gebruiken. Zowel parkeren als toegang tot de markt is gratis. Het belooft een gezellige feestdag te worden, dus zorg dat je erbij bent!

 

Algemene informatie Raamwerk

Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. Onze doelgroepen zijn kinderen met meervoudige beperkingen en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, in de Duin- en Bollenstreek. Het Centraal Bureau is gevestigd in Noordwijkerhout. www.hetraamwerk.nl

Evaluatie Extra Strong ROC Mondriaan- Middin

, , ,

Begin november was het hoog tijd voor een eerste evaluatie van de innovatieve stage. Tien weken lang heeft een groep van vijftien studenten van het ROC Mondriaan  stage gelopen bij Middin. Niet zomaar een doorsnee stage, maar 1 dag per week aangevuld met workshops en gastsprekers op verschillende locaties van Middin. 

Uit de evaluatie kwamen vele positieve reacties. De groep stagiaires gaf aan dat ze VOOR de stage NOOIT overwogen hadden om te kiezen voor de richting van de gehandicaptenzorg. NA de stage bij Middin geven van de vijftien stagiaires er maar liefst zes aan dat ze beslist gaan kiezen voor de gehandicaptenzorg als carrière. Sterker nog….Ze kiezen specifiek voor Middin omdat de stage waardevol is geweest. Dat is een succes waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Het betekent concreet dat de innovatieve stage ertoe heeft geleid dat we na hun diplomering hoogstwaarschijnlijk zes nieuwe collega’s in de zorg mogen verwelkomen! Enkele studenten hebben direct de daad bij het woord gevoegd en hebben zich als tweedejaars student aangemeld voor een flex-contract voor een vervolg  in de praktijk.

De stagiaires geven aan dat ze vriendelijk en professioneel zijn begeleid op de locaties van Middin. Bij de wekelijkse terugkomdagen worden onder meer de workshops Autisme, Epilepsie, NAH genoemd als toppers. Ook de workshop over de cliëntadministratie en financiën wordt genoemd als een bijzondere workshop. Een workshop waarin collega’s van een hoofdkantoor op een andere manier toch volop betrokken zijn bij de zorg aan de cliënt.

Een tweede groep studenten is inmiddels gestart. Over tien weken hopen we opnieuw met elkaar terug te kijken op een geslaagde ronde. Want ook deze ronde gaan we met elkaar er weer tegenaan om onderwijs en zorg dichter bij elkaar te brengen.

Door: Middin

Update Zorg en Innovatie Centrum Parnassia Groep

, , ,

-Gezonde Leefstijl-

De studenten van het ZIC (groep 3) hebben de kennismakings- en oriëntatiefase afgerond en de onderzoeksvraag is helder……

‘‘Wat is de perceptie van de verpleegkundigen over een gezonde leefstijl?’

Zo gaan de ZIC studenten met deze onderzoeksvraag aan de slag:
Bij kwalitatief onderzoek gaat het vooral om het verkrijgen van inzichten en minder om harde, getalsmatige onderbouwde feiten (Baarda, 2014, p.21). Dit is de reden dat er voor kwalitatief onderzoek is gekozen. Verder is kwalitatief onderzoek passend voor het onderzoeken van probleemstellingen over ervaringen van personen in bepaalde situaties (Verhoeven, 2014).

De studenten zullen de komende tijd interviews gaan houden met verpleegkundigen van diverse afdelingen over dit onderwerp. De student interviewt een medewerker van een andere afdeling zodat de student met een open onbevooroordeelde houding het gesprek kan voeren. De student van uw afdeling zal medewerkers gaan benaderen voor deelname aan het onderzoek.

De studenten zijn ondertussen een goed team geworden waarin actief wordt samengewerkt, er inzet is en zeker ook ruimte voor humor!

Zorgpact dag ROC Mondriaan/ filmpje ZIC
2 oktober zijn de studenten bij het Zorgpact geweest op ROC Mondriaan.  Hier werd onder andere de filmpje getoond dat in de zomer is gemaakt over de ZIC en Parnassia Groep. Via deze link te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=7JGobdwX7y0&feature=youtu.be ( titel: De ggz, boeiender dan je denkt).

Bezoek Berno van Meijel aan ZIC
Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar  GGZ Verpleegkunde en mede auteur van het artikel ‘multidisciplinaire richtlijn: leefstijl bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen’ (V&VN), is in oktober op bezoek geweest bij de ZIC. Berno heeft verteld over zijn jarenlange  ervaringen met het doen van onderzoek. Ook hebben de studenten veel handige  tips gekregen over het afnemen van interviews. We gaan onderzoeken of de ZIC een meer duurzame samenwerking kan starten met de specialismegroep Somatiek.

Afdelingsbezoeken
De studenten zijn begonnen met het bezoeken van afdelingen van Parnassia Groep.  Ze zijn 30 oktober op bezoek geweest bij Langdurig Intensieve Behandeling op locatie Monsterseweg en werden daar hartelijk ontvangen door Esmee Scholtes en Kelvin Volkring.  De studenten gaven na afloop aan dat ze het erg leuk en informatief hebben gevonden en dat ze er een breder beeld van de GGZ door hebben gekregen. Op 27 november volgt de Brijder kliniek en 11 december verpleeghuis Dorestad.

Save the date: Symposium
Ook dit jaar sluiten de studenten de ZIC af met een minisymposium waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Noteer vast in uw agenda: donderdagochtend 24 januari bij ROC Mondriaan (locatie Aspasialaan 19). Uitnodigingen volgen nog.

 

Namens de Kerngroep ZIC Parnassia

Sergej Koopmans, Martin van Staalduinen en Mariske Sluiter

Zorg en Innovatiecentrum Parnassia
Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia is een innovatiewerkplaats waar 20 mbo- en hbo studenten Verpleegkunde, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Geïnteresseerde studenten van mbo en hbo vanuit verschillende jaargangen maken in een periode van 20 weken kennis met de GGZ. Door wederzijdse uitwisseling van professionals binnen de onderwijsinstellingen en Parnassia wordt het begrip rondom het werken in de GGZ vergroot en zal een afgestudeerde student mogelijk eerder kiezen voor een baan in de GGZ.