Zorgpersoneel stapt in dementie-simulator

, , ,

240 medewerkers van Florence gaan volgende maand ervaren hoe het is om dementie te hebben. Ze stappen dan in de simulator ‘Into D’mentia’. Een psycholoog staat klaar voor de opvang na afloop.

Deelnemers ervaren 25 minuten lang hoe het is als je dement bent; als mensen óver je praten in plaats van mét je, als je niet meer weet waar de koelkast staat. Ze kijken mee door de ogen van een oude man met dementie. Dat is behoorlijk ingrijpend, blijkt tot nu toe. Vandaar dat een nagesprek met een psycholoog inbegrepen is. ,,Je maakt de verwarring mee, de desoriëntatie. Mensen kunnen daar echt wel door van slag zijn. Pas als je het aan den lijve hebt ondervonden voel je hoe vervelend het is als je niks meer begrijpt. Het lijkt dan of de hele wereld tegen je is”, verklaart Anja Jonkers, directeur intramurale zorg bij Florence, dat twaalf woonzorgcentra heeft.

De container komt te staan bij verpleeghuis Uitzicht. In het voorjaar van 2019 keert Into D’mentia terug. Hij wordt dan geparkeerd bij een andere locatie, zodat nóg meer medewerkers de simulator in kunnen. Florence hoopt dat medewerkers meer begrip krijgen voor hun cliënten. ,,Iemand met dementie kan soms heldere momenten hebben. Dat kan heel verwarrend zijn voor medewerkers. Het helpt als je weet hoe het voelt. Dat het belangrijk is om geduld te hebben. Dat je iemand niet steeds gaat corrigeren.”

door: Maja Landeweer

Werken in de zorg is niet eng, maar leuk!

, ,

Middin kreeg deze zomer ongewoon bezoek. Bij woonlocatie De Aa en trefpunt Norg, waar mensen met een niet-aangeboren hersenletsel wonen, hielpen zes leerlingen van basisschool De Ark uit Den Haag een ochtendje mee.

“Wat weten jullie over Middin en de mensen die hier wonen?”, werd de leerlingen van deze Bliksemstage gevraagd. ‘Niks’, luidde het antwoord. Hoogste tijd dus om daar verandering in te brengen. Basisschoolkinderen van nu zijn immers onze collega’s van de toekomst – als ze tenminste op tijd ontdekken hoe bijzonder en veelzijdig werken in de zorg is.

De ochtend bij De Aa begon met een korte film over niet-aangeboren hersenletsel, die door de jonge bezoekers aandachtig werd bekeken. “Als mensen hersenletsel hebben opgelopen, kunnen ze dan nog proeven?”, vroeg leerling Noah zich af. “Soms niet”, antwoordde zorgmanager Fikri Derraz. “Dat hangt af van de plek waar het letsel zit en van het verloop van het herstel. Elke cliënt heeft zijn eigen verhaal.”

Fikri en stagiaires
Fikri en stagiaires

Nadat Fikri had uitgelegd wie er bij De Aa werken, wat hun opleiding is en hoe hun werkdagen eruit zien, was het tijd om de handen uit de mouwen te steken. De kinderen mochten uitproberen hoe je iemand met een liftje uit bed tilt en hoe je een bewoner naar de wc helpt. Ook leerden ze een injectie te geven, door met een naald in een sinaasappel te prikken. De 12-jarige Ines snapte het idee achter die lesmethode direct: “De schil van die vrucht voelt het meest als je eigen huid.”

Ik had het niet zo leuk verwacht, het was een hele leuke ochtend.

De kinderen maakten bovendien kennis met Paul van Voorden (59), een voormalig topman bij een grote Nederlandse bank die inmiddels 10 jaar in De Aa woont. “Ik heb drie keer een hartinfarct gehad”, vertelde hij aan de kinderen. “Tijdens de laatste kreeg ik zuurstoftekort en ging het mis. Na mijn ziekenhuisopname moest ik revalideren. Dit verliep geweldig, maar toen ik eenmaal thuis was, viel ik in een diep gat. Werken kon ik niet meer, evenmin als afwassen, boodschappen doen of koken. Dat was moeilijk, ook voor mijn vrouw en kinderen.”

De kinderen zijn danig onder de indruk van dit verhaal. “Wat doen jullie met al die heftige verhalen die jullie elke dag horen?”, wil Charissa weten van Fikri. Zij antwoordt: “Je moet je kunnen inleven in de cliënten zonder dat je medelijden met hen hebt.”

Na afloop van het bezoek geven de kinderen aan dat ze een veel duidelijker beeld hebben van de gehandicaptenzorg. “Ik had het niet zo leuk verwacht, het was een hele leuke ochtend,” vat Ines samen. Goed om te horen, hopelijk zien we haar over een jaar of tien als medewerker terug!

Bron: Middin

Nieuwe Medewerker Zorg & Welzijn is Extra Strong

, ,

Technologische ontwikkelen spelen een steeds grotere rol in de maatschappij, óók binnen de sector zorg & welzijn. Dit vraagt steeds meer van de zorgprofessional. Binnen het project Extra Strong, Koploper Zorgpact (dat voortbouwt op ervaringen van Strong) innoveren partners samen in de Zorg & Welzijnssector, met als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in deze sector te optimaliseren. Dit doen zij door de ‘Nieuwe Medewerker’ te creëren die klaar is voor de ‘arbeidsmarkt van morgen’. Het is hierbij urgent dat onderwijs en arbeidsmarkt goed aansluiten, zodat zorgonderwijs toekomstbestendig is en de zorgprofessional goed voorbereid de praktijk betreedt. Belangrijk hierbij is ook: hoe houden docenten van de beroepsopleidingen hun kennis en vaardigheden up-to-date? We stelden projectleider Kim Geelen een aantal vragen.

Extra Strong is een netwerkorganisatie waar partners elkaar opzoeken om gezamenlijk te innoveren; doelstelling is te komen tot verduurzaming in bijvoorbeeld een centrum voor innovatief vakmanschap in de regio Haaglanden voor zorg & welzijn.

Vanuit welke (regionale) behoefte is Extra Strong tot stand gekomen? En op welke thema’s hebben de partners uit de driehoek ‘onderwijs-bedrijfsleven-overheid’ elkaar vervolgens gevonden?
 ROC Mondriaan is, samen met de regionale partners uit het hbo, aanbieders in de sector zorg en welzijn en de gemeente Den Haag twee jaar geleden gestart om de aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren. Dat is nodig vanwege kwantitatieve en ook kwalitatieve fricties op de arbeidsmarkt. Extra Strong speelt in op de sterk veranderde vragen in zorg en welzijn. We hanteren een ontwikkelingsgerichte aanpak met veel aandacht voor onderzoek, expliciet leren en experimenten. Hierbij gaat Extra Strong uit van drie ontwikkellijnen:

Ontwikkellijn A: Nieuwe medewerker zorg & Welzijn (VIG-MZ)
Ontwikkellijn B: mbo & hbo Verpleegkundige; ieder z’n kracht, samen sterk
Ontwikkellijn C: Online Learning for Life

Door verbindingen te leggen, kennis te delen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen zetten de partners een stip op de horizon om samen te werken aan een betere toekomst voor mens en maatschappij.”

Wat is jullie visie op wat docenten van de beroepsopleiding moeten kennen én kunnen, zodat de zorgprofessionals goed worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt? 
“Het is belangrijk dat docenten kunnen inspelen op de vraag en behoefte van het werkveld en dit te verbinden aan de ambities en dromen van (jonge) studenten. Technologie vervult hierbij een steeds belangrijkere rol in zorg en welzijn. In de ontwikkeling van de participatiesamenleving zal die technologie een essentiële rol spelen. Ook in de opleidingen is daar aandacht voor. Het Practoraat Technologie in Zorg & Welzijn richt zich op de brede adoptie van technologie in zorg en welzijn door docenten, studenten en het werkveld. Anderzijds zijn de instellingen ook lang niet zover als vaak wordt gezegd. Technologie (breed begrip: e-health, robotica) en wearables staan nog in de kinderschoenen, van grootschalige opschaling is geen sprake. Het onderwijs kan helpen deze slag te maken!”

Extra Strong verbindt theorie en praktijk aan elkaar. Hoe werken jullie samen met het bedrijfsleven? En welke rol spelen zij bij docentprofessionalisering?  
“De ervaring in het algemeen en specifiek vanuit Strong, leert dat het commitment en de inbreng van de docenten en werkbegeleiders een belangrijke succesfactor is voor publiek-private samenwerking en innoveren in het onderwijs. Daarnaast slaat ook de inzet van het practoraat Technologie in Zorg en Welzijn een brug tussen de vragen van de beroepspraktijk en het onderwijs. Practor Bert Mulder speelt een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de docenten en het werkveld. Zo hebben we specifieke bijeenkomsten georganiseerd voor docenten en werkbegeleiders.

Er is een module ontwikkeld en breed ingezet rond het beeldbellen. Hierbij worden studenten praktisch getraind. Robotica (Zora en de Tovertafel) zijn opgenomen in de curricula. Het gaat hierbij vooral om praktisch trainen en plezier krijgen in het werken met nieuwe technologie.

Afgelopen jaar zijn we in samenwerking met Parnassia Groep een ZIC (ZorgInnovatieCentrum) gestart. In een ZIC werken mbo- en hbo studenten nauw met elkaar samen, waarbij ze van competentiegericht tot zelfstandige beroepsbeoefenaars worden opgeleid. Er vindt nauwe samenwerking en kennisuitwisseling plaats met de docenten van ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool.

Daarnaast zijn we op 1 februari gestart met een nieuwe stagevorm voor studenten van het ROC Mondriaan. Samen met Marente locatie Huis op de Waard en het Thuiszorgteam Leiden volgen de studenten het onderwijs in de praktijk. Voor studenten een wel heel leerzame en praktijkgerichte vorm om je beroep in de zorg te leren!”

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor jullie op korte termijn? 
“Heel belangrijk is het vinden en verbinden van de vraagstukken uit de praktijk aan het onderwijs, elkaar inspireren en met elkaar samen werken aan de mogelijke oplossingen voor morgen en nog later. Ook het opschalen van pilots en projecten naar structurele inbedding in de curricula is een uitdaging. Tenslotte: er wordt veel gesproken over technologie in zorg en welzijn, maar het vinden van echte broedplaatsen laat te wensen over. Soms loopt het onderwijs zelfs voor op de praktijk. Dat maakt die intensieve samenwerking extra belangrijk!”

Extra Strong; PARTICIPEREN, INNOVEREN, LEREN

 

Dit bericht is verschenen in de nieuwsbrief van TechniekPact. Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen

Gertrude van den Brink Zorgmanager van het Jaar

, ,

 

Gertrude van den Brink, bestuursvoorzitter van gehandicaptenzorgorganisatie Middin in Rijswijk, is de nieuwe Zorgmanager van het Jaar. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Gertrude van den Brink, bestuursvoorzitter Middin, met de Zorgvisie excellence trofee
Gertrude van den Brink, Zorgmanager van het Jaar 2018. Foto: Koos Groenewold

Zij volgt Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van Erasmus MC op. Van den Brink heeft de bij de prijs behorende Zorgvisie Excellence Trofee in ontvangst genomen. Ze ontvangt de prijs omdat ze de organisatie heeft omgebouwd tot een meer professionele organisatie die uitgaat van kernwaarden die door alle medewerkers worden gedragen.

Juryrapport

‘Gertrude van den Brink is een manager die de zelfstandigheid en keuzevrijheid van mensen met beperkingen voorop stelt. Ze doet dit op verschillende niveaus. Op landelijk niveau zet ze zich in voor programma’s voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ze heeft een rustige maar besliste stijl van leidinggeven die respect afdwingt’, aldus juryvoorzitter André Rouvoet. Het is de twintigste keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Genomineerden

Voor de prijs waren dit jaar verder genomineerd Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Peter Langenbach, bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De genomineerden waren voorgedragen door een selectiecommissie bestaande uit hoogleraar Pauline Meurs en bestuursadviseur en coach Frits Verschoor. ‘Zorgmanagers werken steeds vaker als bruggenbouwers tussen de mensen in de eigen organisatie en de stakeholders daarbuiten’, aldus de juryvoorzitter.

Mark van Houdenhoven wordt in het juryverslag geprezen vanwege zijn kennis op het gebied van de zorglogistiek en de energieke manier waarop hij innovatieve samenwerkingsverbanden heeft ingevoerd. De partnerschappen die hij met de industrie afsluit, zijn uniek in ons land.  ‘Mark van Houdenhoven weet op een sterke manier het besturen van een instelling te combineren met innovatie’, aldus Rouvoet. Peter Langenbach valt op door zijn brede repertoire. Hij heeft samen met de stakeholders een nieuwe meerjarenvisie ontwikkeld voor het ziekenhuis, één epd ingevoerd in vier ziekenhuizen tegelijk en het is hem gelukt Spijkenisse Medisch Centrum financieel gezond te maken. ’Peter Langenbach is een hands-on bestuurder die strategie verbindt met de praktijk. En hij maakt zich sterk voor het verbeteren van de zorg,’ aldus de juryvoorzitter.

 

Combinatiestage Ipse de Bruggen en Pieter van Foreest

, , , ,

Vier studenten Verzorgende / Maatschappelijke Zorg (twee van de School voor Zorg en Welzijn Delft en twee van de School voor Verzorgende, Verpleegkundige en AG) starten 23 april met een bijzondere stage, die vanuit Extra Strong tot stand is gekomen. In de tien weken die zij stage gaan lopen doen zij dit bij twee zorginstellingen, die elkaars buren zijn: Pieter van Foreest en Ipse de Bruggen in de wijk Keijzershof in Pijnacker. Deze nieuwe manier van stage lopen is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en werkveld en ook van instellingen onderling.

Vandaag was de kick-off waarbij studenten en de begeleiders met elkaar kennis hebben gemaakt. Na een korte introductie kregen de aanwezigen een rondleiding bij zowel Pieter van Foreest als Ipse de Bruggen. Peter van Baalen benadrukte hierbij dat het belangrijk is om zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg positief op de kaart te zetten, want zei hij: “We hebben hier veel plezier en er wordt veel gelachen.” Flora van Eck voegde nog toe: “In het nieuws komen vaak de problemen in de zorg naar voren, maar we moeten vooral laten zien hoe leuk en inspirerend het werk is!” De studenten hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in en kregen meteen al ideeën over wat er allemaal zou kunnen in de combinatiestage: “We kunnen samen met de cliënten van Ipse de Bruggen gaan koken voor de bewoners van Pieter van Foreest! Of we vragen cliënten of zij mee willen helpen met organiseren van leuke activiteiten.” Een extra effect van de combinatiestage is het ontwikkelen van creativiteit bij de studenten die moeten na gaan denken over activiteiten die voor beide doelgroepen interessant zijn.

‘Meer werkers in de zorg? Eerst imago verbeteren’

, , ,

 

DEN HAAG – Werkgevers en opleidingen staan te trappelen om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. ‘Het belangrijkste daarbij is het verbeteren van het imago. Want alle bezuinigingen op de zorg hebben dat geen goed gedaan. Dat zegt Marjolijn van der Meer, directeur van Extra Strong, waarin zorgwerkgevers en opleidingen uit onze regio al enkele jaren samenwerken.

Extra Strong doe mee aan het actieplan ‘Werken in de Zorg’ dat het kabinet woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Op 27 maart gaan we daar afspraken over maken met het ministerie,’ zegt Van der Meer.

Het doel van het plan is om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor een opleiding en uiteindelijk een baan in de zorg. De komende jaren zijn er in het hele land zeker 130.000 mensen nodig, in onze regio alleen al tienduizend. Maar veel mensen herinneren zich nog heel goed hoe er werd bezuinigd in de zorg en hoeveel banen dat toen kostte.

‘Dan waren er teveel, dan weer te weinig mensen voor de zorg’

‘Dat begon al toen ik in de jaren ’70 als verpleegkundige mijn opleiding begon,’ zegt Tineke van den Dries, inmiddels opgeklommen tot schooldirecteur Zorg en Welzijn aan het ROC Mondriaan in Leiden. ‘Als je klaar was met je opleiding werd je meteen ontslagen. En dat ging steeds op en neer. Dan waren er teveel mensen, dan weer te weinig.’

‘Dat slechte imago moeten we verbeteren,’ zegt Marjolijn van der Meer. De boodschap nu is dat je gebeiteld zit als je in de zorg gaat werken. En dat het leuk is in de zorg, dat je er ook toe doet.’

‘Onder druk wordt alles vloeibaar’

Maar als er zoveel mensen moeten worden opgeleid, zoeken ook de opleidingen zelf personeel. En in het onderwijs is ook al een groot personeelstekort.

Toch blijft Van der Meer vertrouwen op succes. ‘We gebruiken op de opleidingen nu ook al mensen die zelf in de zorg werken. Het wordt een zware operatie, maar onder druk wordt alles vloeibaar.’

 

bron: TV West

Personeelstekort in zorg raakt ook patiënten: ‘Stress, minder zorg en niet op tijd’

, ,

 

DEN HAAG – Zorgwerkgevers en opleidingen halen van alles uit de kast om studenten binnen te halen die in de zorg willen gaan werken. Op het ROC Mondriaan in Delft hielden zij vanwege ‘de week van zorg en welzijn’ dinsdag een symposium. Het personeelstekort is nu al zo nijpend dat het ook de cliënten raakt.

Tony Steenweg zit sinds zijn tia’s in een rolstoel. Hij kan veel zelf, maar bij het aankleden en badderen heeft hij hulp nodig. Die krijgt hij uiteraard, maar hij merkt wel dat het personeel zelf ook lijdt onder het grote personeelstekort.

‘Stress bij het personeel, dat merk ik wel’, zegt Tony. ‘Ik krijg ook minder makkelijk zorg. Sommige dingen kunnen niet meer, zoals mijn been insmeren met hennepzalf. Ze doen het er wel op, maar insmeren mag niet meer. En dat het moeite kost om op tijd te werken, omdat ze veel werk met weinig mensen moeten doen. En dat is voor mij wel lastig als je bijvoorbeeld een afspraak hebt in het ziekenhuis.’

Leuk om in de zorg te werken

De zorgwerkgevers werken samen met de opleidingen om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor zorg en welzijn. Daarom houden zij dinsdag een symposium op het ROC Mondriaan in Delft. ‘ We willen studenten vooral duidelijk maken wat zij straks in de praktijk kunnen verwachten,’ zegt Kim Geelen van het samenwerkingsverband Extra Strong.

‘En natuurlijk laten zien dat het leuk is om in de zorg te werken.’ Een van die leuke dingen is zorgrobot Zora, die de professionals veel werk uit handen neemt.  ‘Ze kan voorlezen, ze kan dansen, en ze kan zeggen dat je je medicijnen moet nemen.’

‘Prachtig als je mensen kunt helpen’

Tony zelf is zeer gebaat bij de elektrische rolstoel, die ook omhoog en omlaag kan, en kan kantelen. ‘Dan kan ik zelf iets uit het keukenkastje pakken, of ik kan lekker in de tuin in het zonnetje gaan liggen.’

Maar werkgevers moeten nog wel meer uit de kast halen om mensen in de zorg te krijgen, vindt Tony. ‘Ik denk dat het wel zou helpen als de salarissen iets omhoog gaan. En als het personeel meer aan opleidingen kan doen, om verder te kunnen komen.’ Blijft staan dat hel natuurlijk veel voldoening geeft. ‘Het is toch prachtig als je mensen kunt helpen.’

Bron: TV West

Doen waar je je goed bij voelt

, , ,

Doen waar je je goed bij voelt

14 dec 2017 verschenen op de website van WZH.

Raymond Reissenweber begon als stagiair en is nu lifestyle coach bij WZH Nieuw Berkendael. Sinds zijn opleiding aan het ROC Mondriaan heeft Raymond niet stilgezeten.

Raymond vertelt: “Tijdens mijn laatste studiejaar werkte ik in de schoolvakanties al bij WZH Nieuw Berkendael. Direct na mijn studie kreeg ik het aanbod om hier te blijven werken. Ik voelde me hier vanaf het begin af aan thuis, dus ik hoefde niet lang na te denken over het aanbod om hier te blijven.”

Bewegen met plezier

Als lifestyle coach zorgt Raymond ervoor dat cliënten met plezier kunnen sporten en op een goede manier bewegen. Dat was vooral in het begin een uitdaging. Hij vertelt: “Iedere cliënt is uniek en heeft te maken met andere beperkingen.”

Blijven ontwikkelen

De ontwikkeling van Raymond stopt niet bij zijn werk als lifestyle coach. Raymond vertelt: “Ik vind het belangrijk om mijzelf te blijven ontwikkelen. Daarvoor krijg ik continu cursussen en opleidingen aangeboden, vanuit zowel mijn oude opleiding als vanuit WZH.”

Stagebegeleider

Inmiddels is de cirkel rond. Raymond begeleidt dit schooljaar stagiairs van diverse opleidingen, allemaal op het gebied van sport en lifestyle. Enthousiast vertelt hij: “Ik ken de opleiding natuurlijk door en door dus ik weet precies wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Ik begeleid stagiairs in hun dagelijkse werk binnen WZH Nieuw Berkendael en tijdens de opdrachten die ze vanuit de opleiding of de locatie krijgen.”

App

Niet alleen op persoonlijk gebied blijft Raymond zich ontwikkelen, ook op het gebied van innovatie is hij druk bezig. Zo ontwikkelt hij op dit moment een app waarbij de sportgegevens van de cliënten geregistreerd worden. Hiermee kunnen cliënten laten zien wat ze die dag aan sport hebben gedaan, aan bijvoorbeeld familieleden, mantelzorgers en vrienden. Ook kun je, als begeleider, leuke uitdagingen met cliënten aangaan via de app. Als de cliënten hun uitdaging halen, worden ze daarvoor beloond met bijvoorbeeld een stuk fruit of een uitje naar keuze.

Fitnessprogramma

Samen met een collega heeft Raymond het fitnessprogramma opgezet. Hij vertelt: “We merken dat cliënten het leuk vinden om te bewegen. Ze worden er blij van en onderling praten ze veel over het fitnessprogramma. Inmiddels weet Raymond precies op welke manier iedere cliënt kan bewegen. Vanuit zijn eigen ervaring, studieboeken en overleg met fysiotherapeuten zorgt Raymond ervoor dat er voldoende afwisseling in het fitnessprogramma zit.

Hard werken

Het bewegen is soms hard werken, maar na afloop zijn de cliënten vaak erg blij dat ze gesport hebben.” Raymond laat verder weten: “Voordat ik hier kwam werken, dacht ik dat er niet veel mogelijk was voor deze cliëntengroep. Maar er is juist heel veel mogelijk!”

Dagactiviteiten

Naast het sporten zijn de cliënten overdag ook met andere activiteiten bezig. Raymond vertelt: “Iedere dag wordt gevuld met onder andere creatieve activiteiten, bowlen met de Nintendo Wii, bewegen op muziek, de krant lezen, helpen in de keuken en met mooi weer naar buiten om bijvoorbeeld jeu de boules te spelen.” Deze activiteiten behoren allemaal tot het Dagactiviteitencentrum van WZH Nieuw Berkendael.

Gezonde voeding

Ook lunchen de cliënten iedere middag met elkaar. Vanuit zijn rol als lifestyle coach is Raymond daarbij betrokken. Hij vertelt: “Op dit moment zijn we bezig met gezonde voeding voor cliënten. De eerste stap is daarin al gezet. Er ligt namelijk iedere dag gratis fruit in de Plaza. Volgend jaar wordt dat verder uitgewerkt.”

Goede sfeer

Wat het werken bij WZH Nieuw Berkendael zo bijzonder maakt voor Raymond, is dat iedere dag anders is. Er komen steeds nieuwe werkzaamheden bij en dat houdt het uitdagend. Dagelijks wordt hij bij binnenkomst enthousiast begroet door cliënten. Hij vertelt: “Cliënten worden blij als ze mij zien en dat geeft ook mij een goed gevoel. Daarnaast is de sfeer binnen dit woonzorgcentrum altijd goed. De cliënten, bezoekers en medewerkers zijn vriendelijk en iedereen helpt elkaar.”

De toekomst

Raymond vindt dat je moet doen waar je je goed bij voelt en vooral moet doen wat je leuk vindt. Hij zoekt voor zichzelf graag naar een uitdaging. In de toekomst wil Raymond doorgroeien naar persoonlijk begeleider voor cliënten binnen WZH Nieuw Berkendael. Hij vertelt: “Het is me al een keer aangeboden, maar toen was ik net begonnen met het begeleiden van stagiairs. Hierna zou ik graag meer individueel met cliënten aan de slag gaan.” Voldoende ruimte voor nieuwe uitdagingen dus.

Team Middin wint ‘Wát een vakprijs’ gehandicaptenzorg

, ,

“In de ene kamer een feestje, in de andere kamer een afscheid. Je moet er maar mee om kunnen gaan”, aldus Jetta Klijnsma, juryvoorzitter van de ‘Wát een vakprijs’ van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Team Binnenklingen 24 van de Zuid-Hollandse zorgaanbieder Middin nam deze prijs vandaag in ontvangst. Het team verzorgt ouderen met een verstandelijke beperking én dementie in de laatste fase van hun leven. Tot het allerlaatste moment, de begrafenis.

Link naar artikel

De professionals in dit team helpen bewoners bij hun achteruitgang. “Met veel liefde en geduld proberen ze steeds aan te sluiten bij de beleving van bewoners. En dat is echt niet makkelijk als je bedenkt dat bewoners én een verstandelijke beperking hebben én dementie.”

Jury

Het team van Middin streed samen met twee teams van Bartiméus en Sherpa om de prijs. Het publiek bepaalde via Facebook haar favoriete team. Ook was er een jury die alle teams beoordeelde. De leden van deze jury zijn: Jetta Klijnsma (oud-staatssecretaris van SWZ), Willem Vissers (verslaggever van De Volkskrant, schrijft wekelijks een column over zijn gehandicapte zoon Samuel), Ronald Batenburg (hoogleraar in de zorg), Idman Nur en Ellis Jongerius (ervaringsdeskundigen LFB).

Wát een vak

De ‘Wát een vakprijs’ vloeit voort uit de facebookcampagne ‘Wát een vak’ van de VGN. Deze campagne maakt het vakmanschap van medewerkers in de gehandicaptenzorg zichtbaar. De brancheorganisatie voor zorgaanbieders spreekt met de campagne haar waardering uit voor alle mensen die zich met liefde en overtuiging inzetten voor mensen met een beperking. Om de waardering extra kracht bij te zetten, reikte de VGN vandaag de ‘Wát een vakprijs’ uit.

Diversiteit

De campagne ‘Wát een vak’ laat de diversiteit van het werk in de gehandicaptenzorg zien.

 • Team Groot Emaus van ’s Heeren Loo werkt met jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
  teamfoto – fotoverhaal – video – dilemma
 • Team Carlito van Bartiméus laat het succesverhaal zien van Carlito. Een jongeman met een verstandelijke en visuele beperking, syndroom van Down, hechtingsstoornis én autisme.
  teamfoto – fotoverhaal – video – dilemma
 • Team Hersenz van Noorderbrug laat zien hoe professionals vanuit diverse disciplines met elkaar samenwerken aan de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
  teamfoto – fotoverhaal – video – dilemma
 • Team Wijkcentrum St. Joseph van Sherpa leert mensen een een licht verstandelijke beperking om te werken in de horeca.
  teamfoto – fotoverhaal – video – dilemma
 • Team Van Sonstraat van Cello past in haar begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking digitale middelen toe. Cliënten hebben daardoor meer regie over hun leven.
  teamfoto – fotoverhaal – video – dilemma
 • Team Binnenklingen 24 van Middin verzorgt mensen met een verstandelijke beperking én dementie in de laatste fase van hun leven.
  teamfoto – fotoverhaal – video – dilemma