Parnassia feliciteert de pioniers van het Zorg Innovatie Centrum

, , , ,

In september 2017 startten startte de nieuwe lichting studenten van De Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan bij het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia . Nu, twintig weken later, presenteerden deze  zorgprofessionals in spe een innovatieve manier om de gegevensoverdracht van patiënten die opgenomen zijn binnen de Acute Keten te verbeteren.

Het ZIC  van Parnassia heeft als doel om de opleiding dichter bij de praktijk te brengen, en omgekeerd en heeft zich volgens initiatiefnemer Sergej Koopmans absoluut bewezen. “ Deze groep  studenten hebben  de gegevensoverdracht van patiënten die opgenomen zijn binnen de Acute Keten onder de loep genomen. Met als resultaat een helder en praktisch advies en implementatieplan  om dit proces te optimaliseren.”

We zijn ontzettend trots op de manier waarop deze zes studenten zich in een korte tijd wegwijs hebben gemaakt in onze organisatie en de complexiteit van problematiek waar ze dagelijks mee te maken hebben gehad.  Ook vanuit de Parnassia Academie willen wij hen hartelijk feliciteren met het behalen van het ZIC-certificaat.

v.l.n.r: Kirsten Rovers Rosemary Chebesi, Marleen Kaptein, Valérie Buijze, Rumeysa Taskir, en  Richard Maarschalkerweerd.

 

Zorg Innovatie Centrum

Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia is een innovatiewerkplaats waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Excellente studenten van mbo en hbo vanuit verschillende jaargangen maken in een periode van 20 weken kennis met de GGZ. Door wederzijdse uitwisseling van professionals binnen de onderwijsinstellingen en Parnassia wordt het begrip rondom het werken in de GGZ vergroot en zal een afgestudeerde student mogelijk eerder kiezen voor een baan in de GGZ.

De studenten van het ZIC volgen een deel van onderwijs samen binnen Parnassia, welke gegeven wordt door afwisselend een mbo- en een hbo-docent. Het middaggedeelte van de lesdag wordt ingevuld door professionals vanuit Parnassia. Studenten komen één keer per twee weken bij elkaar voor onderwijs en werken hier samen om te komen tot innovaties en verbeteringen.

Zorg Innovatie Centrum van Parnassia werd onlangs gepresenteerd als Koploper binnen Zorgpact. Hiermee is het initiatief erkend als innovatieve samenwerking binnen zorg en welzijn, die zich richt op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst.

Bron: Parnassia

Jaaroverzicht project positionering VVT

, , , , , , , ,

Bekijk de volledige Infographic Jaaroverzicht

Bekijk het volledige Jaaroverzicht Positionering VVT

Lancering campagne MooiMensenwerk

, , , , , , , , ,
MooiMensenwerk

Volgende week lanceert werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt in samenwerking met 11 organisaties in de VVT de campagne MooiMensenwerk. Onderdeel van de lancering die breed uitgezet wordt op social media is een bezoek van een promotieteam aan ROC Mondriaan op 12 september. Hierbij zal ook ‘Tommie in de Zorg’ aanwezig zijn. Hij gaat een gastles voor de studenten van het ROC verzorgen.

Daarnaast gaan er acht enthousiaste ambassadeurs (medewerkers van de deelnemende organisaties) aan de slag. Via vlogs en blogs op de social media kanalen van MooiMensenwerk gaan ze anderen enthousiasmeren om ook voor een stage of baan in deze sector te gaan. De ambassadeurs worden ondersteund met de voorlichtingscampagne en de komende tijd via Facebook en Instragram voorgesteld. De website is nog niet online maar u kunt de campagne wel alvast volgen via FacebookTwitter en Instagram.

Deelnemende partijen zijn: Argos Zorggroep, Cardia, Directzorg, Evita Zorg, Florence, HWW zorg, Pieter van Foreest, Respect Zorggroep, Saffier De Residentiegroep, Stichting Eykenburg, WZH, De Haagse Hogeschool, mboRijnland, ROC Mondriaan, ZorgScala en ZorgZijn Werkt.

Haagse Hogeschool: Elkaar beter maken

,

Elkaar beter maken

 

De zorg in de wijk verandert. Ouderen wonen langer thuis en dat maakt de wijkzorg complexer. De praktijk en het onderwijs moeten daar beter op aansluiten. Een stap in die richting is de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW), waar wijkverpleegkundigen van acht Haagse zorginstellingen, docenten en studenten van De Haagse Hogeschool en ROC-Mondriaan van elkaar leren. Samen professionaliseren ze de wijkzorg in de regio.

Nederland telt tien Leernetwerken Wijkverpleging, medegefinancierd door ZonMW, waarvan de HLCW er een is. “Informatie uitwisselen over diverse zorgsituaties, van elkaar leren en elkaar beter maken, daar draait het om”, zegt Chris Wallner, projectleider en hoofddocent bij De Haagse Hogeschool. “We horen wat er op de werkvloer speelt en laten het onderwijs daarop aansluiten. Zorginstellingen hebben zo meer invloed op wat studenten leren. Samen leren past bovendien goed bij het concept Leven Lang Leren.”

 

Intensieve samenwerking

De verantwoordelijkheid van hbo-wijkverpleegkundigen groeit. Ze indiceren tegenwoordig de zorgvraag, die het wijkteam levert. Dat vergt andere kwaliteiten en een intensievere samenwerking in de wijkteams. “Daarom lopen mbo- en hbo-studenten gezamenlijk stage en trekken wijkverpleegkundigen, -verzorgenden en docenten samen op”, vertelt Wallner. “Ook stimuleren we een onderzoekende houding. Het is bijvoorbeeld goed om te weten dat de vorm van hechting tussen ouders en kinderen invloed heeft op mantelzorg. Zorgprofessionals krijgen dan meer begrip voor hoe familieleden daarmee omgaan.”

 

Kwaliteit van de zorg

Het zelfvertrouwen van de wijkverpleegkundigen groeit, blijkt uit onderzoek naar de opbrengsten van het Haagse leernetwerk, dat Wallner uitvoerde. Ze zijn enthousiast en positief over hun werk en zien dat andere zorginstellingen tegen dezelfde problemen aanlopen. Ook passen ze de informatie van de maandelijkse bijeenkomsten veelal direct toe in hun eigen wijkteam. “Tijdwinst levert het de deelnemers momenteel niet op”, constateert Wallner. “Het is vooral een investering in zichzelf en in de zorg. De kwaliteit van de zorg is wel verbeterd, doordat wijkverpleegkundigen kritischer zijn en beter doorvragen. Betrokkenen weten elkaar te vinden en er ontstaan nieuwe initiatieven. Zo heeft De Haagse Hogeschool een minor patiëntenparticipatie ontwikkeld om kennis en ervaring van patiënten beter te benutten. Wijkverpleegkundigen treden dan op als opdrachtgever voor studenten bij hun eigen zorginstelling.”

 

Meer informatie op www.zorgvoorbeter.nl.

Even voorstellen: De Haagse Hogeschool

,

De Haagse Hogeschool, de grootste aanbieder van hbo-opleidingen in de regio Haaglanden, heeft de ambitie om van haar 26000 studenten niet alleen hele goede beroepsbeoefenaars te maken, maar vooral ook mensen die stevig in hun schoenen staan en die vanuit dat stabiele perspectief de steeds veranderende wereld met open vizier tegemoet treden. Wij willen onze studenten en medewerkers de skills en tools geven om hun wereld positief te veranderen.

De hogeschool heeft haar wortels diep in de regio Den Haag, en dat zie je ook terug in de vele samenwerkingsverbanden en regionaal maatschappelijk relevante projecten waaraan zij verbonden is. Het project Extra Strong is hiervan een mooi voorbeeld, dat bovendien nauw aansluit bij een deel van de opleidingen en onderzoekslijnen van de hogeschool. Zo heeft De Haagse een onderzoeksplatform met de titel ‘Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie’, waar praktijkgericht onderzoek wordt gedaan op het snijvlak van zorg en techniek.

De Haagse sluit zich daarom van harte aan bij de voor haar relevante ontwikkellijnen van het project Extra Strong.

Als slechts 6% van de studenten mbo-Verpleegkundige doorstroomt naar de studie hbo-Verpleegkunde, maar we tegelijkertijd ook vaststellen dat de vraag naar verpleegkundigen in ziekenhuizen, langdurige zorg en thuiszorg op hbo-niveau groot is en nog verder zal stijgen, moeten we tot de conclusie komen dat er ruimte is voor verbetering. Samen met onze partners wil De Haagse binnen de ontwikkellijn ‘doorstroom verpleegkundigen Mbo-Hbo’ vooroplopen door mbo-ers een aantrekkelijk doorgroei- en arbeidsperspectief te bieden, door te werken aan een uitdagende leeromgeving op zowel het mbo als het hbo, en door internationalisering binnen de eigen opleiding verder te verankeren. Ook kijken we naar de mogelijkheden om technologische innovaties niet alleen een belangrijk onderwijsonderwerp te maken, maar ook te gebruiken als onderwijsmethode door bijvoorbeeld digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. Zo hopen wij ook een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkellijn ‘Online Learning for Life’.

 

Door: Marisa Rodrigues en Bas Schrijver.