Aftrap SCORE-onderzoek

, , , ,
Op vrijdag 21 april was de officiële aftrap van het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek moet antwoorden bieden op de vraag: Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met een verstandelijke beperking en indicatie ZZP6 en ZZP7? Cordaan werkt hierin samen met drie andere zorgorganisaties en orthopedagogen van de Universiteit Leiden. Het onderzoek volgt cliënten voor vier jaar.

Meerwaarde SCORE onderzoek
SCORE staat voor Systematische Cliënt Ondersteuning Resultaat Evaluatie. Nog nooit eerder is systematisch en wetenschappelijk onderzocht welke ondersteuning het beste werkt en welke ondersteuning zorgt voor een zo goed mogelijke levenskwaliteit van cliënten binnen de intensieve verblijfszorg.

Het SCORE-onderzoek gaat daar verandering in brengen. Onderzoekers volgen enkele jaren de ontwikkeling van een grote groep cliënten. Ook kijken ze naar de manier waarop deze cliënten worden ondersteund. Aan de hand van vragenlijsten die worden voorgelegd aan alle betrokkenen en onderzoek bij de cliënten zelf komen er gaandeweg goed vergelijkbare gegevens beschikbaar. Met die gegevens kan onderbouwd worden welke behandeling en begeleiding in verschillende situaties en bij uiteenlopende cliënten aantoonbaar het beste werkt.

SCORE-onderzoeker Desirée van Winden: ‘’We merken in de praktijk dat medewerkers vaak al heel goed weten wat werkt voor cliënten waar zij al een langere tijd bij betrokken zijn. Wanneer aan deze medewerkers wordt gevraagd waarom bepaalde ondersteuning wordt ingezet voor een cliënt blijkt die vraag moeilijk te beantwoorden en is het meer kennis, intuïtie en ervaring wat ervoor zorgt dat op dat moment de juiste ondersteuning wordt geboden. Graag zouden we willen beschrijven wat het beste werkt voor welke cliënt, zodat alle cliënten binnen de intensieve verblijfszorg hiervan optimaal kunnen profiteren.’’

Wie doen mee?
Het onderzoek is een samenwerkingsverband met vier zorgorganisaties, namelijk Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan en de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn er afspraken met het ROC Mondriaan en het ROC Nova College om de resultaten te implementeren in hun onderwijsprogramma.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De onderzoeksresultaten bieden handvatten om cliënten met een intensieve zorgvraag betere kwaliteit van zorg te bieden. De eerste resultaten (o.a. het antwoord op de vraag welke cliënten zijn dat nu in de intensieve zorg) worden in het najaar bekend gemaakt. Het onderzoek en de ontwikkelingen zijn te volgen op de website: www.wathelptmij.nl.

Tovertafel: vegen, klappen, lachen

, , ,

12-04-2017 / pagina LDN008 / sectie REGIO / editie LDN

 

Oegstgeest
Een groepje bewoners van Marentes woonzorglocatie Van Wijckerslooth in Oegstgeest zit aan een ovale tafel. Op die tafel wordt een schilderij met vlekken geprojecteerd. ,,Wie veegt de vlekken weg?’’, vragen de stagiaires Eliza Schlamilch (16) en Rosalie Bedijn (16) van het ROC Mondriaan terwijl ze ’de tovertafel’ bedienen. ,,Jullie maken er een kletsboel van’’, merkt een bewoonster op. En ook mevrouw Van Tegelaar ziet bewegende vlekken op tafel verschijnen. ,,Jij mag het leuk vinden’’, zegt ze. ,,Ik vind er niks aan.’’ Even later zijn beide dames druk aan het vegen. Wanneer er even later lieveheersbeestjes tussen de bloemen op tafel verschijnen, proberen ze ze te vangen. Mevrouw Van Egmond, die ook fanatiek bezig is, krijgt de slappe lach en dat werkt aanstekelijk. De tovertafel waarmee de dames en heren druk zijn is een redelijk nieuw verschijnsel in de zorg voor mensen met dementie. Gisteren was de officiële ingebruikname op deze afdeling. Boven de ovale tafel hangt een projector met gevoelige sensoren. Dit apparaat projecteert allerlei bewegende beelden op de tafel. De bewoners kunnen bijvoorbeeld zeepbellen prikken, vlinders op hun hand laten zitten of de tekst zingen van oud-Hollandse liedjes die op de tafel verschijnt.

Ontspannen
Afdelingshoofd Yvonne Helder bekijkt het tafereel met een glimlach. ,,Na de verzorging ’s morgens is een aantal bewoners heel onrustig. We zetten ze aan de tovertafel en je ziet dat ze zich ontspannen. Ideaal. We hebben het apparaat voor een jaar in bruikleen gekregen, maar ik hoop dat we hem mogen houden. Op de andere afdeling hebben we ook een aansluitpunt. Over twee maanden gaat de tovertafel naar die afdeling. Zo wisselen we af.’’ Voor zorgmanager Karin Bosch staat het vast: ,,Als wij hem niet mogen houden, kopen we er zelf één. Als je ziet hoeveel plezier een tovertafel geeft, dan wil ik er wel voor sparen. Kijk, we kunnen mensen ook activeren door met ze te koken of wandelen. Maar als ze wat minder actief of energiek zijn, is zo’n tovertafel een mooi middel om ze in beweging te krijgen en plezier met elkaar te kunnen hebben. Het is wat een ieder wil. Wie niet mee wil doen, doet niet mee. Ook prima.’’

 

Technologie
Tineke van den Dries, directeur van de opleiding voor verzorgenden en verplegenden, vertelt dat ROC Mondriaan twee tovertafels heeft aangeschaft. ,,Een is aanwezig op de opleiding’’, legt ze uit. ,,De andere hebben we hier geïnstalleerd, zodat onze studenten ook kunnen leren hoe zo’n tafel in de praktijk werkt. Je ziet dat jongeren de technologie heel snel oppakken.’’ Intussen ’zwemmen’ er goudvissen over tafel. De dames en heren proberen ze te vangen. ,,Wat een tovenarij’’, merkt een van de bewoonsters gevat op. ,,Geweldig.’’ Onderschrift: Verzorgenden in opleiding aan de slag met mensen met dementie

Studenten en de Tovertafel

, ,

Studenten en de Tovertafel

Zes studenten van drie verschillende zorgscholen (van de Vondellaan, de Brasserskade en de Aspasialaan) zijn dinsdag 21 maart naar Utrecht gegaan voor een bijzondere training. Samen met projectleider Kim Geelen van Extra Strong lieten ze zich informeren over een nieuw voorbeeld van innovatie in de zorg: de tovertafel.

 

Voor de studenten was dit een leuke en interessante kennismaking. Studente Demi van de School voor Zorg Delft zei hierover: “We hebben echt heel veel uitleg gekregen over de tafel en over de omgang met demente ouderen. Aan het einde gingen we de tafel zelf gebruiken. Je kon er puzzels mee maken, zeepbellen prikken en zelfs vlinders op je hand laten zitten”.

tovertafel.jpgDe Tovertafel is eigenlijk geen tafel, maar een projector met gevoelige sensoren die boven iedere tafel gemonteerd kan worden. De Tovertafel is ontwikkeld voor demente ouderen. Uit onderzoek blijkt dat bijna al deze ouderen zeer passief zijn. Ze staren wat voor zich uit en hebben weinig tot geen interactie met hun directe omgeving. Dit is zorgelijk omdat dit gedrag hun achteruitgang versnelt. Hun spieren worden stijf, hun denkvermogen holt achteruit en verveling (of zelfs depressie) slaat toe. De Tovertafel doorbreekt dit door op een speelse manier beweging en gesprekken onderling te stimuleren. Daarnaast is het niet alleen leuk voor ouderen, maar ook voor kleinkinderen die op bezoek komen.

 

Wie meer wil weten over de Tovertafel kan hier een filmpje bekijken.

 

Auteur: Kerkhoven, D.
23-3-2017

Extra Strong: investering in de zorg en welzijn professionals

Extra Strong is een samenwerkingsproject van verschillende partijen uit het onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Haaglanden. Het project richt zich op de verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt andere competenties van toekomstige medewerkers, en daar richt dit project zich op.

Waar richt de samenwerking zich op?
Extra Strong bestaat uit verschillende programma’s die lopen in de periode 2016-2020.Ten eerste wordt een innovatieve opleiding medewerker zorg en welzijn ontwikkeld, die meer ondernemende, preventief werkende en wijkgerichte medewerkers aflevert.
​Verder wordt er ingezet op de verbinding en samenwerking tussen het mbo en hbo. Thema’s hierbij zijn het bevorderen van de doorstroom, het creëren van een uitdagender leeromgeving in de (langdurige) zorg en de inzet van (zorg)technologie. Ook wordt er binnen Extra Strong gewerkt aan online leren, waarin leren in de praktijk en onderwijs met technologische innovaties centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn online coachen en begeleiden van (GGZ) cliënten of de virtual classroom, waarin studenten op school real time lessen volgen vanuit het ziekenhuis.

Extra Strong bouwt voort op een succesvol actieprogramma STRONG (Studie Route Net Gezondheid) in Haaglanden dat zich vooral richtte op innovaties in de zorg om de instroom van jongeren te vergroten.

Samenwerking
Uniek in Extra Strong is het grote aantal partners, vanuit de verschillende branches. Betrokken zijn: ROC Mondriaan (penvoerder), De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Parnassia, WZH, HWW, Careyn, Respect Zorggroep, Saffier de Residentiegroep, Pieter van Foreest, Florence, Middin, Ipse de Bruggen, Xtra, HagaZiekenhuis, MCH/Bronovo-Nebo, ZorgZijn Werkt, Menskracht 7, Noordhoff Health, GGZ Ecademy, Learning Connected.

ZorgZijn Werkt ondersteunt de samenwerking en neemt daarnaast deel aan de stuurgroep van het samenwerkingsproject.

Financiering
Dit project wordt gefinancierd vanuit de deelnemende partijen en vanuit het Regionaal investeringfonds MBO. De komende vier jaar wordt bijna 6 miljoen extra geïnvesteerd waarvan circa 4 miljoen door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag en bijna twee miljoen door het ministerie worden verstrekt.